Vlad Caia (coloană sonoră) și Pisica Pătrată (pictură murală) – Un-hidden Bucharest

  • by
Vlad Caia (compozitie audio) si Pisica Patrata (mural) - Un-hidden Bucharest la Romexpo articol

[scroll or click here to read in English]

Vlad Caia – “Walk slow, listen more” (coloană sonoră binaurală) & Pisica Pătrată (pictură murală) în cadrul Un-hidden Bucharest

Vlad Caia trăiește și lucrează în București. Este parte a proiectului SIT și a casei de discuri Amphia Records alături de Cristi Cons și face parte din trio-ul Amorf cu Mischa Blanos. Cu o mulțime de abilități și o experiență vastă în domeniul DJ și sound design acumulată de-a lungul mai multor ani petrecuți în studiouri, cluburi și festivaluri, artistul este o prezență proeminentă pe scenele underground de muzică electronică.

Explorând în profunzime tărâmul minimal techno, microhouse și experimental, de-a lungul timpului a adus cu siguranță contribuții atemporale, fie că vorbim de producții proprii, colaborări, edituri, remixuri, solo acts, live acts sau servicii de mastering. De asemenea, a colaborat cu case de discuri cunoscute precum Uvar, Meander, All Inn Black, Fabric London, Synkroniq, Rora și Next Dimension Music, printre altele.

Astăzi, suntem mai mult decât bucuroși să vă prezentăm în exclusivitate un soundscape atent lucrat de Vlad Caia pentru următorul mural realizat de Pisica Pătrată în cadrul proiectul Un-hidden Bucharest, creat de Save or Cancel și co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul programului București Acasă 2023.

Fiecare oraș are un peisaj sonor unic, a spus odată Ryuichi Sakamoto.

La propunerea feeder.ro, am străbătut străzile Bucureștiului pentru a surprinde sunetele sale caracteristice. Blocaje de trafic, pași, voci, zumzetul micilor magazine și orice altceva între ele, aceste înregistrări binaurale aveau să devină mai târziu o piesă experimentală numită “Walk slow, listen more” (Mergi încet, ascultă mai mult). Asemeni respirației unei bestii urbane ciudate, piesa este presărată cu fragmente sonice și pattern-uri ritmice. Vă recomand să o ascultați în căști alături de schița vizuală a lui Pisică Pătrată pentru proiectul cultural Un-hidden Bucharest.”

Vlad Caia

Începând cu 27 august sunteți invitați la Romexpo (Bulevardul Expoziției) să experimentați intervenția multidisciplinară care își propune să exploreze legătura dintre muzică și arta urbană. Co-produsă de Vlad Caia și Pisica Pătrată, această intervenție reunește arta picturii murale și eforturile inspirate de a face muzică influențată de și bazată pe cultura urbană contemporană a Bucureștiului.

Proiectul Un-hidden Bucharest constă în 5 ateliere de artă urbană, 5 tururi ghidate, 1 intervenție artistică multidisciplinară, 1 live stream performance și 1 expoziție. Produsele culturale ale proiectului investighează rolul artei în viața de zi cu zi și capacitatea acesteia de a crea sentimente de apartenență culturală, stimulând în același timp imaginația privitorilor și contribuind la regenerarea urbană. Aflați mai multe aici.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural creat de Save or Cancel și distribuit de feeder.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro. Pentru informații despre Primăria Municipiului București, puteți accesa www.pmb.ro.

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, Romexpo, Lente

Parteneri media: BookHub, Igloo, Iqads, La pas prin Brașov, Modernism, Propagarta, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute, Zeppelin

Urmărește proiectul Un-hidden Bucharest
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană. Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale unice.

[EN]

Vlad Caia – “Walk slow, listen more” (binaural soundtrack) & Pisica Pătrată (mural painting) during Un-hidden Bucharest

Vlad Caia lives and works in Bucharest. He is part of the SIT project and Amphia Records alongside Cristi Cons and part of the Amorf trio with Mischa Blanos. With a lot of skills and a vast experience in DJ-ing and sound design accumulated over many years spent in studios, clubs and festivals, he’s an active artist with a prominent character in the underground electronic music scene.

Deeply exploring the realm of minimal techno, microhouse and experimental, throughout time he surely brought forward timeless contributions whether we talk about his own productions, collaborations, edits, remixes, solo acts, live acts or mastering services. Throughout time he also collaborated with record labels like Uvar, Meander, All Inn Black, Fabric London, Synkroniq, Rora and Next Dimension Music, among others.

Today, we’re more than happy to present you an exclusive soundscape carefully crafted by Vlad Caia for the upcoming mural painting by Pisica Pătrată during the Un-hidden Bucharest project, made by Save or Cancel and co-financed by Primăria Municipiului București through ARCUB for București Acasă 2023 program.

Every city has a unique soundscape, Ryuichi Sakamoto once said.

“Commissioned by feeder.ro, I wandered the streets of Bucharest to capture its signature sounds. Traffic-jam, footsteps, voices, the hum of little storefronts and everything in between, these binaural recordings would later become an experimental piece called “Walk slow, listen more”. Much like the breathing of a strange urban beast, the piece is littered with sonic bits and rhythmic patterns. I highly recommend listening to it on your headphones alongside Pisica Pătrată‘s visual sketch for the Un-hidden Bucharest cultural project.”

Vlad Caia

Starting on August 27th you’re invited to Romexpo (Expozitiei Boulevard) to experiment with the multidisciplinary intervention that aims to explore the connection between electronic music and street art. Co-produced by Vlad Caia and Pisica Pătrată, this event brings together the art of mural painting and the inspiring efforts of making music influenced by and based on Bucharest’s contemporary urban culture.

The Un-hidden Bucharest project contains 5 urban art workshops, 5 guided tours, 1 multidisciplinary artistic intervention, 1 live stream performance and 1 exhibition. The project’s cultural products investigate the role of art in everyday life and its ability to create feelings of cultural belonging while stimulating the imagination of viewers and contributing to urban regeneration. Find out more here.

Un-hidden Bucharest is a cultural project created by Save or Cancel and distributed by feeder.ro.

The content of this material does not necessarily represent the official position of Bucharest City Hall or ARCUB. For detailed information about the funding programme of the Municipality of Bucharest through ARCUB, please visit www.arcub.ro. For information about Bucharest City Hall, please visit www.pmb.ro.

Partners: Biblioteca Metropolitană București, Romexpo, Lente

Media partners: BookHub, Igloo, Iqads, La pas prin Brașov, Modernism, Propagarta, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute, Zeppelin

Follow the Un-hidden Bucharest project:
Website: https://un-hidden.ro/en
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society. Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through architectural, cultural and publishing projects.

Leave a reply (we review all comments)