Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

[scroll down for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

CE?

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

obiective

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

DE CE?

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.
Cinema Teatrul de vară Capitol scena

Teatrul de vară Alhambra (ulterior Capitol) după un secol de la inaugurare.
Foto: arh. Nicolae Nenciulescu (1916), Alex Iacob (2016) 

CUM?

• investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
• investiţie în ecosisteme artistice;
• procese colective, co-creație;
mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
• inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

CÂND?

2017
MAI
OPEN CALL I – design
Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB – 27 Mai, 19:00
IUNIE
Cinema Capitol @ Someș Delivery, Cluj- 17-18 Iunie
AUGUST
Expoziție & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II intervenție artistică și fotografie – 14-28 August
semnal urban I – instalație de Pisica Pătrată @ Teatrul de vară CAPITOL
SEPTEMBRIE
OPEN CALL III poem – 11-29 Septembrie
semnal urban II – performance #FLUID & instalație artistică Capitol Continuum @ Teatrul de vară CAPITOL
OCTOMBRIE
Paint-a-Monument atelier de desen pentru copii
Spații culturale bucureștene dispărute – conferință, expoziție itinerantă & lansare booklet, ed. 02, în parteneriat cu Teatrul Mic

 

2018
APRILIE
OPEN CALL IV – arhitectură
MAI
conferință / workshop
IUNIE
semnal urban III – instalație artistică
expoziție itinerantă – Timișoara
AUGUST
conferință / workshop @ ArCub
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă
lansare booklet, ed. 03

 

IMPLICĂ-TE!

Suntem încântați să oferim beneficii și oportunități de recunoaștere a contribuției pentru campania CAPITOL. Pentru a afla mai multe despre campanie, vă rugăm să contactați Save or Cancel.

Beneficii și oportunități de recunoaștere pot include:
• activări în cadrul evenimentelor, cu potențialul de a ajunge la mai mult de 5.000 de persoane
• oportunități de implicare a angajaților și de voluntariat
• recunoașterea în cadrul canalelor de comunicare CAPITOL, inclusiv materiale tipărite, materiale electronice și social media
• tururi personalizate și prezentări realizate de Save or Cancel
• includerea în lista donatorilor Campaniei Capitol, afișată on-site și online, vizibilă pentru mai mult de 30.000 de vizitatori anual

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un program cultural multianual co-finanțat de AFCN.  Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.
PARTENERI: CNDB, Teatrul Mic

CONTACT: info@saveorcancel.tv

…………………………..

Bulevardul fostelor cinematografe, între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar. #capitol
Foto: Alex Iacob

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018

WHAT?

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

 • attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
 • audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
 • promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
 • the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

WHY?

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.

The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise. The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW?

 • the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
 • artistic investment in ecosystems;
 • collective processes, co-creation;
 • mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
 • pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.

WHEN?

2017
MAY
OPEN CALL Idesign
urban signal I – artistic installation
Heritage Reactivation: challenges and benefits @ CNDB – 27 May, 19:00
JUNE
Cinema Capitol @ Someș Delivery , Cluj- 17-18 June
AUGUST
Exhibition & cinema CAPITOL @ Plaja de Carte, Vama Veche – 4-6 August, 20:45-23:00
OPEN CALL II artistic intervention & photography – 14-28 August
urban signal I – installation by Pisica Pătrată @ CAPITOL Summer Theatre
SEPTEMBER
OPEN CALL III poem – 11-29 September
urban signal II – artistic installation @ CAPITOL Summer Theatre
OCTOBER
Paint-a-Monument drawing workshop for children
Missing Cultural Spaces in Bucharest: Trials and Threats conference, itinerant exhibition & booklet launch, in collaboration with Teatrul Mic
2018
APRIL
OPEN CALL III – architecture
MAY
conference / workshop
JUNE
urban signal III – artistic installation
itinerant exhibition – Timișoara
AUGUST
conference / workshop @ ArCub
SEPTEMBER
itinerant exhibition
booklet launch

 

SUPPORT!

We are pleased to offer benefits and recognition opportunities, online and offline, on the contribution to the CAPITOL Campaign. To learn more about the Campaign, please contact Save or Cancel.

Benefits and recognition opportunities can include:

 • on-site activations with the potential to reach more than 10.000 persons
 • employee engagement and volunteer opportunities
 • recognition across CAPITOL communication channels, including print and electronic materials and social media
 • personalized tours and presentations led by Save or Cancel
 • inclusion in the CAPITOL Campaign’s donor listing displayed on-site and online, visible to more than 30.000 annual visitors

 

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.

 

A multi-annual cultural program co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

This cultural project is co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.

 

Partners: CNDBTeatrul MicCinema Marconi

Media PartnersZeppelinIQadsSmark

Contact: info@saveorcancel.tv

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

Articole din campanie:

Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

54 Comments
 1. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 2. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 3. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 4. […] Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 5. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 6. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOLși campania de sensibilizare, aici. […]

 7. […] Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 8. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 9. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de varăCAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 10. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 11. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 12. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 13. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 14. […]  Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 15. […]  Learn more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre and the awareness campaign here. […]

 16. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 17. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 18. […] Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St. In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. 4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrate the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, explore the links between art, nature and the city. Find out how you can participate, here. […]

 19. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 20. […] de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al […]

 21. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 22. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 23. […] pentru viitor, cu o scurtă prezentare a istoriei Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și a campaniei de reactivare, despre care puteți citi pe larg, accesând […]

 24. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 25. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 26. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 27. […] instalație Save or Cancel este o parte din campania “hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol”, un proiect multianual co-finanțat de AFCN, realizată cu susținerea Someș […]

 28. […] CAPITOL despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020 41 de foste și actuale […]

 29. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 30. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 31. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 32. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 33. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 34. […] Aflați mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 35. […] Află mai multe despre CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 36. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 37. […] or Cancel continuă campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, […]

 38. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 39. […] or Cancel continuă campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, […]

 40. […] Află mai multe despre proiectul de regenerare CAPITOL, aici. […]

 41. […] Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, aici. […]

 42. […] Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici. […]

 43. […] Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici. […]

 44. […] pentru viitor, cu o scurtă prezentare a istoriei Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și a campaniei de reactivare, despre care puteți citi pe larg, accesând […]

 45. […] Theatre history and future 1912 – 1920 41 de foste și actuale cinematografe în București Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – […]

 46. […] Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here. […]

 47. […] Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here. […]

 48. […] de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al […]

 49. […] Pătrată la Teatrul de vară CAPITOL, […]

 50. […] or Cancel, în calitate de inițiator al proiectului “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, anunță selecția de oferte pentru servicii de realizare și administrare a website-ului […]

 51. […] una dintre cele mai longevive și îndrăgite Pisici din București ne privește lung din ușa Teatrului de vară Capitol. Ne bucurăm că încă este acolo și de fiecare dată când trecem pe la grădină ne […]

 52. […] In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. Find out more here. […]

 53. […] In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects. Find out more here. […]

Leave a reply (we review all comments)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

CONTACT US

Send us an email and we'll get back to you, asap. Thank you! ⭐️

Sending

© 2004 - 2018 feeder.ro

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

%d bloggers like this: