Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

[scroll down for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

CE?

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

obiective

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

DE CE?

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.
Cinema Teatrul de vară Capitol scena

Teatrul de vară Alhambra (ulterior Capitol) după un secol de la inaugurare.
Foto: arh. Nicolae Nenciulescu (1916), Alex Iacob (2016) 

CUM?

• investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
• investiţie în ecosisteme artistice;
• procese colective, co-creație;
mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
• inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

CÂND?

2017
MAI
OPEN CALL I – design
Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB – 27 Mai, 19:00
IUNIE
Cinema Capitol @ Someș Delivery, Cluj- 17-18 Iunie
AUGUST
Expoziție & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II intervenție artistică și fotografie – 14-28 August
semnal urban I – instalație de Pisica Pătrată @ Teatrul de vară CAPITOL
SEPTEMBRIE
OPEN CALL III poem – 11-29 Septembrie
semnal urban II – performance #FLUID & instalație artistică Capitol Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
OCTOMBRIE
Paint-a-Monument atelier de desen pentru copii
Spații culturale bucureștene dispărute – conferință, expoziție itinerantă & lansare booklet, ed. 02, în parteneriat cu Teatrul Mic

 

2018
APRILIE
OPEN CALL IV – arhitectură
MAI
conferință / workshop
IUNIE
semnal urban III – instalație artistică
expoziție itinerantă – Timișoara
AUGUST
conferință / workshop @ ArCub
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă
lansare booklet, ed. 03

 

IMPLICĂ-TE!

Suntem încântați să oferim beneficii și oportunități de recunoaștere a contribuției pentru campania CAPITOL. Pentru a afla mai multe despre campanie, vă rugăm să contactați Save or Cancel.

Beneficii și oportunități de recunoaștere pot include:
• activări în cadrul evenimentelor, cu potențialul de a ajunge la mai mult de 5.000 de persoane
• oportunități de implicare a angajaților și de voluntariat
• recunoașterea în cadrul canalelor de comunicare CAPITOL, inclusiv materiale tipărite, materiale electronice și social media
• tururi personalizate și prezentări realizate de Save or Cancel
• includerea în lista donatorilor Campaniei Capitol, afișată on-site și online, vizibilă pentru mai mult de 30.000 de vizitatori anual

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un program cultural multianual co-finanțat de AFCN.  Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
PARTENERI: CNDB, Teatrul Mic

CONTACT: info@saveorcancel.tv

…………………………..

Bulevardul fostelor cinematografe, între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar. #capitol
Foto: Alex Iacob

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018

WHAT?

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

 • attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
 • audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
 • promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
 • the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

WHY?

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.

The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise. The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW?

 • the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
 • artistic investment in ecosystems;
 • collective processes, co-creation;
 • mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
 • pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.

WHEN?

2017
MAY
OPEN CALL Idesign
urban signal I – artistic installation
Heritage Reactivation: challenges and benefits @ CNDB – 27 May, 19:00
JUNE
Cinema Capitol @ Someș Delivery , Cluj- 17-18 June
AUGUST
Exhibition & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II artistic intervention & photography – 14-28 August
urban signal I – installation by Pisica Pătrată @ CAPITOL Summer Theatre
SEPTEMBER
OPEN CALL III poem – 11-29 September
urban signal II – artistic installation @ CAPITOL Summer Theatre
OCTOBER
Paint-a-Monument drawing workshop for children
Missing Cultural Spaces in Bucharest: Trials and Threats conference, itinerant exhibition & booklet launch, in collaboration with Teatrul Mic
2018
APRIL
OPEN CALL III – architecture
MAY
conference / workshop
JUNE
urban signal III – artistic installation
itinerant exhibition – Timișoara
AUGUST
conference / workshop @ ArCub
SEPTEMBER
itinerant exhibition
booklet launch

 

SUPPORT!

We are pleased to offer benefits and recognition opportunities, online and offline, on the contribution to the CAPITOL Campaign. To learn more about the Campaign, please contact Save or Cancel.

Benefits and recognition opportunities can include:

 • on-site activations with the potential to reach more than 10.000 persons
 • employee engagement and volunteer opportunities
 • recognition across CAPITOL communication channels, including print and electronic materials and social media
 • personalized tours and presentations led by Save or Cancel
 • inclusion in the CAPITOL Campaign’s donor listing displayed on-site and online, visible to more than 30.000 annual visitors

 

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.

 

A multi-annual cultural program co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

This cultural project is co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.

 

Partners: CNDBTeatrul MicCinema Marconi

Media PartnersZeppelinIQadsSmark

Contact: info@saveorcancel.tv

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

Articole din campanie:

Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

79 thoughts on “Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018”

 1. Pingback: Paint-a-monument / Workshop for children • Capitol

 2. Pingback: History and future 1912 – 2020 • Capitol

 3. Pingback: Instalația Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] • Capitol

 4. Pingback: CÂȘTIGĂTORI: Apel deschis pentru CAPITOL – Arhitectură • Capitol

 5. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti și CAPITOL • Capitol

 6. Pingback: CAPITOL Cinema / Summer Theatre exhibition & #FLUID live performance @ Amural [A4] Visual Festival • Capitol

 7. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. • Capitol

 8. Pingback: feeder.ro BTLT: Cinema CAPITOL la Someș Delivery 2017, Cluj • Capitol

 9. Pingback: Open call POEM CAPITOL • Capitol

 10. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL • Capitol

 11. Pingback: “Bucharest is no longer a nasty city”, says photographer Ștefan Tuchilă • Capitol

 12. Pingback: feeder.ro BTLT: Cinema CAPITOL at Someș Delivery 2017, Cluj – Capitol

 13. Pingback: Paint-a-monument / Workshop for children / drawing and screen-printing / 8-15-year-olds – Capitol

 14. Pingback: Survey – About yourself, Bucharest and CAPITOL – Capitol

 15. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Photography – Capitol

 16. Pingback: The astonishing CAPITOL can reopen with your help – Capitol

 17. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL - Save or Cancel

 18. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București - Save or Cancel

 19. Pingback: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL - Save or Cancel

 20. Pingback: feeder.ro is celebrating 15 years of activity (2004 - 2019) • Feeder.ro

 21. Pingback: Cinema / Teatrul de vară Capitol istoric și viitor 1912 – 2020 – Save or Cancel

 22. Pingback: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii – Save or Cancel

 23. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – Save or Cancel

 24. Pingback: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL – Save or Cancel

 25. Pingback: OPEN CALL CAPITOL Arhitectură + Design – Save or Cancel

 26. Pingback: BTLT: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] Festival Vizual – Capitol

 27. Pingback: Instalația Cinema / Teatrul de vară CAPITOL @ Amural [A4] – Capitol

 28. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Architecture • Feeder.ro

 29. Pingback: VOTE: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN - Shape the future of CAPITOL • Feeder.ro

 30. Pingback: O provocare la Capitol: față în față sub o umbrelă cu emoții – Capitol

 31. Pingback: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN – Shape the future of CAPITOL – Capitol

 32. Pingback: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN - Shape the future of CAPITOL • Feeder.ro

 33. Pingback: Orașul are nevoie să se vindece și noi odată cu el – Capitol

 34. Pingback: O vizită mai puțin obișnuită la Capitol – Capitol

 35. Pingback: Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă • Feeder.ro

 36. Pingback: Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău • Feeder.ro

 37. Pingback: Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău – Capitol

 38. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. – Capitol

 39. Pingback: “Bucharest is no longer a nasty city”, says photographer Ștefan Tuchilă – Capitol

 40. Pingback: "Bucharest is no longer a nasty city", says photographer Ștefan Tuchilă | | Feeder.ro

 41. Pingback: Bucureştiul nu mai este un oraş urât. Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 42. Pingback: Uimitorul CAPITOL se redeschide cu ajutorul tău | | Feeder.ro

 43. Pingback: feeder.ro is celebrating 14 years of activity (2004 – 2018) | | Feeder.ro

 44. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Photography | | Feeder.ro

 45. Pingback: 41 de foste și actuale cinematografe în București | | Feeder.ro

 46. Pingback: VOTE: Open call for CAPITOL – Photography | | Feeder.ro

 47. Pingback: NEW Open call for CAPITOL – Fotografie – Capitol

 48. Pingback: feeder.ro BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017 – Capitol

 49. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti și CAPITOL – Capitol

 50. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti şi CAPITOL | | Feeder.ro

 51. Pingback: Save or Cancel lansează site-ul capitol.rehab | | Feeder.ro

 52. Pingback: feeder.ro BTLT: Cinema CAPITOL la Someș Delivery 2017, Cluj – Capitol

 53. Pingback: Cinema Capitol at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche – Capitol

 54. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București – Capitol

 55. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București | | Feeder.ro

 56. Pingback: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC – Capitol

 57. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL – Capitol

 58. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 59. Pingback: Vote: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 60. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL: POEM – Joyful-Madame

 61. Pingback: Instalația câștigătoare a Open call pentru CAPITOL – Capitol

 62. Pingback: Open call POEM CAPITOL – Capitol

 63. Pingback: Winner of Open call for CAPITOL | | Feeder.ro

 64. Pingback: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 65. Pingback: BTLT: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL | | Feeder.ro

 66. Pingback: VOTE: Open calls for CAPITOL | | Feeder.ro

 67. Pingback: Apeluri deschise pentru CAPITOL - IQool

 68. Pingback: NEW Open calls for CAPITOL | | Feeder.ro

 69. Pingback: BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB | | Feeder.ro

 70. Pingback: TOP OPEN CALL – Shape the future of CAPITOL Winner | | Feeder.ro

 71. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – Entries | | Feeder.ro

 72. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN – Entries | | Feeder.ro

 73. Pingback: Teatrul de vară Alhambra (CAPITOL) – Reptilianul

 74. Pingback: OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL | | Feeder.ro

 75. Pingback: Zeci de evenimente dedicate designului în București, în cadrul Romanian Design Week 2017 | | Feeder.ro

 76. Pingback: Cerere de oferte – realizare website Cinema / Teatrul de vară Capitol | | Feeder.ro

 77. Pingback: Pisica Pătrată înveselește și colorează Bucureștiul | | Feeder.ro

 78. Pingback: This week on feeder #8 | | Feeder.ro

 79. Pingback: This week on feeder #7 | | Feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)