Maria Bălan – linocut printed stickers workshop by feeder.ro x DIPLOMA

Maria Bălan - linocut printed stickers workshop by feeder.ro x DIPLOMA

[scroll to read in Romanian]

Maria Bălan – linocut printed stickers workshop

by feeder.ro x DIPLOMA

17 October 2019 // 4:00 – 6:00 PM
DIPLOMA, C.A. Rosetti 3 (George Enescu square), Bucharest

Explore art as a means of urban regeneration during the linocut printed stickers workshop with Maria Bălan. We invite young creatives to join a street art workshop, free of charge, meant to stimulate interest in participating in the city’s life. Everyone is welcome regardless of their artistic ability, as the team will help participants create their own street artworks. We will learn how to colour Bucharest, interpreting the city as a collective canvas and we will use art as a way to signal our favourite places.

This pilot workshop can accommodate 14 participants, aiming to encourage individual expression and facilitate dialogue. Contact feeder@feeder.ro for registration.

 

About Maria Bălan

Maria Bălan is a Bucharest-based multilaterally developed graphic artist who studied Graphic Arts at the National University of Arts Bucharest and a non-practising architect. Maria enjoys painting walls, creating book illustrations as well as digital artwork (concept art, 2D animation, poster design) with the main focus on portraits and human expressions. Her work has been recognized with The Prize of The International Poster and Book Illustration Biennial For Young Artists, Timisoara, 2013. In 2018, she presented her first solo exhibition, “Neștiuții“, and she revealed her amazing teaching skills during the Un-hidden Bucharest children’s linocut workshop. In 2019, she displayed her recent works in the Rampa One @ Plant Village collective exhibition alongside John Dot S and Rober Obert and in the Un-hidden Bucharest participation in the Romanian Design Week 2019, Central Exhibition, the Multidisciplinary section.

Read our Un-hidden Bucharest interview with Maria Bălan, a conversation about mental freedom, the possibilities of collaboration within the community, Romanian street art and ideas about life.

 

 

About Diploma

DIPLOMA festival represents the ideal context for the general public to discover the youngest generation of artists and creatives from Romania before they become famous. In addition, it is a true opportunity for creatives to have their first contact with the art market and the professional environment they aspire to.

 

The 2019 DIPLOMA edition presents the best graduation work of the next generation of artists and creatives, graduates from all vocational-creative faculties in Romania, such as fine arts, decorative arts, architecture and design, selected by a creative board made up of seniors in creative fields: architects, designers, gallerists, cultural managers, urban planners, photographers, stylists, editors, entrepreneurs, graphic designers, all active and dedicated professionals.

 

About feeder sound

feeder sound is a showcase of local and international talent alike comprised of DJ sets and fresh tunes meticulously curated in a sound collection which promotes mutual recognition and cultural exchange between musicians worldwide. The feeder sound new media project aims to create new artistic expression opportunities for young musicians and producers, such as the feeder sound OPEN CALL for audio creations for young musicians/producers.

For the past five years, every Friday, feeder.ro invites you to listen to a new episode of feeder sound podcasts. 2019 sees the project expand on a multidisciplinary dimension, adding a visual component to turn each feeder sound LIVE stream video performance into a new and completely different experience. Once a month, starting Wednesday 24th of July and ending Saturday 19th of October 2019, you can connect with your favourite artists and be part of the feeder.ro story.

The feeder sound project is organized by Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) and Andrei Racovițan (ubic), through feeder.ro and is co-funded by AFCN, Thematic area: Digital art and new media. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: CNDB, Zeppelin, Igloo, The Institute

Discover all the artists involved in the feeder sound LIVE project and the activities calendar:

DRAGUTESKU (dj set) & ERPS (live painting) – Wed 24th of July, 6:00 – 8:00 PM | click here to see videos and photos
OANA (dj set) & LIVI PO (live painting) – Wed 28th of Aug, 6:00 – 8:00 PM | click here to see videos and photos
ADA KALEH (dj set) & KSELEQOQYNQYSHY (live painting) – Wed 25th of Sep, 6:00 – 8:00 PM | click here to see the video and photos
PIKTOR (dj set) & IRINA MOCANU (live painting) @ Closing Party DIPLOMA x feeder.ro – Sat 19th of Oct, 6:00 – 8:00 PM

Visit the project’s page feeder sound, EP reviews and exclusive premiere to find out more about past, current and future activities.

About The Institute
The Institute promotes the local creative industries, aiming to contribute in modernizing Romania. The Institute has created and organized events for 20 years now and brings together designers, entrepreneurs and the audience of creative industries. Through everything we do we contribute to building a strong infrastructure for developing creative industries, we grow and diversify the audience of workshops, designers, small businesses, agencies and manufactures, we promote creative entrepreneurs in Romania and in the region. The Institute is the founder of Romanian Design Week, DIPLOMA, AdPrint, Internetics, Gala Societății Civile, Cartierul Creativ, and the organiser of Effie Awards România, Şcoala ADC*RO and ADC*RO Awards.
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Maria Bălan - linocut printed stickers workshop by feeder.ro x DIPLOMAMaria Bălan – atelier de stickere imprimate prin tehnica linogravurii

by feeder.ro x DIPLOMA

17 Octombrie 2019 // 16:00 – 18:00
Spațiul central DIPLOMA, C.A. Rosetti nr. 3 (Piața George Enescu), București

Explorăm arta ca mijloc de regenerare urbană prin intermediul unui atelier de stickere imprimate prin tehnica linogravurii cu Maria Bălan. Invităm tinerii creativi să ia parte, gratuit, la un atelier de street art menit să stârnească interesul pentru participarea la viața orașului. Oricine este bine-venit/ă indiferent de abilitatea artistică, deoarece echipa va ajuta participanții să creeze propriile lucrări de street art. Vom învăța cum să colorăm Bucureștiul, interpretând orașul ca o pânză colectivă și vom folosi arta ca o modalitate de a semnala locurile noastre preferate.

Acest atelier pilot poate găzdui până la 14 participanți, având ca scop încurajarea exprimării individuale și facilitarea dialogului. Înscrierile se pot face la feeder@feeder.ro.

 

Despre Maria Bălan

Maria Bălan este o artistă din București, dezvoltată multilateral, care a studiat Arte Grafice la Universitatea Națională de Arte București și arhitect nepracticant. Mariei îi place să picteze pereți, să creeze ilustrații de carte, precum și artă digitală (concept art, animație 2D, design poster), cu accent pe portrete și expresii umane. Activitatea ei a fost recunoscută cu Premiul Bienalei Internaționale de Afiș și Ilustrație de Carte a Tinerilor Artiști, Timișoara, 2013. În 2018, ea a prezentat prima expoziție individuală, „Neștiuții”, și a dezvăluit abilități didactice uimitoare în timpul atelierului de linogravură pentru copii Un-hidden Bucharest. În 2019, a expus lucrări recente în expoziția colectivă Rampa One @ Plant Village alături de John Dot S și Robert Obert și a participat la expoziția de grup Un-hidden Bucharest din cadrul Romanian Design Week 2019, Expoziția centrală, Secțiunea Multidisciplinar.

Citește interviul Un-hidden Bucharest cu Maria Bălan, o conversație despre libertatea mentală, posibilitățile de colaborare în cadrul comunității, arta stradală românească și idei despre viață.

 

Despre Diploma

Festivalul DIPLOMA reprezintă contextul ideal pentru publicul larg de a descoperi cea mai tânără generație de artiști și creativi din România înainte ca aceștia să devină celebri. În plus, este o oportunitate pentru creativi de a avea un prim contact cu piața de artă și cu mediul profesional la care aspiră.

 

Ediția 2019 a DIPLOMA prezintă cele mai bune lucrări de absolvire ale viitoarei generații de artiști și creativi, absolvenți ai tuturor facultăților vocațional-creative din România, precum artele plastice, artele decorative, arhitectura și designul, selectate de către un board creativ format din seniori în domenii creative: arhitecți, designeri, galeriști, manageri culturali, urbaniști, fotografi, stiliști, redactori, antreprenori, graficieni, profesioniști activi și dedicați ariei lor.

 

 

Despre feeder sound

feeder sound este o investigație în activitatea artiștilor locali și internaționali, alcătuită din seturi de DJ și melodii contemporane curatoriate cu meticulozitate într-o colecție de sunete care promovează recunoașterea reciprocă și schimbul cultural între muzicieni din întreaga lume. Proiectul feeder sound își propune să creeze noi oportunități de expresie artistică pentru tinerii muzicieni și producători. Pe 17 Iulie am anunțat noul feeder sound OPEN CALL pentru creații audio pentru tineri DJ și muzicieni / producători audio.

În ultimii cinci ani, în fiecare vineri te invităm să asculți un nou episod de feeder sound podcasts. În 2019, extindem dimensiunea multidisciplinară a proiectului, adăugând o componentă vizuală. Fiecare video LIVE-stream feeder sound va fi o experiență nouă și complet distinctă. Vei avea șansa de a explora universul a doi artiști din domenii diferite, care lucrează unul lângă celălalt și care își completează lucrările reciproc.

Proiectul feeder sound este organizat de echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic) prin feeder.roco-finanțat de AFCN, Aria tematică: Artă digitală și noile media. Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: CNDB, Zeppelin, Igloo, the Institute

Descoperă toți artiștii implicați în proiectul feeder sound și cele 4 transmisii audio-video live

DRAGUTESKU (dj set) & ERPS (live painting) – Mi 24 Iul, 18:00 – 20:00 | click aici pentru a vedea înregistrările video și fotografii
OANA (dj set) & LIVI PO (live painting) – Mi 28 Aug, 18:00 – 20:00 | click aici pentru a vedea înregistrările video și fotografii
ADA KALEH (dj set) KSELEQOQYNQYSHY (live painting) – Mi 25 Sep, 18:00 – 20:00 | click aici pentru a vedea înregistrarea video și fotografii
PIKTOR (dj set) & IRINA MOCANU (live painting) @ Closing Party DIPLOMA x feeder.ro – Sâ 19 Oct, 18:00 – 20:00

Vizitează pagina proiectului feeder sound, EP reviews și exclusive premiere pentru a fi la curent cu noile activități programate.

Despre The Institute
The Institute promovează industriile creative din România, urmărind să contribuie la modernizarea României. The Institute inițiază și organizează evenimente de 20 de ani și a construit o comunitate ce reunește antreprenori, profesioniști și publicul industriilor creative din România. Prin tot ceea ce face, contribuie la construirea unei infrastructuri puternice pentru dezvoltarea antreprenoriatului creativ în țară, crește și diversifică audiența atelierelor, designerilor, micilor afaceri, agențiilor și manufacturilor, promovează antreprenorii și profesioniștii creativi pe plan național și internațional.  Este fondator al Romanian Design Week, DIPLOMA, AdPrint, Internetics, Gala Societății Civile, Cartierul Creativ, organizator al Effie Awards România, Şcoala ADC*RO şi ADC*RO Awards.

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

feeder sound side bar logo icon

Leave a reply (we review all comments)