OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL

open call design CAPITOL

scroll for RO

Shape the future of CAPITOL
Let’s design a renewed visual identity.

Save or Cancel is looking to recharge CAPITOL’s identity and we know that the talented community of creatives can do so much more!

2020 Cultural Hub CAPITOL Cinema / Summer Theater

The ensemble offers, for the audience of cinema, theater or variety shows, as well as of various cultural events – a new, re-discovered space located in the center of the capital, in an area recognized for cultural and recreational activities, with an interesting potential as a space for exhibition of culture but also helping to generate it. Space can be invested with a dual purpose.

The first conceptual function has a memorial role – the ability to integrate and display a part of the existing culture and its associated functions, delivering them into the present, materialized. The second role is continuous urban regeneration through the “social construction of the object“, found at the convergence of existing culture artifacts with the present, always a renewed moment.

In this particular case, the CAPITOL Cinema / Summer Theatre has reached the brink of destruction due to the damage caused by the earthquake in 1977, but also owing to forgetfulness. This space emerged from a necessity of the developing city, and was animated until it was out of use, and occasionally after that moment.

In the particular case of historical monuments, the time dimension is a factor of particular importance and any intervention, such as conversion, must not only emphasize this dimension but also enhance it.

The analysis of the cultural hub phenomenon, through a conversion of the built heritage, shows that architecture exists in the dimension of time and movement, about which Jean Nouvel states that “One conceives and reads a building in terms of sequences.” Thus spatial configuration allows new sets of dynamic relationships between existing spaces and current needs identified with the community.

Find out more about CAPITOL and the re-generation project, here.

 

CAPITOL needs more than just a logo. It needs an identity system:

 • What are the elements we should keep and enhance?
 • How is the history of CAPITOL able to inspire the image of a contemporary multidisciplinary hub?
 • What typefaces should we use and why?
 • How should the typography work?
 • How would the icons look?
 • How does the website relate to the printed posters?

We’re looking for a team or an individual that is able to help create an entire brand identity for CAPITOL. The winning concept will be a design system that is expressive, adaptable, and sustainable. It could be abstract, whimsical, assertive or understated, bold or quirky, emphatic or low-key. Above all, it should speak about the remarkable history and possible future of CAPITOL, as a multidisciplinary cultural hub.

We provide:
– a prize, in a net amount of 1000 lei;
– a chance to refine your idea, sourcing more insights from our team, on additional meetings;
– promotion or your work.

Are you ready to help shape the future of CAPITOL?

Required files:
– a short bio;
– a link to your online portfolio;
– your proposal .pdf with max. 5 A4 pages, 150dpi.

The final date to send proposals is 19th of May 2017.

Download the open call T & C.
You can participate with a maximum of 3 proposals/individual or team.
Send the required files, as a single archive, to info [at] saveorcancel.tv
Use wetransfer, dropbox or gdrive to send files larger than 6mb.
This open call contains a gallery of selected images, videos, and texts about CAPITOL Cinema / Summer Theatre. Use it to get inspired and informed. 
Ask any question about this call, via e-mail or Teatrul de vară CAPITOL facebook page; be advised, we may publish FAQ, if the answers show useful for more participants.

 

Selection of the winning idea:

1/3 public online vote.

1/3 a jury panel, composed of Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată), illustrator and muralist // Dragoș Motică (Ubikubi), designer and entrepreneur // Alina Rizescu & Bogdan Ștefănescu (RIZI), design studio // Paul Dunca (#FLUID), dancer and maker.

1/3 Save or Cancel, represented by Cristina Popa, social designer // Andrei Racovițan, architect.

 

The winning proposal will be announced on the 27th of May during the CAPITOL talks at CNDB, where a curated selection of entries will be exhibited.

The online announcement: 29th of May, on blog.saveorcancel.tv, feeder.ro/capitol and fb.com/teatruldevaraCAPITOL

 

The open call is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” cultural project, co-financed by AFCN.

Organizer: Save or Cancel
Partners: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, Carol 53 
Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro

Formează viitorul CAPITOL
Să proiectăm o identitate vizuală reînnoită.

Save or Cancel căută să reîncarce identitatea CAPITOL și știm că comunitatea de creativi pasionați poate face mult mai mult!

2020 Hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL

Ansamblul prezintă, pentru publicul spectacolelor de cinema, teatru sau de revistă, dar și pentru cel al evenimentelor diverse culturale – un spațiu nou, re-descoperit, aflat în centrul capitalei, într-o zonă recunoscută pentru activități culturale și recreaționale, cu un potențial interesant ca spațiu de manifestare a culturii dar și de generare a acesteia. Spațiul poate fi investit cu o dublă menire.

Prima funcțiune conceptuală are un rol memorial – capacitatea de a integra și prezenta o parte din cultura existentă și funcțiunile aferente acesteia, aducându-le în contemporan, materializate. A doua menire este regenerarea urbană continuă prin “construcția socială a obiectului”, aflată la convergența artefactelor culturii existente cu momentul actual, mereu reînnoit.

În cazul de față, ansamblul Cinema / Teatrul de vară CAPITOL a ajuns în pragul distrugerii datorită avariilor provocate de cutremurul din 1977 dar și din cauza uitării. Acest spațiu a apărut dintr-o necesitate a orașului în dezvoltare, și a fost animat până la scoaterea lui din uz, și ocazional după acest moment.

În cazul particular al monumentelor istorice, dimensiunea timpului este un factor de o importanță aparte și orice intervenție, cum ar fi conversia, trebuie nu doar să evidențieze această dimensiune, ci și să o potențeze.

Analiza fenomenului de hub cultural, printr-o operație de conversie a patrimoniului construit, ne arată că arhitectura există în dimensiunea timpului și mișcării, despre care Jean Nouvel spune că ”One conceives and reads a building in terms of sequences.” Astfel configurarea spațială poate permite noi seturi de relații, dinamice, între spațiile existente și nevoi actuale, identificate alături de comunitate.

Află mai multe despre CAPITOL și proiectul de regenerare, aici.

 

CAPITOL are nevoie nu doar de un logo, ci de un sistem de identitate:

 • Ce elemente ar trebui să păstrăm și dezvoltăm?
 • Cum poate istoria CAPITOL să inspire imaginea unui hub contemporan multidisciplinar?
 • Ce typefaces ar trebui să le folosim și de ce?
 • Cum ar trebui să funcționeze tipografia?
 • Cum ar arăta simbolurile?
 • Cum relaționează site-ul web cu afișele tipărite?

Căutăm o echipă sau o persoană care să contribuie la crearea unei identități de brand întregi pentru CAPITOL. Conceptul câștigător va fi un sistem de design care este expresiv, adaptabil și sustenabil.
Ar putea fi abstract, schimbător, asertiv sau minimal, intrepid sau neobișnuit, emfatic sau low-key. Mai presus de toate, ar trebui să vorbească despre istoria remarcabilă și posibilul viitor CAPITOL.

Oferim:
– un premiu, în sumă netă de 1000 lei
– o șansă de a vă perfecționa ideea, cu mai multe informații de la echipa noastră, în întâlniri suplimentare
– promovare

Ești gata să ajuți la formarea viitorului CAPITOL?

Fișiere necesare:
– un scurt bio
– un link către portofoliul tău
– propunerea ta .pdf cu max. 5 pagini A4, 150dpi.

Data finală de trimitere a propunerilor este 19 Mai 2017.

Descarcă termeni și condiții ai apelului deschis.
Poți participa cu maximum 3 propuneri/persoană sau echipă.
Trimite fișierele ca o singură arhivă la info [at] saveorcancel.tv
Utilizează wetransfer, dropbox sau gdrive pentru a trimite fișiere mai mari de 6mb.
Acest open call conține o galerie cu imagini, videoclipuri și texte selectate despre Cinema / Teatru de Vară CAPITOL. Utilizează-le pentru a te inspira și informa.
Adresează orice întrebare despre acest apel, prin e-mail sau printr-un mesaj către pagina facebook Teatrul de vară CAPITOL; să ai în vedere, putem publica întrebări frecvente, dacă răspunsurile sunt utile pentru mai mulți participanți.

 

Selecția ideii câștigătoare:

1/3 public online vote.

1/3 un juriu format din Alexandru Ciubotariu (Pisica Pătrată), ilustrator și muralist // Dragoș Motică (Ubikubi), designer și antreprenor // Alina Rizescu și Bogdan Ștefănescu (RIZI), design studio // Paul Dunca (#FLUID), dancer și maker.

1/3 Save or Cancel, prin Cristina Popa, social designer // Andrei Racovițan, arhitect.

 

 

Propunerea câștigătoare va fi anunțată pe data de 27 Mai în cadrul conferinței CAPITOL de la CNDB, unde va fi expusă o selecție curatoriată de înscrieri.
Anunțul online – Luni, 29 Mai, pe blog.saveorcancel.tv, feeder.ro și fb.com/teatruldevaraCAPITOL

Acest apel deschis face parte din proiectul cultural “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, Carol 53 
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.
Despre proiectul “hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018″
În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

 

Text: Cristina Popa
Grafică: Ana Dămoc, Andrei Racovițan

Imagini © VJ VLC, Alex Iacob, save or cancel, feeder.ro, arhive, alți autori

Alte articole din campanie:

22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 1920
41 de foste și actuale cinematografe în București
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

39 thoughts on “OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL”

 1. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București • Save or Cancel

 2. Pingback: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 • feeder.ro

 3. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL - Fotografia câștigătoare • Capitol

 4. Pingback: Cinema CAPITOL @ Someș Delivery 2017, Cluj • Capitol

 5. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL • Capitol

 6. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. • Capitol

 7. Pingback: The astonishing CAPITOL can reopen with your help – Capitol

 8. Pingback: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL - Save or Cancel

 9. Pingback: NEW Open call for CAPITOL – Photography – Save or Cancel

 10. Pingback: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii – Save or Cancel

 11. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – Save or Cancel

 12. Pingback: New Open Calls for CAPITOL – Save or Cancel

 13. Pingback: VOTE: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN - Shape the future of CAPITOL • Feeder.ro

 14. Pingback: OPEN CALL ARHITECTURĂ & DESIGN – Imaginează viitorul CAPITOL – Capitol

 15. Pingback: Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă • Feeder.ro

 16. Pingback: "Bucharest is no longer a nasty city", says photographer Ștefan Tuchilă | | Feeder.ro

 17. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. – Capitol

 18. Pingback: "Bucureştiul nu mai este un oraş urât." Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 19. Pingback: Bucureştiul nu mai este un oraş urât. Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 20. Pingback: Uimitorul CAPITOL se redeschide cu ajutorul tău | | Feeder.ro

 21. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL – Fotografia câștigătoare – Capitol

 22. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Photography | | Feeder.ro

 23. Pingback: VOTE: Open call for CAPITOL – Photography | | Feeder.ro

 24. Pingback: NEW Open call for CAPITOL – Photography – Capitol

 25. Pingback: BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017 – Capitol

 26. Pingback: BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017 | | Feeder.ro

 27. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti și CAPITOL – Capitol

 28. Pingback: Save or Cancel lansează site-ul capitol.rehab | | Feeder.ro

 29. Pingback: feeder.ro BTLT: Cinema CAPITOL la Someș Delivery 2017, Cluj – Capitol

 30. Pingback: Cinema Capitol at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche – Capitol

 31. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București | | Feeder.ro

 32. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 33. Pingback: Vote: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 34. Pingback: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 35. Pingback: VOTE: Open calls for CAPITOL | | Feeder.ro

 36. Pingback: This week on feeder #14 | | Feeder.ro

 37. Pingback: VOTE: OPEN CALL DESIGN CAPITOL – Entries | | Feeder.ro

 38. Pingback: De la teatru și cinema în aer liber la ruină: Cum încearcă de 20 de ani autoritățile să restaureze Grădina de vară Capitol printr-un patreneriat public-privat – Initiativa pentru o Justitie Curata

 39. Pingback: Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018 | | Feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)