How to publish your works, news and events on the feeder.ro platform – feeder workshops editorial guidelines

How to publish your works, news and events on the feeder.ro platform - feeder workshops editorial guide

feeder workshops: află cum să publici gratuit lucrările, știrile și evenimentele tale pe feeder.ro

Lună de lună, 19.000 de cititori accesează paginile feeder. Prezintă-le lucrările tale!

Probabil că deja ai observat noile funcții ale site-ului și invitația de a contribui cu propriile materiale, articole, lucrări sau de a publica evenimente. Află cum să pregătești conținutul cu ajutorul ghidului editorial de mai jos. Contribuțiile aprobate de redacția feeder apar pe platformă în 1-3 zile lucrătoare. Materialele remarcabile pot fi selectate pentru includere în galeriile feeder workshops: Publishing design, curated by Dizainăr sau feeder workshops: sound curated by 4pe4.ro

Spor!

Ghidul editorial feeder workshops


feeder workshops typeface – Melbourne, available on MyFonts, the largest selection of professional fonts for any project Explore Today

 

Ateliere de self-publishing create în luna Octombrie împreună cu Dizainăr și 4pe4.ro, partenerii proiectului, au venit în ajutorul designerilor și muzicienilor în procesul de pregătire și publicare a propriilor lucrări pe feeder.ro.

feeder workshops este concepută ca platformă online prin care publicul poate accesa imagini video hi-resolution și sunete ale artiștilor români și internaționali, expoziții interactive și informații contextuale.

 

Proiectul cultural este co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național.

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

[EN]

feeder workshops: Learn how to publish for free your works, news and events on feeder.ro

Monthly, 19,000 readers access the feeder pages. Show them your works! You’ve probably already noticed the new features of the site and the invitation to contribute with your own materials, articles, works, reviews, or events. Learn how to prepare your content using the editorial guide above. Contributions approved by the feeder editors appear on the platform within 1-3 business days. Remarkable materials can be selected for inclusion in the feeder workshop galleries: Publishing design, curated by Dizainăr or feeder workshops: sound curated by 4pe4.ro

Enjoy!

 

Self-publishing workshops created in October with Dizainăr and 4pe4.ro, the project’s partners, helped designers and musicians in the process of preparing and publishing their own works on feeder.ro.

feeder workshops is designed as an online platform where audiences can access hi-resolution video and sounds of Romanian and international artists, interactive exhibitions and contextual information.

 

The cultural project is co-funded by the National Cultural Fund Administration.

* The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of existence through architectural, cultural and editorial projects.

1 thought on “How to publish your works, news and events on the feeder.ro platform – feeder workshops editorial guidelines”

  1. Pingback: Top 10 feeder sound exclusive premiere 2018 •

Leave a reply (we review all comments)