Cum faci un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie

Descarcă formularul și află cum faci un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie

Descarcă formularul și află cum faci un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie

Dacă ai derulat vreun proiect cu agenții ale statului, cum ar fi AFCN sau Ministerul Culturii, probabil că ai deschis un cont la Trezoreria Statului. Până în data de 21 Aprilie 2020, nu a existat nicio metodă online de a efectua tranzacții sau alte operațiuni din conturile de trezorerie. Știi, probabil, că programul de lucru cu publicul sfida orice logică și se termina la 13:30, mai puțin vineri, zi scurtă. Deși s-au bătut singuri pe spate cu premiul Good Practice Label pentru Proiectul RoSTEPS (Romanian State Treasury Elecronic Payment System), eGovernment Awards încă din 2009 (!?), iată că în 2020 putem efectua o operațiune online din contul de trezorerie.

Iată ce ai de făcut pentru a completa și depune un ordin de plată electronic pentru transfer online din contul de trezorerie. Citește mai departe pentru a afla de unde descarci formularul, cum îl utilizezi și unde îl încarci pentru a fi operat de trezoreria de care aparții.

Ce este Ordinul de plată multiplu electronic (OPME)?

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de companii, PFA, ong-uri și alte entități, cu excepția instituțiilor publice, pentru efectuarea de plăți online din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

UPDATE 25.08.2021: Descarcă fișierul “Ordin de plata multiplu electronic (OPME) V17”, actualizat la data de 19.08.2021, de pe site-ul Ministerului de Finanțe https://mfinante.gov.ro/web/forexepublic/formulare – al treilea formular de pe pagină, la momentul scrierii acestui update. 

Dacă tutorialul de mai jos este complicat, vezi aici un video care îți arată pas cu pas cum să completezi un ordin de plată electronic.

De când se poate efectua OPME: începând cu data de 21 aprilie 2020Condiții pentru utilizarea OPME

 • Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) trebuie să fie înrolat în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru acesta.
 • Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) şi persoana desemnată în Fişa specimenelor de semnătură depusă la unitatea Trezoreriei Statului la care agentul economic îşi are deschise conturile, trebuie să fie aceeaşi.
 • Reprezentantul agentului economic aplică semnătura electronică în rubrica “Semnătura 1” pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME).
 • Agenții economici care au desemnate în fişa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 şi semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături şi depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fişă a specimenelor de semnături în aceste condiții [în condițiile inițiale se va putea utiliza doar ordinul de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPT)].

Utilizare

Formularul “Ordin de plată multiplu electronic (OPME)”:

se descarcă de pe site-ul mfinante.gov.ro, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare (ultimul formular de pe pagina din link, sau vezi link direct către .pdf mai sus, în acest articol) sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului;

se depune on-line prin intermediul serviciului “Depunere declarații” din Spațiul privat virtual (SPV); [n.e.: update 01.05.2020 – adresa corectă este SPV > Depunere Declarații > click pe Depunere alte declarații (vei ajunge pe site-ul e-guvernare) > secțiunea Depunere declarații de pe site-ul e-guvernare.ro, unde te vei loga iar cu certificatul];

– se validează cu respectarea Procedurii de depunere on-line, validare şi procesare a “Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)“, aprobată prin Ordinul MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, iar recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.N.e.: iată cum arată recipisa pe care o primești în secțiunea Mesaje, după ce ai încărcat formularul F1129 OPME în secțiunea Depunere declarații de pe site-ul e-guvernare. Mai jos găsești un mesaj de eroare primit când am încărcat OPME direct în aplicația web Depunere declarații din SPV Anaf, așa cum am înțeles la prima citire a acestui text.

Recipisa OPME ordin de plata trezorerie ANAF SPV / Mesaje
Recipisa OPME ordin de plată pentru trezorerie | ANAF SPV / Mesaje
eroare incarcare OPME ordin de plata trezorerie anaf
Eroare încărcare OPME ordin de plată pentru trezorerie | ANAF SPV / Mesaje

De reținut: încarcă OPME în secțiunea Depunere alte declarații, de pe site-ul e-guvernare.ro, al cărui link îl găsești în SPV / Depunere declarații.

Completare

 • în rubrica “Data Document” se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
 • în rubrica “Nr. Document” se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic format din 10 caractere (ex. 000000001), care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica “Data Document”;
 • în rubrica “Tip entitate” selectează opțiunea “Alte entități“;
 • în rubrica “Total Document” se completează automat de aplicație şi reprezintă totalul sumelor completate în rubrica “Suma”;
 • în rubrica “LEI, adică” se completează automat de aplicație suma în litere;
 • în rubrica “Nr. Înregistrări” se completează automat de aplicație numărul total de operațiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);
 • în rubrica “Denumire Plătitor” se înscrie denumirea plătitorului, fără diacritice;
 • în rubrica “CIF Plătitor” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;
 • în rubrica “Adresa Plătitor” se înscrie adresa plătitorului, fără diacritice (n.r. și fără ,./);
 • în rubrica “NR. OP” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;
 • în rubrica “Cod IBAN Plătitor” se înscrie codul IBAN al contului deschis la unitatea Trezoreriei Statului;
 • rubrica “Denumire Trezorerie” se completează automat de aplicație în funcție de informația înscrisă la rubrica “Cod IBAN Plătitor”;
 • rubrica “Cod program” nu se completează;
 • rubricile “Cod angajament” şi “Indicator angajament” nu se completează;
 • rubrica “Denumire Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “CIF Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “Cod IBAN Beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz, în care se achită suma;
 • rubrica “Denumire Banca/Trezorerie” se completează automat de aplicație denumirea instituției de credit/unității Trezoreriei Statului în funcție de informația înscrisă la rubrica „Cod IBAN Beneficiar”;
 • în rubrica “Suma” se înscrie, suma în cifre;
 • în rubrica “Nr. de evidență a plății” se completează potrivit prevederilor legale învigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
 • rubrica “Reprezentând” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “Semnătura 1“, după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care are competența de a efectua plăți şi este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV)
 • rubrica “Semnătura 2” nu se utilizează.Alte precizări

 • Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici şi alte entități revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.
 • Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afişate în fişierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv agenților economici care le-au întocmit şi depus on-line prin intermediul serviciului “Depunere declarații”.
 • Agenții economici pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, şi Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pe suport hârtie depus la ghişeul unității Trezoreriei statului.
 • Agenții economici au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului “Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
 • Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice şi se afişează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.
 • Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora limită stabilită prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice şi se afişează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.


Baza legală:

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1819/2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice / organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

Material informativ întocmit la data de 16.04.2020

Aceste informații sunt preluate de pe site-ul ANAF, din materialul “Efectuarea plății prin ordinul de plată multiplu electronic (OPME) de către operatorii economici şi alte entități decât instituții publice” (.pdf), realizat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor Publice.

Acum că știm ce avem de făcut, nu ne rămâne decât să încercăm să facem un astfel de ordin de plată electronic.

Lasă un comentariu dacă vrei să afli cum am făcut, pas cu pas, primul ordin de plată online pentru un transfer de sold din contul de trezorerie în contul curent.

Citește și:

formular.sts.ro este singura platformă electronică avizată pentru completarea declarațiilor pe proprie răspundere/adeverințe de angajator

Descarcă de pe stirioficiale.ro noile modele – declarația pentru persoane fizice și adeverința pentru angajatori, necesare oricărei deplasări

Lansarea platformei de informare COVID-19 Știri Oficiale

Descarcă noile formulare pentru șomajul tehnic pentru PFA, drepturi de autor și profesii liberale și află cum le depui

aici.gov.ro – platforma online pentru acordarea șomajului tehnic

Link-uri cu resurse utile:

Știri Oficiale – informații din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică constituit de Guvernul României, hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și înregistrările conferințelor de presă susținute de oficialii cu responsabilități în domeniul managementului situațiilor de urgență.

Date la Zi – date anonimizate cu privire la cazuri.

Ce Mă Fac – chestionare care pot să ajute populația să înțeleagă situația.

15 RECOMANDĂRI privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus

COVID-19 Dashboard Distribuția pe județe a cazurilor confirmate cu COVID-19 în România | de Esri Romania, Sursă date: Institutul Național de Sănătate Publică

COVID-19 dashboard by the European Centre for Disease Prevention and Control

ClustrMaps.com Coronavirus 2019-nCoV Live Stats

COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)

23 thoughts on “Cum faci un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie”

 1. Salut,

  Foarte bun articolul! Am reusit sa completez si sa validez un OP in vederea transferului titilurilor de stat scadente din contul de trezorerie in contul personal.
  Intrebare: unde incarc OP-ul daca sunt persoana fizica si nu am semnatura electronica?

  Multumesc!

  1. Salut,
   Mulțumim 🙂

   Nu am încercat să facem operațiuni din cont de PF, însă am găsit acest ordin pe site-ul anaf:
   https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Vrancea/Modif-OPME-si-titl-Tezaur.pdf
   Paragraful 3, punctul a) pare să fie cazul tău, adică completarea și depunerea OPME de câtre o pers. fizică cu cont SPV cu parolă, fără semnătură electronică. Mai departe poți citi și punctul f, pg. 2, de unde înțelegem că poți încerca să depui OPME fără semnătură electronică via anaf.ro > SPV, butonul «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPVPF» sau via https://www.mfinante.ro (secţiunea Tezaur Online – Depunere formulare), pentru a fi “semnat electronic cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor, în cazul celui depus de persoanele fizice înregistrate în nume propriu (ca persoane fizice) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu utilizator şi parolă.”

   Să ne spui dacă a funcționat fără semnătură electronică înrolată în SPV.
   Spor!

 2. Buna ziua,

  Doresc sa fac transfer din contul de trezorerie in contul curent de banca.
  Pentru a putea semna OPME, cum trebuie sa procedez? Trebuie depus si aprobat de catre ANAF un formular cu specimenul de semnatura, si doar dupa se poate semna acest OPME?
  Mentionez ca sunt persoana fizica.

  Multumesc anticipat!

  1. Bună, Diana,

   Mulțumim pentru mesaj.
   Nu am încercat transferul dintr-un cont de persoană fizică, însă citind acest ordin (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OMF_115_2022.pdf) putem deduce că, în cazul pers. fizice, se aplică acest paragraf:
   “în rubrica «Semnătura 1», după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care […] este înregistrată în nume propriu (ca persoană fizică) în Spaţiul privat virtual (SPV) cu certificat digital calificat, […]”.
   Adică ar trebui să poți semna OPME dacă semnătura ta digitală este înregistrată în SPV.

   Dacă nu ai încă un certificat digital înregistrat la ANAF pentru a accesa SPV, pașii sunt, pe scurt:
   – achiziționezi un certificat digital calificat;
   – descarci documentul de confirmare de pe site-ul anaf https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/declararea_obligatiilor_fiscale/toate_formularele#DC
   – semnezi documentul cu semnătura ta digitală și îl transmiți către furnizorul de certificate digitale pentru a-l contrasemna; vizitează site-ul furnizorului pentru mai multe informații – de ex. https://www.digisign.ro/uploads/Instructiuni-inregistrare-ANAF.pdf
   – înregistrezi semnătura digitală în SPV urmând pașii de aici https://www.anaf.ro/inregcalificat/;

   Cu drag.

 3. Pingback: Cum faci un ordin de plată multiplu electronic (OPME) din contul de la trezorerie • feeder.ro

 4. Buna seara,

  Completez un OPME ca persoana fizica, adaug OP-ul – pe randul corespunzator.
  Problema este ca atunci cand apas pe “Validare si generare XML” nu se intampla NIMIC. Nici nu primesc eroare, dar nici nu se genereaza xml-ul (verificat in Attachments)

  Cand incerc sa incarc fisierul in SPV mi-l primeste, dar primesc pe email mesaj de eroare “Eroare: urmatoarele metadate nu sunt completate: totalPlata_A”

  Aveti idee de ce nu se genereaza xml-ul?

  Multumesc

   1. Daca nu adaug OP-ul primesc mesaje de eroare, care sunt foarte utile pana la urma.

    OP-ul e adaugat, iar fisierul e cel mai recent, din 28.02. Suma sigur e completata.
    Am trimis mesaj si la suportul ANAF, indicand si numarul depunerii la ei. Desi aveau toate datele, raspunsul lor a fost naucitor si fara nici o legatura – sunt foarte dezamagit.

    E foarte frustrant sa nu primesti nici o eroare la completare, dar sa nici nu se genereze xml-ul!

    Speram sa se mai fi lovit cineva de problema asta, pentru ca altfel doar ne dam cu parerea in mod logic – iar logica nu se aplica deloc la ANAF!

 5. Buna ziua,

  Dupa 1 an de la implementarea sistemului, am incercat si eu sa fac OPME-ul, m-au ajutat foarte mult instructiunile voastre (multumesc). Pb este ca imi vine eroare de “eroare regula: SEMNATURA : Nu aveti specimen de semnatura la unitatea de trezorerie pentru CUI platitor
  xxxxxxx certificat digital 20050xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Eu am depus specimen de semnatura la trezo, suntem 2 pers cu specimen declarat la ei si SPV-ul e facut pe certificatul meu digital…nu inteleg de ce imi vine aceasta eroare si evident ca de la trezo nu lamureste nimeni.
  In cazul in care se poate va rog sa ma ajutati cu o solutie. Multumesc

  1. Hello, Alina,

   Am extras din instrucțiunile de mai sus o posibilă sursă a problemei:
   “Agenții economici care au desemnate în fişa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 şi semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături şi depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fişă a specimenelor de semnături în aceste condiții [în condițiile inițiale se va putea utiliza doar ordinul de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPT)].”
   De aici, ai putea înțelege că societățile care au 2 semnături autorizate pe cont nu pot depune online OPME și că ar trebui să depună o nouă fișă de semnătură cu o singură persoană, cea care are certificatul și este înrolată în SPV.

   Zi frumoasă!

 6. Pingback: VIDEO ordin de plată electronic (OPME) • feeder.ro

 7. O prostie maxima ! Sunt IT-ist si dezvolt sisteme de plata online. O aberatie mai mare ca aceasta struto-camila cu OP-ul multiplu nu am mai intalnit in viata mea. Domnilor, este extrem de greu de implementat un sistem prin care, in baza unui user/pass eventual autentificare 2FA iti poti vedea resursele din trezorerie pentru ca apoi sa faci plati catre buget sau transfer catre conturile tale bancare ??? Daca nu pot sa faca unul il pot imprumuta de la banca statului CEC-ul care are asa ceva si este functional. Bine ca s-au premiat in 2009 pentru sistemul IT dezvoltat si bine ca au dat milioane de dolari pe niste sisteme care nu ne fac deloc viata mai usoara. Domnilor ! Suntem in 2020 si nu ne putem conecta la baza de date a trezoreriei ca sa ne aflam soldul si inca il primim prin email contracost … Unde esti tu Tepes ……

  1. Salutări, Codrin,

   Mulțumim pentru comentariu.
   Da, asta încercam să accentuez când am menționat că au primit un premiu pentru un sistem care ar fi trebuit să fie public și accesibil de foarte multă vreme. Pare că sistemul era accesibil doar pentru instituțiile statului.

   Avem tot felul de moșteniri dubioase, printre care acest sabotaj instituționalizat pe care îl practică statul contra micilor antreprenori, numit generic birocrație. Alte exemple sunt formatul arhivelor de pe sicap / seap, care conțin date despre achizițiile publice, teoretic, și costurile pentru utilizarea sicap, monitorului oficial, onrc, etc.

   Ce vrei să spui aici “ca sa ne aflam soldul si inca il primim prin email contracost”?
   Cred că am ratat ceva, pentru că știu 2 moduri de a afla soldul: la ghișeu sau îl vezi pe extrasul de la finalul lunii, în spv.

   Zi bună!

 8. Buna,

  Incerc pentru prima data sa completez un ordin de plata multiplu, prin completarea informatiilor conform celor mentionate mai sus,
  doar ca am intampinat o problema,
  nu pot adauga op, imi spune sa completez obligatoriu cod angajament, cod program si indicator angajament…. IMI APARE EROARE: COD PROGRAM TREBUIE COMPLETAT CU 0000000000 PT CONT DE CHELTUIALA.
  COND ANGAJAMENT OBLIGATORIU DE COMPLETAT PT.CT.DE CH. CU SURA PE POZITIA 11 SI TILTU DIFERIT DE 85…

  ma puteti lamuri va rog frumos,
  multumesc

  1. Bună Diana,

   Scuze că a durat un pic răspunsul. Am refăcut un OPME pentru a ne da seama de ce ți-ar cere cod program și cod angajament. Noi nu am primit această eroare.
   Cred că trebuie să verifici dacă ai bifat în prima parte a documentului opțiunea “Alte instituții”, nu “Entitate publică”.
   Nu ar trebui să îți ceară astfel de detalii pentru un transfer din contul de trezorerie în contul companiei de la o bancă comercială.
   Vei completa prima dată partea stângă a documentului cu informații despre compania ta (nume, cui) și cont trezorerie. În dreapta documentului, vei introduce prima dată CUI-ul (același) și IBAN-ul contului unde vrei să transferi soldul. Numele băncii apare automat, odată cu validarea iban-ului. După acest pas, poți completa suma și câmpul “reprezentând”. Apoi ar trebui să poți apăsa pe “Adaugă OP” și să vezi op-ul creat ca o intrare într-un tabel (deasupra zonei în care completezi datele pentru un OP). Următorul pas este “Validare și generare XML”.
   Să ne spui dacă funcționează sau dacă te putem ajuta mai mult.

   Cu drag,
   Cristina.

 9. Buna seara
  As aprecia un pic de ajutor, eu vreu sa fac un transfer din CONTUL DE TREZORERIE in CONTUL BANCAR, am completat totul inafara de “NR. EVIDENTA A PLATII” , dar tot imi da “* EROARE – Introduceti rinduri in OPMEL!”. Orice fel de ajutor e mult apreciat!

  1. Salutări, Anca,

   Așa cum îi spuneam și lui Bogdan, câteva comentarii mai jos, dacă faci un transfer de sold între conturile companiei tale, vei lăsa câmpul NR. EVIDENTA A PLATII necompletat.

   Mesajul de eroare “Introduceti rinduri in OPME” mă duce cu gândul la faptul că nu ai apăsat butonul “Adaugă OP” înainte de “Validare/Generare XML”. După ce completezi toate câmpurile, vei apăsa pe “Adaugă OP” și vei obține OP-ul tău ca primă intrare în acest OPM(ultiplu). Acest buton adaugă OP-ul în lista de OP-uri din OPME. Chiar dacă ai nevoie de un singur OP, el va apărea ca un singur rând, de aici alerta “introduceti rinduri”
   După ce apeși butonul “Adaugă OP” și OP-ul tău apare într-o listă pe aceeași pagină, poți apăsa pe “Validare/Generare XML” . Dacă ai nevoie de screenshots, îți pot trimite pe e-mail.

   Cât despre numărul de evidență a plății, el se completează doar în cazul achitării unor obligații bugetare, cum ar fi:
   – Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală
   – Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
   – Document prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces verbal de constatare şi sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente)
   – Decizie de amânare la plată a obligațiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013

   Dacă vrei să faci o plată pentru bugetul statului, dintre cele enumerate mai sus, poți genera numărul de evidență a plății pe site-ul anaf, aici:
   https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v8.html

   Sper că te ajută răspunsul. Dacă mai ai alte nelămuriri, suntem aici.

   Cu drag,
   Cristina.

 10. Fisa specimenelor de semnatura se poate depune online.
  Dar care este formatul si unde se regaseste pentru specimnul de semnatura si semnatura electronica?

  1. Salutări, Alin,
   Nu găsesc în articol nicio menționare despre “Fisa specimenelor de semnatura se poate depune online.”
   În articol apare necesitatea ca “Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) şi persoana desemnată în Fișa specimenelor de semnătură depusă la unitatea Trezoreriei Statului la care agentul economic îşi are deschise conturile, trebuie să fie aceeaşi.”, de unde se poate înțelege că Fișa specimenelor de semnătură se depune la trezorerie fizic, însă ai putea încerca să suni la trezoreria unde ai contul pentru a afla procedura lor.
   Îmi pare rău, dar nu am găsit mai multe informații despre această fișă.

 11. Vreau si eu sa stiu cum pot transfera sumele din contul de trez in contul curent
  la “Nr. de evidență a plății” ce completez?
  Multumesc!

  1. Salutări, Bogdan,

   Dacă faci un transfer de sold între conturile companiei tale, vei lăsa acel câmp necompletat.

   Numărul de evidență a plății se completează doar în cazul achitării unor obligații bugetare, cum ar fi:
   – Decizie de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală
   – Decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule
   – Document prin care au fost constatate amenzi de orice fel, potrivit legii (proces verbal de constatare şi sancționare a contravenției, ordonanța procurorului, hotărâre judecătorească, precum şi alte documente)
   – Decizie de amânare la plată a obligațiilor fiscale, emisă în temeiul prevederilor art. V din OUG nr. 50/2013

   Dacă vrei să faci o plată pentru bugetul statului, dintre cele enumerate mai sus, poți genera numărul de evidență a plății pe site-ul anaf, aici:
   https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/generare_nr_evidenta/nr_evidenta_cod_iban_v8.html

   Sper că te ajută răspunsul. Dacă mai ai alte nelămuriri, suntem aici.

   Cu drag,
   Cristina.

Leave a reply (we review all comments)