Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art

un-hidden bucharest II feeder.ro

[scroll for EN]

CE?

Proiectul cultural Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art bucureștene și produce 3 noi intervenții artistice, 2 ateliere pentru copii, 1 apel deschis, 1 concurs IG și 2 tururi ghidate. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artăUn-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

CUM?

Iată programul activităților proiectului Un-hidden Bucharest II, ediția 2018. Revino pe pagina proiectului pentru a afla cine sunt artiștii care vor interveni în spațiul public bucureștean și alte știri despre proiect.

Open Call Un-hidden Bucharest 2018

Înscrieri: 20 Iulie – 14 August
Jurizare: 15 – 24 August
Anunț intervenție câștigătoare: 25 August

Vizitează pagina OPEN CALL Un-hidden Bucharest 2017 pentru a avea o viziune despre cum se va desfășura noul apel deschis pentru o intervenție artistică în spațiul public. Anul trecut, alături de CNDB, partenerii proiectului, am invitat artiștii să reinterpreteze fațada Sălii Omnia, viitoarea casă a Centrului Național al Dansului București. Câștigătoarea apelului, Skinny Bunny, a pictat pe geamurile fostei săli de conferințe a senatului RPR, personaje sugestive pentru istoria și viitorul acestei clădiri dezafectate emoțional.

Noul apel deschis pornește în căutarea unui obiect sau personaj urban remarcabil. Premiul constă în realizarea și promovarea propunerii în cadrul proiectului, cu un buget de producție și o remunerație financiară. Ți-ai imaginat deja cum ar arăta lucrarea ta?

 

Concurs de fotografie // explorare urbană

Concurs Instagram
11 Septembrie – 4 Octombrie
Instagram și feeder.ro

Folosește hashtagul #unhiddenromania pe instagram pentru fotografiile tale în care ai surprins street art interesant din orice loc din România și află cum poți participa la concurs.

 

SEMNAL URBAN IV // INTERVENȚIE ARTISTICĂ

Izzy Izvne – câștigătoarea apelului deschis
17 – 24 Septembrie // 15:00 – 19:00
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Schitu Măgureanu 9, București

 

“My name is Inna, more known as Izzy Izvne, I’m a graffiti and street artist from Moldova since 2011. I work in my own style Space Calligraphy. This year I was a participant at Meeting of Styles festival in Germany. My biggest wall (150 m sq) in the United Arab Emirates (painted this year also).

I would like to have a wall in Bucharest, I’m very interested in big walls. My style is a 3D art, I create illusions of space inside the wall, using calligraphy.” – Izzy Izvne

 

SEMNAL URBAN V // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // Atelier de street art pentru copii

Pisica Pătrată – intervenție artistică
21 – 23 Septembrie
Spațiul M60, Strada C.A. Rosetti nr. 3, București

Semnal urban V este inaugurarea unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, gazda unei intervenții artistice realizate de Pisica Pătrată. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru intens circulat, dar relaxat, în centrul orașului, pe gardul Spațiului M60. Instalația va fi completă pe 22 Septembrie, când Marian Bălan va extinde universul Spațiului M60, alăturându-se lui Pisica Pătrată cu un atelier de street art pentru copii. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii, participanții la ateliere și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public.
Atmosfera prietenoasă este completată de muralul realizat de Letinu Filip.

 

Maria Bălan – atelier pentru copii (stickere imprimate prin tehnica linogravurii)
22 Septembrie 2018 // 12:00 – 14:00
Spațiul M60, C.A. Rosetti 3, Bucharest

Atelier destreet art pentru copii cu Maria Bălan: explorăm arta ca mijloc de regenerare urbană cu ajutorul a două ediții de ateliere creative. Invităm copii între 7-14 ani să ia parte, gratuit, la un atelier de street art, menit să stârnească interesul participarea la viața orașului. Oricine este bine-venit/ă indiferent de abilitatea artistică, deoarece echipa va ajuta participanții să creeze propriile lucrări de street art. Vom învăța cum să colorăm Bucureștiul, interpretând orașul ca o pânză colectivă și vom folosi arta ca o modalitate de a semnala locurile noastre preferate.

 

SEMNAL URBAN VI // INTERVENȚIE ARTISTICĂ // Atelier de street art pentru copii

Livi Po – intervenție artistică
27 – 30 Septembrie // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Strada Puțul cu Plopi nr. 17, București

Semnalul urban VI, realizat în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest, pune în lumină o casă interesantă, situată la intersecția a două străzi drăguțe și în vecinătatea Universității de Arte din București, cu ajutorul unei intervenții creată de un invitat secret.

 

John Dot S. – atelier de stencil pentru copii
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi 17, Bucharest

 

TUR GHIDAT al noilor intervenții de street art din București

Paul Dunca – tur alternativ ghidat
2 Octombrie și TBA

Parcurgem împreună aproximativ 5 km pentru a descoperi 6 intervenții street art, o mică parte din harta Un-hidden Bucharest, ghidați de Paul Dunca, unul dintre cei mai creativi și prezenți makers & shakers pe scena artistică din București. Storytelling & insights, pe măsură ce participanții explorează orașul prin prisma intervențiilor artistice independente. Participarea la turul ghidat este gratuită iar înscrierile se trimit la adresa info@saveorcancel.tv, în limita a 20 de persoane.

 

DE CE?

 • pentru a spori sentimentul de apartenență și identitate prin redescoperirea și apropierea afectivă a locuitorilor de oraș și artă, în spațiul public;
 • în București și în România, în general, există brownfields – zone cu clădiri scoase din uz => scad calitatea spațiului public și implicit a vieții;
 • arta are capacitatea de a umaniza spațiul public, sporind dialogul și co-participarea;
 • există deja o serie interesantă de inițiative culturale și intervenții artistice independente care sporesc calitatea spațiului public în București.
 • prima ediție a proiectului a activat spații interesante sau uitate, cum sunt Sala Omnia, Lente, Cinema Marconi, alături de artiști remarcabili – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina și Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producând un traseu ghidat și o hartă online și print, cu 22 de intervenții artistice independente în spațiul public.

Obiective proiectului

 • atragerea unor noi categorii de public și sporirea implicării acestora în co-crearea spațiului public ca spațiu cultural comun, cu ajutorul a două apeluri deschise pentru proiecte și producția a 3 intervenții artistice
 • conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate față de participarea artei în spațiul public, relevând, prin democratizarea spectrului de activități, potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru regenerare urbană.
 • promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea producției artiștilor tineri.

UNDE?

În spațiul public bucureștean, activând publicuri noi și zone inactive sau emergente, dar istoric valoroase, din punct de vedere cultural și social.

CINE?

Echipa Save or Cancel, compusă din Cristina Popa (random) – designer social, editor și manager cultural, și Andrei Racovițan (ubic) – arhitect, editor și manager cultural, alături de public, artiști, colaboratori și parteneri.

 

Partenerii proiectului: CNDB, LenteDizainăr, ZeppelinIQads, Urban CollectorsIgloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

 

Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate: https://feeder.ro/un-hidden

 

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un-hidden Bucharest

 

[EN]

Un-hidden Bucharest II

WHAT?

The Un-hidden Bucharest cultural project continues in 2018 to map the city’s street artworks and produces 3 new artistic interventions, 2 children’s workshops, 1 open call for artists, 1 IG contest and 2 guided tours. Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art. Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel through feeder.ro, co-financed by AFCN.

HOW?

Here are the activities planned for the 2018 edition of Un-hidden Bucharest. Visit the project’s page to find out who are the artists invited to create interventions for the city’s public spaces and other news about the project.

Open Call Un-hidden Bucharest 2018

Registrations: 20 July – 14 August
Selection: 15 – 24 August
Winner announcement: 25 August

Visit the Un-hidden Bucharest 2017 OPEN CALL page to have an idea of how the new open call for a street art intervention will unfold. Last year, together with CNDB, the project’s partners, we invited artists to reinterpret Omnia Hall‘s façade, the future home of the National Dance Centre Bucharest. The winner of the Call, Skinny Bunny, painted the windows of the former senate’s conference hall depicting characters inspired by the emotionally disaffected building’s past and future.

The new Open Call is searching for a remarkable urban object or character. The award consists of the production and promotion of the work as part of the project, with a production budget and artists’ fees. Did you already imagine your work?

 

Photography contest // urban exploration

Instagram contest
11 September – 4 October
Instagram and feeder.ro

Use the Instagram hashtag #unhiddenromania for your photographs depicting interesting street art from throughout România and find out how to participate in the contest.

 

SEMNAL URBAN IV // INTERVENȚIE ARTISTICĂ

Izzy Izvne – Open Call Winner
17 – 24 September // 15:00 – 19:00
Faculty of Sociology and Social Work, Schitu Măgureanu 9, Bucharest

“My name is Inna, more known as Izzy Izvne, I’m a graffiti and street artist from Moldova since 2011. I work in my own style Space Calligraphy. This year I was a participant at Meeting of Styles festival in Germany. My biggest wall (150 m sq) in the United Arab Emirates (painted this year also).

I would like to have a wall in Bucharest, I’m very interested in big walls. My style is a 3D art, I create illusions of space inside the wall, using calligraphy.” – Izzy Izvne

 

URBAN SIGNAL V // ARTISTIC INTERVENTION // Children’s street art workshop

Pisica Pătrată – street art
21 -23 September
Spațiul M60, C.A. Rosetti 3, Bucharest

Urban Signal V is the inauguration of a new public space dedicated to super-contemporary art, the host of an artistic intervention created by Pisica Pătrată. The alternative exhibition area is in a highly circulated but relaxed setting in the city centre, on the Spațiul M60 wall. the  The installation will be complete on September 22, when Maria Bălan will extend Spațiul M60 universe, joining Pisica Pătrată. The distinct interventions of the two artists generate, through dialogue with the passersby and the built environment, a new scenario for the public space.

The friendly atmosphere is complemented by artwork recently made by Letinu Filip.

 

Maria Bălan – linocut stickers workshop for children
22 September 2018 // 12:00 – 14:00
Spațiul M60, C.A. Rosetti 3, Bucharest

Street art workshops for children with Maria Bălan: we explore art as a means of urban regeneration during the two creative workshops. We invite children aged 7-14 to take part in a street art workshop, free of charge, to stimulate interest in participating in the city’s life. Everyone is welcome regardless of their artistic ability, as the team will help participants create their own street artworks. We will learn how to colour Bucharest, interpreting the city as a collective canvas and we will use art as a way to signal our favourite places.

 

URBAN SIGNAL VI // ARTISTIC INTERVENTION // Children’s street art workshop

Livi Po – mural
27 – 30 September // 18:00 – 19:00
Dizainăr, Putul cu Plopi 17, Bucharest

The IV Urban Signal, produced in the Un-hidden Bucharest project, sheds light on an interesting building, situated at the intersection of two lovely streets and in the proximity of the National Arts University of Bucharest, with the help of an intervention created by a secret guest.

 

John Dot S. – stencil workshop for children
29 September 2018 // 14:00 – 16:00
Dizainăr, Puțul cu plopi 17, Bucharest

 

GUIDED TOUR of the new street art interventions in Bucharest

Paul Dunca – alternative guided tour
2 October and TBA

We walk together for approximately 5 km to discover 6 street art interventions, a small part of the Un-hidden Bucharest map, guided by Paul Dunca, one of the most creative and present makers & shakers on the arts scene in Bucharest. Storytelling & insights, as participants, explore the city through independent artistic interventions. Participation in the guided tour is free of charge and entries should be sent to info@saveorcancel.tv, within the limit of 20 people.

 

WHY?

 • to increase the sense of belonging and identity through the inhabitants’ rediscovery and affective connection of and with the city and art, in public spaces;
 • Bucharest and Romania, in general, is plagued with brownfields – areas with abandoned buildings which decrease the quality of public space and implicitly of life;
 • art has the ability to humanize public space, enhancing dialogue and co-participation;
 • there is already an interesting series of cultural initiatives and independent artistic interventions that enhance the quality of public space in Bucharest;
 • the first edition of the project activated interesting or forgotten spaces, such as Omnia Hall, Lente or Cinema Marconi, together with remarkable artists – Pisica Pătrată, Sorina Vazelina & Primitiv Print, Skinny Bunny, Paul Dunca, VJ VLC, producing a guided tour and a printed and digital map, presenting 22 independent street art interventions.

The project’s objectives

 • attracting new categories of audiences and facilitating their involvement in the co-creation of the public space as a common cultural space, with the help of the two open calls and three artistic interventions
 • raising awareness and sensitizing the audiences concerning artistic participation in the public space, revealing, through the democratization of the activities spectrum, art’s potential as a sustainable alternative path for urban regeneration
 • promoting local contemporary creations and facilitating artistic production for young artists.

WHERE?

In Bucharest’s public spaces, activating new audiences and inactive or emergent area, but historically valuable, from a cultural and social point of view.

WHO?

The Save or Cancel team, composed of Cristina Popa (random) – social designer, editor and cultural manager, and Andrei Racovițan (ubic) – architect, editor and cultural manager, together with the audience, artists, collaborators și partners.

 

 

Project partners: CNDB, Lente, Dizainăr, Zeppelin, IQads, Urban Collectors, Igloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

 

Visit the project’s page to find out more about past, current and future activities: https://feeder.ro/un-hidden

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

parteneri un-hidden bucharest II

 

Leave a reply (we review all comments)