Un-hidden Bucharest cu Pisica Pătrată și Vlad Caia

Pisica Pătrată (mural) și Vlad Caia (coloană sonoră) - Un-hidden Bucharest la Romexpo

[Read in Eanglish]

Descoperă o nouă intervenție artistică multidisciplinară co-produsă de Pisica Pătrată (pictură murală) și Vlad Caia (coloană sonoră) în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest la Romexpo

Începând cu 27 august, sunteți invitați la Romexpo (Bulevardul Expoziției) să experimentați intervenția multidisciplinară co-produsă de Vlad Caia și Pisica Pătrată. Această intervenție artistică în spațiul public își propune să exploreze legătura dintre muzică și arta urbană.

Intervenția artistică multidisciplinară constă în soundscape-ul atent lucrat de Vlad Caia și muralul realizat de Pisica Pătrată în cadrul proiectul Un-hidden Bucharest, creat de Save or Cancel și co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul programului București Acasă 2023.

Pisica Pătrată (mural) și Vlad Caia (coloană sonoră) - Un-hidden Bucharest la Romexpo

Pisica Pătrată

„Pictura murală intitulată Vedere de ansamblu este reinterpretare vizuală a observațiilor legate de relațiile urbane. Reprezentări geometrice ale oamenilor urbani ca niște arhitecturi rigide lipsite de fluența naturală. Diferențele și asemănările suprapuse rezultând un tot unitar atât de familiar spațiilor urbane.” 

Pisica Pătrată

Pisica Pătrată este unul dintre cei mai apreciați ilustratori și muraliști din România, dar și fondatorul Muzeului Benzii Desenate. Are o activitate intensă, cu multe apariții publice, ilustrează cărți, comics, reviste, participă la expoziții de grup și personale, festivaluri și a realizat o serie lungă de murale. Personajele lui Pisica Pătrată reconfigurează spații uitate din mediul urban, galerii sau muzee.

În ultimii ani, colaborările artistului Pisica Pătrată cu echipa Save or Cancel s-au materializat în numeroase proiecte interesante: una dintre cele mai îndrăgite (și instagramabile) intervenții artistice din București – lucrarea de pe ușa Teatrului de vară Capitol (2008, 2016, 2017); Împreună cu Lente, muralul realizat în cadrul seriei Pictăm Pereți (2016) și totemul de lemn Un-hidden Bucharest (2017); Șase panouri pictate, instalate pe fațada clădirii Cina (2018); O pictură murală la Colegiul Național de Arte Regina Maria, Constanța (2019); Pisica Pătrată și Primărie au co-produs un live stream memorabil, transmis de revista online feeder.ro (2020); Două panouri pictate la Filiala Mihai Eminescu a Bibliotecii Metropolitane București, în cadrul proiectului Street Art București (2021).

Save or Cancel a expus o parte dintre tablourile sale uimitoare în expoziții colective la Kube, Lente, Palatul Universul, Romanian Design Week și Galeria Imbold. 

În publicațiile Un-hidden street art in Romania (2019), Street Art București (2021), Viața zidurilor în spațiul public (2022), Artă în lucru (2022), Un-hidden Romania (2023) cât și pe harta Un-hidden, poți găsi o parte dintre lucrările și instalațiile artistice cu care Pisica Pătrată reconfigurează spații uitate din mediul urban, galerii sau muzee.

Pisica Pătrată pe facebook | instagram

Vlad Caia

“La propunerea feeder.ro, am străbătut străzile Bucureștiului pentru a surprinde sunetele sale caracteristice. Blocaje de trafic, pași, voci, zumzetul micilor magazine și orice altceva între ele, aceste înregistrări binaurale aveau să devină mai târziu o piesă experimentală numită “Walk slow, listen more”(Mergi încet, ascultă mai mult). Asemeni respirației unei bestii urbane ciudate, piesa este presărată cu fragmente sonice și pattern-uri ritmice. Vă recomand să o ascultați în căști alături de schița vizuală a lui Pisică Pătrată pentru proiectul cultural Un-hidden Bucharest.”

Vlad Caia

Vlad Caia trăiește și lucrează în București. Este parte a proiectului SIT și a casei de discuri Amphia Records alături de Cristi Cons și face parte din trio-ul Amorf cu Mischa Blanos. Cu o mulțime de abilități și o experiență vastă în domeniul DJ și sound design acumulată de-a lungul mai multor ani petrecuți în studiouri, cluburi și festivaluri, artistul este o prezență proeminentă pe scenele underground de muzică electronică.

Explorând în profunzime tărâmul minimal techno, microhouse și experimental, de-a lungul timpului a adus cu siguranță contribuții atemporale, fie că vorbim de producții proprii, colaborări, edituri, remixuri, solo acts, live acts sau servicii de mastering. De asemenea, a colaborat cu case de discuri cunoscute precum Uvar, Meander, All Inn Black, Fabric London, Synkroniq, Rora și Next Dimension Music, printre altele.

Vlad Caia pe soundcloud | facebook | instagram 

Pisica Patrata si Vlad Caia - Un-hidden Bucharest la Romexpo

Proiectul Un-hidden Bucharest constă în 5 ateliere de artă urbană, 5 tururi ghidate, 1 intervenție artistică multidisciplinară, 1 live stream performance și 1 expoziție. Produsele culturale ale proiectului investighează rolul artei în viața de zi cu zi și capacitatea acesteia de a crea sentimente de apartenență culturală, stimulând în același timp imaginația privitorilor și contribuind la regenerarea urbană. Aflați mai multe aici.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural creat de Save or Cancel și distribuit de feeder.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro. Pentru informații despre Primăria Municipiului București, puteți accesa www.pmb.ro.

Parteneri: Biblioteca Metropolitană BucureștiLenteRomexpo

Parteneri media: BookHubIglooIQadsLa pas prin BrașovLitera 9PropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Fotografii realizate de George-Andrei Ilie

Urmărește programul Un-hidden Bucharest:
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania

Despre Save or Cancel
Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană. Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte culturale și editoriale unice.

[EN]

Pisica Pătrată (mural) și Vlad Caia (coloană sonoră) - Un-hidden Bucharest la Romexpo

Pisica Pătrată (mural painting) & Vlad Caia (audio composition) multidisciplinary artistic intervention at Romexpo, Bucharest

Starting on August 27th you’re invited to Romexpo (Expozitiei Boulevard) to experiment with the multidisciplinary intervention that aims to explore the connection between electronic music and street art. Co-produced by Vlad Caia and Pisica Pătrată, this intervention brings together the art of mural painting and the inspiring efforts of making music influenced by and based on Bucharest’s contemporary urban culture.

We are more than happy to present the multidisciplinary artistic intervention consisting of the carefully crafted soundscape by Vlad Caia and the mural painting by Pisica Pătrată during the Un-hidden Bucharest project, made by Save or Cancel and co-financed by Primăria Municipiului București through ARCUB for București Acasă 2023 program.

Pisica Pătrată

“The mural titled Overview is a visual reinterpretation of observations of urban relations. Geometric representations of urban people as rigid architectures devoid of natural fluidity. The overlapping differences and similarities result in a unified whole so familiar to urban spaces.”

– Pisica Pătrată

Pisica Pătrată is one of the most appreciated illustrators and muralists in Romania, as well as the founder of the Comic Strip Museum. His work is prolific, with many public appearances, illustrating books, comics, magazines, participating in group and solo exhibitions, festivals and has created a long series of murals. The artist’s characters redefine forgotten urban spaces, galleries and museums.

In recent years, the artist’s collaborations with the Save or Cancel team have materialised in numerous exciting projects: one of the most beloved (and Instagrammable) artistic interventions in Bucharest – the work on the door of the Capitol Summer Theatre (2008, 2016, 2017); Together with Lente, the mural created as part of the series Pictăm Pereți (2016) and the wooden totem Un-hidden Bucharest (2017); Six painted panels installed on the façade of the Cina building (2018); A mural at the Regina Maria National College of Arts, Constanta (2019); Pisica Pătrată and Primărie co-produced a memorable live stream, broadcast by the online magazine feeder.ro (2020). Two panels he painted at the Mihai Eminescu Branch of the Bucharest Metropolitan Library as part of the Street Art Bucharest project (2021).

Save or Cancel exhibited some of his stunning paintings in group exhibitions at Kube, Lente, Palatul Universul, Romanian Design Week and Imbold Gallery. 

In the publications Un-hidden street art in Romania (2019), Street Art București (2021), Viața zidurilor în spațiul public – The life of walls in public space (2022), Artă în lucru – Art at work (2022), Un-hidden Romania (2023) as well as on the Un-hidden map, you can find some of the works and art installations with which the Pisica Pătrată reconfigures forgotten urban spaces, galleries or museums.

Pisica Pătrată on facebook | instagram

Vlad Caia

“Commissioned by feeder.ro, I wandered the streets of Bucharest to capture its signature sounds. Traffic-jam, footsteps, voices, the hum of little storefronts and everything in between, these binaural recordings would later become an experimental piece called “Walk slow, listen more”. Much like the breathing of a strange urban beast, the piece is littered with sonic bits and rhythmic patterns. I highly recommend listening to it on your headphones alongside Pisica Pătrată‘s visual sketch for the Un-hidden Bucharest cultural project.”

– Vlad Caia

Vlad Caia lives and works in Bucharest. He is part of the SIT project and Amphia Records alongside Cristi Cons and part of the Amorf trio with Mischa Blanos. With many skills and vast experience in DJ-ing and sound design accumulated over many years spent in studios, clubs and festivals, he’s an active artist with a prominent character in the underground electronic music scene.

Deeply exploring the realm of minimal techno, microhouse and experimental, throughout time he surely brought forward timeless contributions whether we talk about his own productions, collaborations, edits, remixes, solo acts, live acts or mastering services. Throughout time he also collaborated with record labels like Uvar, Meander, All Inn Black, Fabric London, Synkroniq, Rora and Next Dimension Music, among others.

Vlad Caia on soundcloud | facebook | instagram 

Pisica Patrata si Vlad Caia - Un-hidden Bucharest la Romexpo

The Un-hidden Bucharest project contains 5 urban art workshops, 5 guided tours, 1 multidisciplinary artistic intervention, 1 live stream performance and 1 exhibition. The project’s cultural products investigate the role of art in everyday life and its ability to create feelings of cultural belonging while stimulating the imagination of viewers and contributing to urban regeneration. Find out more here.

Un-hidden Bucharest is a cultural project created by Save or Cancel and distributed by feeder.ro.

The content of this material does not necessarily represent the official position of Bucharest City Hall or ARCUB. For detailed information about the funding programme of the Municipality of Bucharest through ARCUB, please visit www.arcub.ro. For information about Bucharest City Hall, please visit www.pmb.ro.

Partners: Biblioteca Metropolitană BucureștiRomexpoLente

Media partners: BookHubIglooIqadsLa pas prin BrașovModernismPropagartaRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteZeppelin

Photos by George-Andrei Ilie

Follow the Un-hidden Bucharest project:
Website: https://un-hidden.ro/en
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel has been a medium for the communication and propagation of arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society. Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through cultural and editorial projects.

Leave a reply (we review all comments)