CALENDAR

Avid planner or spontaneous explorer? Whatever your philosophy, this is where your thoughts of spending a quiet day at home come to die. Search by date or popular category to find the perfect event for savouring urban life.

« All Events

  • This event has passed.

EF #14 // A Luxury That We Can’t Afford // Manuel Pelmuș

Fri, 1 Nov 2019 ⏐1:00 pm - Sat, 2 Nov 2019 ⏐5:00 pm

EF #14 // A Luxury That We Can’t Afford // Manuel Pelmuș

[scroll down for English]

01.11.2019 și 02.11.2019 // Muzeul Național De Geologie, București
13:00 – 15:00

Manuel Pelmuș: Sunt Doar O Piatra – Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cumintenia Pamantului) – actiune continua / I’m just a stone – A Luxury That We Can’t Afford (Wisdom of the Earth) – ongoing action

Concept: Manuel Pelmuș
Cu/with: Cristina Toma, Maria F. Scaroni
Acțiune continuă

Accesul se face pe baza biletului de intrare în muzeu / Access is based on the entrance ticket to the museum

Sunt Doar O Piatra – Un Lux Pe Care Nu Ni-l putem permite (Cumintenia Pamantului) – actiune continua

Autor: Manuel Pelmuș
Cu: Cristina Toma, Maria F. Scaroni
Producție: WASP Working Art Space and Production Studios
Proiect co-finanțat de: Institutul Cultural Român, AFCN
Proiect comisionat de Festivalul de Artă Europalia, curator Andreea Capitanescu, pentru expoziția Brancusi: Sublimation of Form, la BOZAR, Bruxelles
Parteneri: Muzeul Național De Geologie – București si Muzeul de Artă Craiova

Un Lux Pe Care Nu Ni-l Putem Permite (Cumințenia Pământului) pornește de la o sculptură mai puțin cunoscută a lui Constantin Brâncuși, Sculpture For the Blind (1920), împreună cu o versiune „imaterială” a sculpturii Cumințenia Pământului (1907). Lucrarea propune un alt tip de raportare la istorie, memorie colectivă și la spațiul expozițional. O istorie aflată în continuă mișcare și în transformare care permite, simultan, o multitudine de perspective.

Într-o cameră aflată în întuneric, versiunea „imaterială” a sculpturii Cumințenia Pământului, construită din text, va prinde viață pe durata mai multor ore, actualizând și intrând în dialog cu gestul lui Constantin Brâncuși de la 1920. Textul este un colaj format din comentarii făcute de-a lungul timpului, de la 1910 și până în prezent, de către public și critici, comentarii deseori contradictorii despre sculptură.

Cumințenia Pământului răspunde și vorbește „înapoi”. Folosindu-se de dramaturgia Sculpture for the Blind, chiar dacă nu o vedem, va trebui să ascultăm ce are de spus și cum iși dorește să rescrie istoria. O sculptură pe care nu o vezi, dar o asculți.

Proiectul este sprijinit de Institutul Cultural Român, în cadrul Festivalului Europalia, și co-finantat de Administrația Fondului Cultural Național AFCN.

Manuel Pelmuș (n. 1974, București) trăiește și lucrează în Oslo și București. Este unul din artiștii cei mai influenți ai „noului performance”, fiind interesat în ultimul deceniu să reimagineze rolul performance-ului în contextul artelor vizuale. În anii recenți, proiectele sale au fost prezentate la Para Site, Hong Kong (2017 – 2018), Tate Modern, Londra și Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Köln (2016); Off-Biennale Budapesta (2015 și 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Muzeul de Artă Modernă, Varșovia (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Bienala de la Veneția (2013), printre altele. În 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize pentru arte performative, iar în 2014 a primit Premiul de Excelență decernat de Centrul Național al Dansului din București.

În imagine: Maria F. Scaroni
Credit foto: Frank Sperling

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production Studios

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția AFCN.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al Romaniei – Muzeul Național De Geologie, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

[EN]

I’m just a stone – A Luxury That We Can’t Afford (Wisdom of the Earth) – ongoing action

Author: Manuel Pelmuș
With: Cristina Toma, Maria F. Scaroni
Production: WASP Studios
Cultural project co-financed by: Romanian Cultural Institute, The Administration of the National Cultural Fund, Romania
Project commissioned by Europalia Arts Festival, curator Andreea Căpitănescu, for Brancusi: Sublimation of Form exhibition, at BOZAR, Brussels
Partners: National Geology Museum – Bucharest and Craiova Art Museum

A Luxury That We Can’t Afford (Wisdom of the Earth) starts from a less-known sculpture of Constantin Brancusi, Sculpture For the Blind (1920), along with an “immaterial” version of Wisdom of the Earth (1907). The artistic project proposes another type of relation to history, collective memory and to the exhibition space. A constantly moving and transforming history that allows, at the same time, a multitude of perspectives.

In a dark room, the “immaterial” version of the Wisdom of the Earth sculpture, built from text, will come to life for several hours, updating and entering into dialogue with the gesture of Constantin Brancusi from 1920. The text is a collage consisting of comments made over time, from 1910 to the present, by the public and critics, often contradictory about the sculpture.

Wisdom of the Earth responds and speaks “back”. Using Sculpture for the Blind dramaturgy, even if we don’t see it, we will have to listen to what it has to say and how it wants to rewrite history. A sculpture you don’t see, but you listen to.

The project is supported by the Romanian Cultural Institute, within the Europalia Festival, and co-financed by AFCN – The Administration of the National Cultural Fund.

Manuel Pelmuș (b. 1974, Bucharest) lives and works in Oslo and Bucharest. He is one of the most influential artists of the “new performance”, being interested in the last decade to reimagine the role of performance in the context of visual arts. In recent years, his projects have been presented at Para Site, Hong Kong (2017 – 2018), Tate Modern, London and Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Cologne (2016); Off-Biennale Budapest (2015 and 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Museum of Modern Art, Warsaw (2014); Para Site, Hong Kong (2014); The Venice Biennale (2013), among others. In 2012, he was awarded the Berlin Art Prize for performance arts and the prize for excellence from the National Dance Center of Bucharest in 2014.

In the picture: Maria F. Scaroni
Photo credit: Frank Sperling

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund AFCN

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, ARTA Magazine, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitiva

Details

Start:
Fri, 1 Nov 2019 ⏐1:00 pm
End:
Sat, 2 Nov 2019 ⏐5:00 pm
Event Categories:
AFCN, Bucharest, culture, dance, festival, performance
Event Tags:
asociatia 4culture, Cumintenia Pamantului, explore dance festival, Manuel Pelmuș, performance
View Event Website

Organizer

eXplore festival
View Organizer Website

Venue

WASP Working Art Space and Production
Str. Ion Minulescu nr. 67-93, corp E, etaj 2,
București, Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.