Ortaku și Toybox – intervenție artistică în București, la Filiala Ion Creangă a BMB, în cadrul Un-hidden Romania

Ortaku & Toybox - artistic intervention in Bucharest, at the Ion Creangă Branch of BMB

[scroll or click here to read in English]

Ortaku și Toybox au realizat o nouă intervenție artistică în în cadrul proiectului Un-hidden Romania, la Filiala “Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București.

Lucrarea realizată de Ortaku & Toybox, în luna Iulie 2022, continuă traseul cultural al lucrărilor artistice urbane găzduite de instituții de cultură din București partenere în programului multianual Un-hidden Romania. Intervenția artistică oferă cititorilor și vizitatorilor Filialei “Ion Creangă” a Bibliotecii Metropolitane București o incursiune în universul creativ al artiștilor.

Elementele decorative extind imaginația care populează lumea viselor și intră în dialog cu decorațiunile clădirii, în timp ce personajul feminin pare că se află într-o stare de reflecție.

Filiala “Ion Creangăgăzduiește un proiect foarte interesant realizat de Dan Perjovschi, constând în ilustrații care descriu secțiunile din bibliotecă. Tot în această minunată bibilotecă, poți să găsești cartea Un-hidden Romania, pe care te invităm să o răsfoiești.

Fotografii de Petre Ghiocel pentru Un-hidden Romania

Alătură-te programului și experimentează arta vizuală care modelează spațiile publice.

Vezi intervenția artistică realizată de Pisica Pătrată în Constanța, găzduită de Colegiul Național de Arte Regina Maria, cât și intervenția multidisciplinară creată de SANDi și OANA la Brașov, găzduită de Amural 2021, în cadrul programului multianual Un-hidden Romania.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București, Muzeul Național de Artă Contemporană (București)Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București)Lente (București)Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța)Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Ortaku & Toybox - artistic intervention in Bucharest, at the Ion Creangă Branch of BMB

Ortaku & Toybox – artistic intervention in Bucharest, at the Ion Creangă Branch of BMB

Ortaku & Toybox create a new artistic intervention during the Un-hidden Romania, at the “Ion Creangă” Branch of Bucharest Metropolitan Library

The new painting made by Ortaku & Toybox, in July 2022, continues the cultural trail of urban artworks hosted by cultural institutions in Bucharest, partners in the multi-year programme Un-hidden Romania. The artistic intervention offers readers and visitors of the Ion Creanga” Branch of the Bucharest Metropolitan Library an incursion into the creative universe of the artists.

The decorative elements expand the imagination that populates the world of dreams and engage in a dialogue with the decorations of the building, while the female character seems to be in a state of reflection.

The Ion Creangă” branch also hosts a very interesting project by Dan Perjovschi, consisting of illustrations describing the sections of the library. Also in this wonderful library, you can find the book Un-hidden Romania, which we invite you to browse.

Photographs by Petre Ghiocel for Un-hidden Romania

Join the programme and experience the visual art that shapes public spaces.

See the artistic intervention created by Pisica Pătrată in Constanta, hosted by the Regina Maria National College of Arts, as well as the multidisciplinary intervention created by SANDi and OANA in Brasov, hosted by Amural 2021, within the Un-hidden Romania multiannual programme.

Follow the Un-hidden Romania programme:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Programme produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: Metropolitan Library of Bucharest, National Museum of Contemporary Art (Bucharest)Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest)Lente (Bucharest)National Highschool of Arts Queen Mary (Constanța)Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubTeen PressRevista Golan

Co-financed by AFCN

The program does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Leave a reply (we review all comments)