Romanian Street Art announces multidisciplinary art intervention by Delia Cîrstea and Kozo in Bucharest

2024 Romanian Street Art Delia (mural) & Kozo (soundtrack)

[Citește în română]

Romanian Street Art unveils multidisciplinary art intervention in Bucharest: a fusion of visual and auditory creativity.

Bucharest’s Exhibition Boulevard takes on a new dimension as part of the Romanian Street Art project. In collaboration with musician Kozo, artist Delia Cîrstea brings forth a large-scale artwork that can be experienced visually and aurally, free of charge, in public spaces at any time of the day.

This work, co-produced by Delia Cîrstea (mural) and Kozo (soundtrack), joins the two interventions by Italian artist Mr Thoms (2022) and Pisica Pătrată & Vlad Caia (2023), in previous Save or Cancel projects, in collaboration with Romexpo partners.

Delia’s painted work will feature a QR code that can be scanned to listen to the soundtrack composed by Kozo.

We invite you to explore the city and discover a new artwork that transforms the urban landscape into a story with fantastical characters and captivating soundscapes.

About DELIA CÎRSTEA

Delia Cîrstea, winner in the open call “Artă în lucru,” is a mural artist and illustrator based in Bucharest. As a creative individual with a developed chromatic sense, Delia creates complex and intriguing works. Her focus is currently on the digital realm, especially illustration. Her chosen subjects are diverse, with a primary focus on creating utopian characters inspired by human flaws. Delia usually captures the state or moment of the character rather than the action itself.

I have been drawing from a very young age, but my motivation for art intensified in the university artistic environment, where I experimented with various techniques, from classical to modern. Later on, my attention shifted to illustration, which I continue to develop.”

– Delia Cîrstea

About KOZO

Kozo is a Romanian artist living and working in Bucharest. With over 19 years of intense activity, he is a key figure shaping the local underground music scene, elevating it to an international level.

As the co-founder of the renowned imprint Understand alongside Cezar and Praslea, Kozo has released over 100 highly collectible vinyl records. Working under various aliases, including Ooodjkoz, Backstage Boys (with Dan Andrei & Andrei Ciubuc), Sahau (with Paul Agripa & Dan Andrei), and AK41 (with Dan Andrei), he continues to leave a mark on the electronic music landscape.

Kozo is also actively involved in Intuit.fm, a contemporary online radio, co-founded with Dan Andrei & Paul Agripa, dedicated to the underground electronic music scene.

Find out more here https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Partners: Launloc Association, LenteRomexpo

Media partners: Amsterdam Street Art, IglooIQadsI Support Street ArtLa pas prin BrașovLitera 9Modernism.roMnogo Deinosti, MunteanuRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteStreet Art Belgrade, Zeppelin

The cultural programme Romanian Street Art is produced by Save or Cancel (Cristina PopaAndrei Racovițan) through feeder.ro and co-financed by AFCN.

The programme does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel

Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.

Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorisation of the existing, through cultural and editorial projects.

2024 RSA Delia (mural) & Kozo (soundtrack)

Romanian Street Art dezvăluie intervenția artistică multidisciplinară din București: o combinație de creativitate vizuală și auditivă.

Bulevardul Expoziției din București capătă o nouă dimensiune în cadrul proiectului Romanian Street Art. În colaborare cu muzicianul Kozo, artista Delia Cîrstea pictează o lucrare de mari dimensiuni care poate fi experimentată vizual și auditiv, gratuit, în spațiul public, în orice moment al zilei.

Această lucrare co-produsă de Delia Cîrstea (mural) și Kozo (coloană sonoră), se alătură celor două intervenții realizate de artistul italian Mr Thoms (2022) și Pisica Pătrată & Vlad Caia (2023), în proiectele anterioare Save or Cancel, în colaborare cu partenerii Romexpo.

Lucrarea pictată de Delia va include un cod QR, care poate fi scanat pentru a asculta coloana sonoră compusă de Kozo.

Te invităm să explorezi orașul și să descoperi o nouă lucrare care transformă mediul urban într-o poveste cu personaje fantastice și peisaje sonore captivante.

Despre DELIA CÎRSTEA

Delia Cîrstea, câștigătoare a apelul deschis “Artă în lucru”, este o artistă care se exprimă prin intermediul picturilor murale și ilustrațiilor și care locuiește în București. Ca persoană creativă cu un simț cromatic dezvoltat, Delia creează lucrări complexe și intrigante. În prezent, atenția Deliei este focusată pe zona digitală, în special pe ilustrație. Subiectele alese sunt diverse, cu accent pe crearea de personaje utopice inspirate de defectele umane. Delia surprinde de obicei starea sau momentul personajului, mai degrabă decât acțiunea în sine.

“Desenez de la o vârstă destul de fragedă, dar motivația pentru artă s-a accentuat odată cu mediul artistic universitar,  unde am experimentat diverse tehnici de lucru, de la cele clasice, până la cele moderne. Ulterior, atenția mea s-a focusat pe zona de ilustrație, pe care o dezvolt și în prezent.” 

– Delia Cîrstea

Despre KOZO

Kozo este un artist român care trăiește și lucrează în București. Cu o activitate intensă de peste 19 ani, este o figură importantă în modelarea scenei muzicale underground locale, ridicând-o la un nivel internațional.

Co-fondator al prestigioasei case de discuri Understand, alături de Cezar și Praslea, Kozo a lansat peste 100 de viniluri care au devenit obiecte de colecție. Lucrând sub diverse pseudonime, inclusiv Ooodjkoz, Backstage Boys (cu Dan Andrei și Andrei Ciubuc), Sahau (cu Paul Agripa și Dan Andrei) și AK41 (cu Dan Andrei), continuă să lase o amprentă asupra peisajului muzicii electronice.

Kozo este, de asemenea, implicat activ în Intuit.fm, un radio online contemporan, co-fondat cu Dan Andrei și Paul Agripa, dedicat scenei muzicii electronice underground.

Aflați mai multe aici https://un-hidden.ro/romanian-street-art/

Parteneri: Asociația LaunlocLenteRomexpo

Parteneri media: Amsterdam Street Art, IglooIQadsI Support Street ArtLa pas prin BrașovLitera 9Modernism.roMnogo Deinosti, MunteanuRevista AtelierulRevista GolanThe InstituteStreet Art Belgrade, Zeppelin

Programul cultural multianual Romanian Street Art este produs de Save or Cancel (Cristina PopaAndrei Racovițan) prin feeder.ro și este co-finanțat de AFCN.

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.

Leave a reply (we review all comments)