VIDEO: cum completezi un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie

Iată ce ai de făcut pentru a completa și depune un ordin de plată electronic pentru transfer online din contul de trezorerie în contul deschis la o altă bancă. Citește mai departe pentru a afla de unde descarci formularul, cum îl utilizezi și unde îl încarci pentru a fi operat de trezoreria de care aparții.

UPDATE 25.08.2021: Descarcă fișierul “Ordin de plata multiplu electronic (OPME) V17”, actualizat la data de 19.08.2021, de pe site-ul Ministerului de Finanțe https://mfinante.gov.ro/web/forexepublic/formulare – al treilea formular de pe pagină, la momentul scrierii acestui update. 

Informațiile de mai jos sunt preluate de pe site-ul ANAF, din materialul “Efectuarea plății prin ordinul de plată multiplu electronic (OPME) de către operatorii economici şi alte entități decât instituții publice” (.pdf), realizat de Serviciul Asistență pentru Contribuabili, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor Publice, material informativ întocmit la data de 16.04.2020.

Ce este Ordinul de plată multiplu electronic (OPME)?

Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de companii, PFA, ong-uri și alte entități, cu excepția instituțiilor publice, pentru efectuarea de plăți online din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

De când se poate efectua OPME: începând cu data de 21 aprilie 2020

Condiții pentru utilizarea OPME

 • Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) trebuie să fie înrolat în Spațiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru acesta.
 • Reprezentantul agentului economic care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME) şi persoana desemnată în Fişa specimenelor de semnătură depusă la unitatea Trezoreriei Statului la care agentul economic îşi are deschise conturile, trebuie să fie aceeaşi.
 • Reprezentantul agentului economic aplică semnătura electronică în rubrica “Semnătura 1” pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME).
 • Agenții economici care au desemnate în fişa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 şi semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături şi depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fişă a specimenelor de semnături în aceste condiții [în condițiile inițiale se va putea utiliza doar ordinul de plată pentru Trezoreria Statului pe suport hârtie (OPT)].

Utilizare

Formularul “Ordin de plată multiplu electronic (OPME)”:

se descarcă de pe site-ul mfinante.gov.ro, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare (ultimul formular de pe pagina din link, sau vezi link direct către .pdf mai sus, în acest articol) sau poate fi pus la dispoziție de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului;

se depune on-line prin intermediul serviciului “Depunere declarații” din Spațiul privat virtual (SPV); [n.e.: update 01.05.2020 – adresa corectă este SPV > Depunere Declarații > click pe Depunere alte declarații (vei ajunge pe site-ul e-guvernare) > secțiunea Depunere declarații de pe site-ul e-guvernare.ro, unde te vei loga iar cu certificatul];

– se validează cu respectarea Procedurii de depunere on-line, validare şi procesare a “Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)“, aprobată prin Ordinul MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, iar recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul privat virtual (SPV), secțiunea Mesaje.

N.e.: iată cum arată recipisa pe care o primești în secțiunea Mesaje, după ce ai încărcat formularul F1129 OPME în secțiunea Depunere declarații de pe site-ul e-guvernare. Mai jos găsești un mesaj de eroare primit când am încărcat OPME direct în aplicația web Depunere declarații din SPV Anaf, așa cum am înțeles la prima citire a acestui text.

Recipisa OPME ordin de plata trezorerie ANAF SPV / Mesaje
Recipisa OPME ordin de plată pentru trezorerie | ANAF SPV / Mesaje
eroare incarcare OPME ordin de plata trezorerie anaf
Eroare încărcare OPME ordin de plată pentru trezorerie | ANAF SPV / Mesaje

De reținut: încarcă OPME în secțiunea Depunere alte declarații, de pe site-ul e-guvernare.ro, al cărui link îl găsești în SPV / Depunere declarații.

Completare

 • în rubrica “Data Document” se înscrie data (zi/lună/an) emiterii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
 • în rubrica “Nr. Document” se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic format din 10 caractere (ex. 0000000001), care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica “Data Document”;
 • în rubrica “Tip entitate” selectează opțiunea “Alte entități“;
 • în rubrica “Total Document” se completează automat de aplicație şi reprezintă totalul sumelor completate în rubrica “Suma”;
 • în rubrica “LEI, adică” se completează automat de aplicație suma în litere;
 • în rubrica “Nr. Înregistrări” se completează automat de aplicație numărul total de operațiuni de plată înscrise în ordinul de plată multiplu electronic (OPME);
 • în rubrica “Denumire Plătitor” se înscrie denumirea plătitorului, fără diacritice;
 • în rubrica “CIF Plătitor” se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului;
 • în rubrica “Adresa Plătitor” se înscrie adresa plătitorului, fără diacritice (n.r. și fără ,./);
 • în rubrica “NR. OP” se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către plătitor;
 • în rubrica “Cod IBAN Plătitor” se înscrie codul IBAN al contului deschis la unitatea Trezoreriei Statului;
 • rubrica “Denumire Trezorerie” se completează automat de aplicație în funcție de informația înscrisă la rubrica “Cod IBAN Plătitor”;
 • rubrica “Cod program” nu se completează;
 • rubricile “Cod angajament” şi “Indicator angajament” nu se completează;
 • rubrica “Denumire Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “CIF Beneficiar” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “Cod IBAN Beneficiar” se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz, în care se achită suma;
 • rubrica “Denumire Banca/Trezorerie” se completează automat de aplicație denumirea instituției de credit/unității Trezoreriei Statului în funcție de informația înscrisă la rubrica „Cod IBAN Beneficiar”;
 • în rubrica “Suma” se înscrie, suma în cifre;
 • în rubrica “Nr. de evidență a plății” se completează potrivit prevederilor legale învigoare la data întocmirii ordinului de plată multiplu electronic (OPME);
 • rubrica “Reprezentând” se completează similar cu Ordinul de plată pentru Trezoreria statului (OPT) pe suport hârtie;
 • în rubrica “Semnătura 1“, după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care are competența de a efectua plăți şi este înregistrată în Spațiul privat virtual (SPV)
 • rubrica “Semnătura 2” nu se utilizează.

Alte precizări

 • Răspunderea pentru efectuarea plăților pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici şi alte entități revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.
 • Răspunderea privind concordanța dintre informațiile afişate în fişierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv agenților economici care le-au întocmit şi depus on-line prin intermediul serviciului “Depunere declarații”.
 • Agenții economici pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăților din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului, şi Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pe suport hârtie depus la ghişeul unității Trezoreriei statului.
 • Agenții economici au obligația de a verifica zilnic concordanța operațiunilor dispuse prin intermediul formularului “Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situația în care sunt constatate erori materiale titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
 • Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori până la ora limită, stabilită prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice şi se afişează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului în aceeaşi zi lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.
 • Ordinele de plată multiple electronice (OPME) depuse de către plătitori după ora limită stabilită prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și care se publică pe site-ul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice şi se afişează la sediile unităților Trezoreriei Statului, se procesează şi se înregistrează în contabilitate de către unitățile trezoreriei statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.


Baza legală:

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1819/2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice / organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017

  

2 thoughts on “VIDEO: cum completezi un ordin de plată electronic (OPME) pentru transfer online din contul de trezorerie”

 1. Pingback: Cum faci un ordin de plată multiplu electronic (OPME) din contul de la trezorerie • feeder.ro

 2. Pingback: ordin de plată electronic (OPME) online trezorerie • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)