Proiectul de street art Un-hidden Bucharest continuă cu Livi Po și John Dot S.

 • by
Un-hidden Bucharest Livi Po & John Dot S

[scroll for EN]

Descoperă cei 6 artiști super contemporani invitați să coloreze și să înveselească orașul în cadrul Un-hidden Bucharest, un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă. Ediția II a proiectului de street art Un-hidden Bucharest continuă cu o nouă intervenție artistică stradală realizată de Livi Po, atelierul de street art pentru copiii cu John Dot S., concursul de fotografie de street art și 2 tururi ghidate la care te invităm să participi.

CE?

În curând Livi Po va desena una dintre fațadele magazinului Dizainăr, iar Sâmbătă 29 Septembrie, are loc atelierul de street art în care copii vor învăța de la John Dot S. să realizeze un stencil.

După o săptămână intensă de lucru, cu peste 70 de ore desen însumate, iZZY iZVNE și Bboy Vean au dus cu bine la capăt un mural de mari dimensiuni în care te poți pierde în șase lumi diferite, portaluri către lumină și întuneric, care coexistă în echilibru. Pe cele 6 spirale încadrate în cartușele calcanului se desfășoară poeziile “Rondelul cariatidelor” de Ancuța Clim, “Ctrl+S” de Alexandra M. Păun și “Replici dintr-un film distrus” de Vasile Leac, înscrise în cadrul Open Call-ului POEM CAPITOL

Recent, Pisica Pătrată a înghesuit cu atenție o mulțime de personaje pufoase și zbârlite, într-o scenă tensionată, de unde te urmăresc cu priviri înmărmurite. Tot în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest am explorat cu Maria Bălan arta ca mijloc de regenerare urbană cu ajutorul unui atelier de street art pentru copii, menit să stârnească interesul și implicarea în viața orașului.

CUM?

Iată programul activităților proiectului Un-hidden Bucharest II, ediția 2018.

 

CONCURS DE FOTOGRAFIE // EXPLOARE URBANĂ

Concurs de fotografie de street art
11 Septembrie – 4 Octombrie
Instagram și feeder.ro

Folosește hashtagul #unhiddenromania pe Instagram pentru fotografiile tale în care ai surprins street art interesant din orice loc din România și află cum poți participa la concurs.

 

SEMNAL URBAN VI // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // Atelier de street art pentru copii

artwork Livi Po Open Call Un-hidden Bucharest IILivi Po – intervenție artistică Smile
27 – 30 Septembrie // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Strada Puțul cu plopi nr. 17, București

Semnalul urban VI, realizat în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest, pune în lumină o casă interesantă, situată la intersecția a două străzi drăguțe și în vecinătatea Universității de Arte din București, cu ajutorul unei intervenții creată de Livi Po.

Despre lucrarea Smile:
“Întotdeauna mi-a plăcut cum se pot transforma literele într-o imagine prin interpretarea lor într-un context mai ofertant. Ele pot depăși sfera caligrafiei și a modului clasic de a privi scrisul, păstrând în același timp un mesaj clar pentru toată lumea. Muralul meu amintește oamenilor să zâmbească (Smile), să nu uite să se joace și să se bucure de viață cu tot ceea ce are de oferit. Însă, există și o mică urmă de ironie/sarcasm în toată compoziția, scoasă în evidență de contextul lucrării, prin contrastul dintre minimalismul colorat al muralului și mediul înconjurător murdar, dărăpănat, aparent în paragină. Împreună construiesc o metaforă frumoasă.”

Despre Livi Po:
“Designer by day, superhero by night. Glumesc. Sunt 24/7 un mix eclectic de artă și rațiune. Mă numesc Liviana Popa, pe scurt Livi Po. Acum ceva ani am terminat liceul Gheorghe Lazar, secția matematică-informatică și am simțit chemarea designului. Am ajuns la Universitatea Națională de Arte, iar după un master în Branding și Comunicare și câteva joburi schimbate, m-am angajat la Okapi Studio, unde lucrez ca product designer. Timpul liber îl investesc în lettering și murale.”

Lucrarea este găzduită cu prietenie și entuziasm de către Dizainăr, parteneri ai proiectului Un-hidden Bucharest încă de la prima ediție.

John Dot S. – atelier de stencil pentru copii
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi nr. 17, București

Acest atelier pilot poate găzdui doar 5 copii, cu vârste între 10-15 ani, având ca scop încurajarea exprimării individuale și facilitarea dialogului. Înscrieri se pot face la info@saveorcancel.tv, menționând numele persoanelor participante, al însoțitorilor, cât și numele atelierului.

DE CE?

 • pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin redescoperirea și apropierea afectivă a locuitorilor de oraș și artă, în spațiul public;
 • în București și în România, în general, există brownfields – zone cu clădiri scoase din uz => scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
 • arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
 • există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
 • prima ediție a proiectului a activat spații interesante sau uitate, cum sunt Sala Omnia, Lente, Cinema Marconi, alături de artiști remarcabili – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina și Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producând un traseu ghidat și o hartă online și print, cu 22 de intervenții artistice independente în spațiul public.

Obiective proiectului

 • atragerea unor noi categorii de public și sporirea implicării acestora în co-crearea spațiului public ca spațiu cultural comun, cu ajutorul a două apeluri deschise pentru proiecte și producția a 3 intervenții artistice
 • conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de participarea artei în spațiul public, relevând, prin democratizarea spectrului de activități, potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru regenerare urbană.
 • promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea producției artiștilor tineri.

UNDE?

În spațiul public bucureștean, activând publicuri noi și zone inactive sau emergente, dar istoric valoroase, din punct de vedere cultural și social.

CINE?

Proiectul de street art Un-hidden Bucharest este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Organizator: echipa Save or Cancel compusă din Cristina Popa (random) – designer social, editor și manager cultural, și Andrei Racovițan (ubic) – arhitect, editor și manager cultural, alături de public, artiști, colaboratori și parteneri.
Partenerii proiectului: CNDB, LenteDizainăr, Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăZeppelinIQads, Urban CollectorsIgloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate: https://feeder.ro/un-hidden

Un-hidden Bucharest[EN]

Un-hidden Bucharest II

Discover 6 super-contemporary artists invited to colour and brighten up the city, during this edition of Un-hidden Bucharest, an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.

The 2nd edition of street art project Un-hidden Bucharest continues with a new street art intervention by Livi Po, a street art workshop for children with John Dot S., the photo contest organized on Instagram and the two guided tours that we invite you to attend.

WHAT?

Soon Livi Po will draw one of Dizainar‘s facades. On Saturday, 29 of September, the street art workshop takes place at Dizainar, where children will learn from John Dot S. to make a stencil.

After an intense week of work, with over 70 hours of drawing together, iZZY iZVNE and Bboy Vean have done a great deal of wall painting in which you can lose in six different worlds, portals to light and dark that coexist in balance. On the 6 spirals embedded in the blind wall cartridges you can decipher the poems “Rondelul cariatidelor” by Ancuța Clim, “Ctrl+S” by Alexandra M. Păun and “Replici dintr-un film distrus” by Vasile Leac, written during the Open Call POEM CAPITOL.

Recently, Pisica Pătrată has carefully crammed a lot of fluffy and writing characters in a tense scene where they watch you with stunning looks. Also in the Un-hidden Bucharest project, we‘ve explored with Maria Bălan art as a means of urban regeneration with the help of a street art workshop for children, meant to stimulate the interest and involvement in the life of the city.

 

HOW?

Here are the activities planned for the 2018 edition of Un-hidden Bucharest.

 

PHOTOGRAPHY CONTEST // URBAN EXPLORATION


Street Art Photography Contest

11 September – 4 October
Instagram and feeder.ro

Use the Instagram hashtag #unhiddenromania for your photographs depicting interesting street art from throughout România and find out how to participate in the contest.

 

URBAN SIGNAL VI // ARTISTIC INTERVENTION // Children’s street art workshop

Simulare Livi Po Open Call Un-hidden Bucharest IILivi Po – mural
27 – 30 September // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Putul cu plopi 17, Bucharest

The IV Urban Signal, produced in the Un-hidden Bucharest project, sheds light on an interesting building, situated at the intersection of two lovely streets and in the proximity of the National Arts University of Bucharest, with the help of an intervention created by a secret guest.

The artwork is hosted with friendship and enthusiasm by Dizainăr, Un-hidden Bucharest partners since its first edition.

 

John Dot S. – stencil workshop for children
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi 17, Bucharest

 

This pilot workshop can accommodate only 5 children, aged between 10-15 years, aiming to encourage individual expression and facilitate dialogue. Contact info@saveorcancel.tv for registration, mentioning the participants, companions and the workshop name.

WHY?

 • to increase the sense of belonging and identity through the inhabitants’ rediscovery and affective connection of and with the city and art, in public spaces;
 • Bucharest and Romania, in general, is plagued with brownfields – areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
 • art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
 • there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest;
 • the first edition of the project activated interesting or forgotten spaces, such as Omnia Hall, Lente or Cinema Marconi, together with remarkable artists – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina & Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producing a guided tour and a printed and digital map, presenting 22 independent street art interventions.

The project’s objectives

 • attracting new categories of audiences and facilitating their involvement in the co-creation of the public space as a common cultural space, with the help of the two open calls and three artistic interventions
 • raising awareness and sensitizing the audiences concerning artistic participation in the public space, revealing, through the democratization of the activities spectrum, art’s potential as a sustainable alternative path for urban regeneration
 • promoting local contemporary creations and facilitating artistic production for young artists.

WHERE?

In Bucharest’s public spaces, activating new audiences and inactive or emergent area, but historically valuable, from a cultural and social point of view.

WHO?

The Un-hidden Bucharest street art project is organised by Save or Cancel, through feeder.ro and is co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Organizer: The Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) – social designer, editor and cultural manager, and Andrei Racovițan (ubic) – architect, editor and cultural manager, together with the audience, artists, collaborators și partners.
Project partners: CNDB, Lente, Dizainăr, Faculty of Sociology and Social Work, Zeppelin, IQads, Urban Collectors, Igloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

 

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorization of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Visit the project’s page to find out more about past, current and future activities: https://feeder.ro/un-hidden

parteneri un-hidden bucharest II

 

Leave a reply (we review all comments)