Un-hidden Bucharest II – Concurs de fotografie de street art

Un-hidden Bucharest II - Concurs de fotografie pe instagram

[scroll for EN]

Un-hidden Bucharest II – Concurs de fotografie de street art (pe instagram)

Proiectul cultural Un-hidden Bucharest II continuă în 2018 cartarea lucrărilor street art bucureștene și produce 3 noi intervenții artistice, 2 ateliere pentru copii, 1 apel deschis, 1 concurs Instagram și 2 tururi ghidate. Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de intervenții artistice în spațiul public care au ca scop umanizarea orașului București și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artăUn-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN*.

Dacă de obicei fotografiezi street art din România și publici imaginile pe instagram, concursul acesta este pentru tine. Arată-ne artă interesantă din spații publice și ai grijă să fii mereu în siguranță când fotografiezi. Distracție!

Participă!

Trimite către info@saveorcancel.tv următoarele:

 • instagram link către fotografia cu care participi, care va avea în descriere hashtagul #unhiddenromania
 • nume
 • scurtă biografie a autorului
 • link către portofoliu.

Poți înscrie oricâte fotografii în acest concurs.
Selecția fotografiei câștigătoare va fi făcută de către echipa Save or Cancel.

Calendar concurs

11 Septembrie – 4 Octombrie: Înscrieri
6 – 9 Octombrie: Selecție
10 Octombrie: Anunț fotografie câștigătoare

PREMIU

 • 600 lei net, adică 600 lei brut;
 • promovare în cadrul acțiunilor proiectului Un-hidden Bucharest.

 

Vizitează pagina proiectului Un-hidden Bucharest pentru a fi la curent cu noile activități programate.

 

Partenerii proiectului: CNDB, LenteDizainăr, ZeppelinIQads, Urban CollectorsIgloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

Un-hidden Bucharest II - Concurs de fotografie pe instagram

[EN]

Un-hidden Bucharest II –  Street art photo contest

WHAT?

The Un-hidden Bucharest cultural project continues in 2018 to map the city’s street artworks and produces 3 new artistic interventions, 2 children’s workshops, 1 open call for artists, 1 IG contest and, 2 guided tours. Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of artistic interventions designed for the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art. Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel through feeder.ro, co-financed by AFCN.*

If you usually take photos of street art from Romania and you publish the images on Instagram then this contest is for you. Show us interesting art in public spaces and be careful to always stay safe while shooting. Have fun!

Participate!

Send the following items info@saveorcancel.tv:

 • Instagram link to the photograph you are submitting, which will include the #unhiddenromania hashtag
 • name
 • short author biography
 • a link to your portfolio.

You can submit as many photographs as you want.
The selection of the winners will be made by the Save or Cancel team.

Contest Schedule

11 September – 4 October: Registrations
6 – 9 October: Selection
10 October: Winner announcement

PRIZE

 • 600 lei net, ie 600 lei gross;
 • Promotion within the Un-hidden Bucharest project.

 

Visit the project’s page to find out more about past, current and future activities.

 

Project partners: CNDB, Lente, Dizainăr, Zeppelin, IQads, Urban Collectors, Igloo, Urban things, România Pozitivă, Revista Atelierul, IQool

*The cultural programme does not necessarily represent the views of the Administration of the National Cultural Fund. The ANCF / AFCN is not responsible for the content of the programme nor the ways in which the results can be used or interpreted. These are, solely, the responsibility of the grant beneficiary.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

parteneri un-hidden bucharest II

Leave a reply (we review all comments)