WINNER: Open call for CAPITOL – Architecture

CAPITOL OPEN CALL Architecture Design Winner

CÂȘTIGĂTORI: Apel deschis pentru CAPITOL – Arhitectură

Save or Cancel le mulțumește participanților și publicului, în special celor 238 de persoane care au ajutat procesul de selecție.

Felicitări, FÜLÖP Csenge!

Proiectul câștigător, intitulat The Catwalk Theatre, reușește să pună accentul pe valoarea compozițională a monumentului Teatrul de vară Capitol printr-o singură intervenție minimală, articulând abil zonele de interes care alcătuiesc spațiul: intrarea, grădina, scena și balconul. Dintre comentariile juriului notăm recomandarea lui Dan Dinoiu de a explora funcțiunile permise de podium, dacă acesta ar fi modular. Dorothee Hasnas apreciază capacitatea proiectului de a face clădirea să comunice și să trăiască, tratând-o cu respect. Maria Duda remarcă abordarea poetică care păstrează urmele pe care natura le-a lăsat în timp și impactul pozitiv al rampei. Deși The Catwalk Theatre nu a fost prima ei alegere, Raluca Trifa notează motivul fundamental al proiectului, rememorarea fostei funcțiuni pentru a transpune ideea de spectacol în arhitectură.

Membrii juriului au selectat proiectul câștigător în funcție de următoarele punctaje:
Raluca Trifa – coordonator de proiect în cadrul departamentului Științe Tehnice, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu
1. OLD WATER // 2. The Catwalk Theatre // 3. Reflection

Maria Duda – arhitect în cadrul biroului BAZA.Deschidem orașul și profesor la Facultatea de Arhitectură, Universitatea “Spiru Haret
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Dorothee Hasnas – architect și editor Zeppelin
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Dan Dinoiu – lector în cadrul departamentului Sinteza Proiectării de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Cristina Popa – social designer în cadrul Save or Cancel
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Andrei Racovițan – arhitect în cadrul Save or Cancel
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

CAPITOL Summer Theatre Fülöp Csenge

PROPUNERE CÂȘTIGĂTOARE: Teatrul Podium de FÜLÖP Csenge

DESCRIERE: Intri în sală. Te uiți la un film. Ești spectator. Ești un actor. Filmul se uită la tine.

Și dacă ești atent, sunt mulți alți spectatori în această sală: trecătorii de pe stradă, băutorii de cafea de la bar, vizitatorii ce stau în balcoane și se uită la tot, mai puțin la film.

Așadar, intervențiile propuse de proiect creează loc pentru acești spectatori și noi actori. O PASARELĂ se dezvăluie de-a lungul vechii clădiri. Pornind din stradă, pătrunde în teatru printr-o ușă laterală, devine barul cafenelei, trece apoi în curtea interioară, traversează atriumul, ocolește scena, urcă spre balcon ca o rampă, și în final se transformă într-un plafon semi-transparent care acoperă întreaga clădire. Din exerior, pare a fi o singură linie dreaptă deasupra fațadei.

Pasarela și structura acoperișului, ca și obiectele de mobilier, sunt făcute din metal și o plasă metalică vopsită alb, având astfel impact minim asupra structurii existente. La parter găsim o galerie de artă și o cafenea, ambele având intrări din stradă și din curtea interioară. Există deasemenea o toaleta si o zona de depozitare. La nivelul intemediar se află o sală de proiecție, un mic studio de înregistrări și o cameră tehnică. Balconul are forma sa originală împreună cu tribuna, excepție făcând mobilierul și acoperișul..

În curtea interioară, una dintre scări și-a păstrat amplasamentul, cea de-a doua a fost eliminată datorită rampei. Așadar, legătura între cele două spații (parterul și balconul) se păstrează. În sală, sistemul modular al pasarelei permite multiple aranjamente. 

PREMIUL PUBLICULUI

este acordat echipei formată din Ioana Penescu și Andrei Theodor Ioniță, care au propus un proiect conceptual, o amenajare sculpturală a spațiului, în care apa devine o legătură între trecut și prezent, așa cum remarcă Raluca Trifa.

Acestea sunt rezultatele înregistrate până în data de 30 Mai 2018
OLD WATER de Ioana Penescu și Andrei Theodor Ioniță (66%, 156 Voturi)
The Catwalk Theatre de FÜLÖP Csenge (24%, 56 Voturi)
Reflection to the future de Butnariuc Clarisa, Prusu Ioana, Rotariu Theodor (11%, 26 Voturi)

OLD WATER by Andrei Theodor Ioniță & Ioana Penescu / OPEN CALL CAPITOL 2018

PREMIUL PUBLICULUI: APA DE ALTĂ DATĂ de Andrei Theodor Ioniță și Ioana Penescu

DESCRIERE: Aici se afla vechea baie publică. Sau cel puțin asta credem noi că este. Nimic nu ii dă de gol prezența. Stă neobservată, o mica oază in mijlocul orașului deșert. Trecem pe lângă ceva[/ceea] ce credem că sunt vestiarele, apoi ceva ce pare o mică galerie de artă și ne găsim copleșiți de vegetația abundentă care umple grădina. În mijloc se găsește ceea ce presupunem că era baia principală deși, văzând-o goală, cineva ar putea spune că forma sa bizară seamănă cu o bancă. Blocurile de piatră dispuse în mijloc aveau cu siguranță vreun fel de utilitate ascunsă. Erau folosite pentru a te așeza pe ele sau au fost menite să susțină niște obiecte grele? Intrând în spațiul acela rotund, întreaga curte se deschide în fața noastră. Văzând bârnele de lemn, nu este clar dacă la un moment dat a existat un acoperiș însă acum există cu siguranță unul verde. Două rânduri de scări din beton tronează solemn, asemenea unor gardieni ai intrării. Le-am trecut calea și ne-au condus către nivelul superior. În timp ce urcam, am realizat că plantele se cățărau pe niște șufe metalice care împiedicau bârnele de lemn să cadă sub greutatea vegetației. Odată ajunși sus, valurile de trepte ne-au scos din căldură către o oază primitoare de verdeață. Efectul de clipocit e cauzat probabil de agitația care avea loc jos odinioară. În cealaltă parte a grădinii, cele două statui lasă senzația că susțin necontenit întreaga structură a grădinii. Între acestea stă deschisă o poartă imensă către nicăieri. Într-un târziu am înțeles…

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici.

Această campanie este organizată de Save or Cancel, prinfeeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.
Organizator: Save or Cancel
Parteneri: CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ, Calup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Assamblage, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro feeder.ro, the Institute, designist
Design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

[EN]

WINNER: Open call for CAPITOL – Architecture

Save or Cancel would like to thank the participants and audience, especially the 238 of you who helped the selection process.

Congratulations, FÜLÖP Csenge!

The winning project, entitled The Catwalk Theatre, manages to emphasize the compositional value of the Capitol Summer Theater monument with only one minimal intervention, articulating the areas of interest that make up the space: the entrance, the garden, the stage and the balcony. From the jury’s comments, we note Dan Dinoiu’s recommendation to explore the functions of the podium, if it would be modular. Dorothee Hasnas appreciates the ability of the project to make the building speak and live, treating it with respect. Maria Duda notices the poetic approach that keeps the traces which nature has left in time and the positive impact of the ramp. Although The Catwalk Theatre was not her first choice, Raluca Trifa notes the fundamental theme of the project, evoking the former function and translating the concept of performance into architecture.

The jury members selected the winning project according to the following scores
Raluca Trifa – project coordinator within the Technical Sciences Department, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism
1. OLD WATER // 2. The Catwalk Theatre // 3. Reflection

Maria Duda – architect at BAZA.Deschidem orașul and professor at “Spiru Haret” University, Faculty of Architecture
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Dorothee Hasnas – architect and editor at Zeppelin architecture magazine
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Dan Dinoiu – lector within the Synthesis of Architectural Design Department, “Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Cristina Popa – social designer at Save or Cancel
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

Andrei Racovițan – architect at Save or Cancel
1. The Catwalk Theatre // 2. OLD WATER // 3. Reflection

CAPITOL Summer Theatre Fülöp Csenge

WINNER: The Catwalk Theatre by FÜLÖP Csenge

DESCRIPTION: You enter the auditorium. You are watching a movie. You are a viewer. You are a performer. The movie is watching you.

And if you closely there are a lot of other viewers in this theatre: the passers-by on the street, the coffee-drinkers at the bar, the visitors who are sitting on the balcony and are watching everything except the movie.

So, the interventions proposed by the project give place to these watchers and new performers. There is a CATWALK unfolding through the old building. Starting from the street, it enters the theatre through a side door, it becomes the bar at the café, goes out into the inner yard, crosses the auditorium, passes the scene, climbs up to the balcony like a ramp, and finally turns into a semi-transparent retractable roof which can cover the entire building. From the street, it appears only as a straight line above the façade.

The catwalk and the structure of the roof, as well as all the outdoor furniture, are made of metal and of wire mesh painted white, having as little impact on existing structure as possible. On the ground floor, there are an art gallery and a café, both having entrances from the street and from the inner yard as well. There are also a toilet and a storage area. On the intermediary floor, there is the projection room, a small recording studio and a technical room. The balcony is in its original form with the grandstand, except some new furniture and the roof.

In the inner yard, one stair was kept on its place, the other one was eliminated because of the ramp. Thus, the direct connection between the two spaces (ground floor and balcony) remains. In the auditorium zone, the modular system of the catwalk enables multiple layouts.

THE AUDIENCE AWARD

is presented to the team formed by Ioana Penescu and Andrei Theodor Ioniță, who proposed a conceptual project, a sculptural organization of the space, in which the water becomes a connection between the past and present, as Raluca Trifa remarks.

These are the results, as recorded up until 30 May 2018
OLD WATER by Andrei Theodor Ioniță & Ioana Penescu (66%, 156 Votes)
The Catwalk Theatre by FÜLÖP Csenge (24%, 56 Votes)
Reflection to the future by Butnariuc Clarisa, Prusu IoanaRotariu Theodor (11%, 26 Votes)

OLD WATER by Andrei Theodor Ioniță & Ioana Penescu / OPEN CALL CAPITOL 2018

THE AUDIENCE AWARD: OLD WATER by Andrei Theodor Ioniță & Ioana Penescu

DESCRIPTION: Here lies the old bath-house. Or at least that’s what we think it is. There is nothing that gives away its presence. It sits quietly, a small oasis in the middle of the desert city. As we pass by, what we think are, the changing rooms and some sort of small art gallery, we suddenly found ourselves overwhelmed by the lush vegetation that filled up the courtyard. In the middle lies what we presume was the main bath although seeing it empty one could say it’s an oddly shaped bench. The stepping stones in the middle surely had some sort of hidden function, were they only used for the menial task of sitting or did they bare the weight of heavy objects? There, inside the bowl, the whole courtyard opened before us. Judging by the wooden beams, it’s not clear if at one point there was a roof, but it is certain that a green one is present here now. Two concrete stairs stood heavy, solemn, resembling two gateway keepers. We paid tribute and they granted us access to the upper level. On our way up we realize that the green vines were climbing on tensioned cables which were keeping the wooden beams form buckling under the canopy’s weight. Once at the top, waves of stairs dragged us out from the soaring heat and greeted us into the sheltering green vault. The rippling effect was maybe caused by the commotion that was in olden times below. Across the courtyard, the two statues seem as if they are tirelessly keeping the whole courtyard from collapsing. Between them spans a portal leading to nowhere. It was only late that we finally understood…

Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here.

cinema/ teatru de vara CAPITOL

The multi-annual cultural program “cultural hub Cinema / Summer Theatre CAPITOL” is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.
Organizer: Save or Cancel
Partners: CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFMonumente Uitate/ Asociația ARCHÉCalup, Mellow Drinks, Plaja de Carte, Someș Delivery, Augmented Space Agency, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Anuala de Arhitectură
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, AssamblageDizainărIqool, anyplace.ro,  feeder.rothe Institute, designist
Graphic design: Acme Industries
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)
About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.parteneri Teatrul de vară Capitol 2017-2018

1 thought on “WINNER: Open call for CAPITOL – Architecture”

  1. Pingback: Descoperă apelurile deschise pentru artiști lansate de feeder.ro în acest an! [NEW OPEN CALLS] • Feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)