Vezi câteva fotografii de la tururile de artă stradală Un-hidden Romania din București

2022 Un-hidden Romania street art tours

[scroll or click here to read in English]

În cadrul tururilor ghidate Un-hidden România, exploratorii urbani au descoperit orașul prin intermediul celor mai noi lucrări de street art din București și al locurilor uitate, a căror poveste poate continua prin artă și implicare civică.

În datele de 14 Mai, 11 Iunie, 23 Iulie 2022, începând cu orele 17:00, ghizii Open Doors Travel au povestit despre cum trecutul are un viitor, prin fapte și decizii din prezent. Cei prezenți în tururile pietonale gratuite Un-hidden Romania au aprofundat subiectul artei în spațiul public și și-au alimentat apetitul de căutare urbană, schimbând perspectiva. Participanții au descoperit, în aceste călătorii unice, partea autentică a orașului, cu povești care nu se regăsesc în ghiduri de călătorii.

Tururile de street art sunt pentru mine, ca ghid, cele mai dinamice. Îmi place să descopăr mereu lucrări noi și să încerc să conectez mesajele lor cu istoria locală sau contextul social. În plus, în cadrul evenimentelor Un-hidden publicul e foarte deschis să exploreze, să cunoască artiștii și, nu în ultimul rând, să discute despre spațiul public și cum ne-am dori să arate.

Elena, ghid de turism

Tururile de la Un-hidden au venit ca o gură de aer proaspăt pentru mine – o plăcere și o provocare în același timp pentru că de fiecare dată am mai schimbat traseul, am mai găsit ceva nou ori alte lucrări au dispărut. Am întâlnit oameni curioși, dornici să cunoască orașul în care stau și să exploreze arta urbană. Mi-au plăcut perspectivele locale, mai ales că de cele mai multe ori fac tururi pentru turiști străini.  

Anca, ghid de turism

Vezi și imagini de la turul de street art din Brașov.

Fotografii de Petre Ghiocel pentru Un-hidden Romania, ale ghizilor Open Doors Travel, Elena și Anca, și ale participanților la tur.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

2022 Un-hidden Romania street art tours

Photos from the Un-hidden street art tours in Bucharest

During the Un-hidden Romania guided tours, urban explorers discovered the city through the latest street art in Bucharest and through forgotten places whose stories can be continued through art and civic engagement.

On May 14th, June 11th, and July 23rd 2022, starting at 5 PM, the Open Doors Travel guides told the story of how the past has a future, through actions and decisions in the present. Those who joined us on the free walking tours delved deeper into the topic of art in public space and fed their appetite for urban exploration, changing their perspective. On these unique journeys, participants discovered the authentic side of the city, which tells stories not found in travel guides.

Street art tours are for me, as a guide, the most dynamic. I like to discover new works all the time and try to connect their messages with local history or social context. In addition, at Un-hidden events the public is very open to explore, meet the artists and, last but not least, discuss the public space and how we would like it to look.

Elena, tour guide

The Un-hidden tours came as a breath of fresh air for me – a pleasure and a challenge at the same time because each time I changed the route, found something new or other works disappeared. I met curious people, eager to get to know the city I live in and explore urban art. I liked the local perspectives, especially since they often do tours for foreign tourists.

Anca, tour guide

Also, see photos from the Un-hidden Brașov street art tour.

Photography by Petre Ghiocel for Un-hidden Romania, by the Open Doors Travel tour guides, Elena & Anca, and by tour participants.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Metropolitan Library of Bucharest, National Museum of Contemporary Art (Bucharest)Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest)Lente (Bucharest)National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța)Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

Co-financed by AFCN

The program does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

2 thoughts on “Vezi câteva fotografii de la tururile de artă stradală Un-hidden Romania din București”

  1. Pingback: Bucurie - soundtrack for a mural painted by Bea Hopes in Iași • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)