Un-hidden Romania invites Pisica Pătrată to paint in Constanta

Un-hidden Romania x Pisica Patrata la CNA Constanta ziua 3

[Citește în Română mai jos]

The urban regeneration through street art programme, Un-hidden Romania, invites Pisica Pătrată to paint a new mural at the National College of Arts Regina Maria in Constanța.

Soon, we meet one of the most active local artists, Pisica Pătrată, in his hometown, more precisely at the National College of Arts Queen Mary in Constanta, whose courses and workshops he has followed, developing his creative vision.

The mural created by the artist could serve as inspiration for current students preparing for a career in the arts. In this work, Pisica Pătrată offers a series of personal perspectives on his past and high school years and motivational ideas expressed minimally with the help of the character, omnipresent in the artist’s work.

Some of the National College of Arts Queen Mary in Constanța students answered the questionnaire launched by Un-hidden Romania. They helped us learn more about the state of the city and what they would like to see in public spaces. Pisica Pătrată analysed some of these ideas as he made the sketch for the future mural.

Un-hidden Romania x Pisica Patrata la CNA Constanta ziua 3

Join the facebook event for updates.

Un-hidden Romania continues the series of activities, inviting relevant and emerging local artists alike to create a series of artistic interventions in public spaces in Bucharest, Constanța and Iași. We recently participated in the Amural festival, where we organised a guided tour of the recent murals. Also, we invited Sandi and Oana to co-produce a mural and an audio composition with the theme “poetry of the city”. See some photos and listen to the audio fragment here.

Follow the Un-hidden Romania street art program:
Website: https://un-hidden.ro/en/
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

The programme is produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Partners: National Museum of Contemporary Art (Bucharest), Faculty of Sociology and Social Work (Bucharest), Amural (Brașov), National College of Arts Queen Mary (Constanța), Artipic Association (Iași)

Media Partners: IglooZeppelinThe InstituteIQads, Revista Atelierul

Co-financed by AFCN

The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the application or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

[RO]

Un-hidden Romania x Pisica Patrata la CNA Constanta 2021

Un-hidden Romania îl invită pe Pisica Părată să picteze în Constanța

Programul de regenerare urbană prin artă stradală, Un-hidden Romania, îl invită pe Pisica Părată să picteze un nou mural la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța

În curând, ne întâlnim cu unul dintre cei mai activi artiști locali, Pisica Pătrată, în orașul său natal, mai exact la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța, ale cărui cursuri și ateliere le-a urmat, dezvoltându-i viziunea creativă. Lucrarea murală pe care o va realiza ar putea funcționa ca inspirație pentru actualii elevi, care se pregătesc pentru o carieră în domeniul artistic. În această lucrare, Pisica Pătrată oferă o serie de perspective personale asupra trecutului și anilor de liceu, cât și idei motivaționale exprimate minimal cu ajutorul personajului, omniprezent în lucrările artistului.

Un-hidden Romania x Pisica Patrata la CNA Constanta ziua 3

O parte dinte elevii Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța au răspuns chestionarului lansat de Un-hidden Romania. Am aflat de la ei mai multe lucruri despre starea orașului și ce și-ar dori să vadă mai des în spațiul public. O parte dintre aceste idei au fost analizate de Pisica Pătrată în timp ce a realizat schița pentru viitorul mural.

Alătură-te evenimentului facebook pentru actualizări.

Un-hidden Romania continuă seria de activități, invitând artiști locali relevanți și emergenți deopotrivă, să realizeze o serie de intervenții artistice în spații publice din București, Constanța și Iași. Recent am participat în cadrul festivalului Amural, unde am organizat un tur ghidat al lucrărilor murale. De asemenea, le-am invitat pe Sandi și Oana să co-producă o lucrare murală și o compoziție audio cu tema “poezia orașului“. Vezi câteva fotografii și ascultă fragmentul audio aici.

Urmărește programul Un-hidden Romania:
Website: https://un-hidden.ro
Facebook: https://www.facebook.com/unhidden
Instagram: https://www.instagram.com/unhiddenromania
YouTube: https://bit.ly/UHR-playlist
Pinterest: https://bit.ly/UHR-pinterest
feeder.ro: http://feeder.ro/un-hidden/

Program realizat de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri: Muzeul Național de Artă Contemporană (București), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (București), Amural (Brașov), Colegiul Național de Arte Regina Maria (Constanța), Asociația Artipic (Iași)

Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQads, Revista Atelierul

Co-finanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Leave a reply (we review all comments)