EF#14 ABIS documentary by Matei Bejenaru

EF#14 ABIS documentary by Matei Bejenaru

EF#14 ABIS documentary by Matei Bejenaru

[scroll down for English]

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

31.10.2019 // WASP Working Art Space and Production //19:30 – 21:00
Matei Bejenaru: ABIS
Premieră (Premiere) / Film documentar, video-art
Aftertalk: Matei Bejenaru & invitați / special guests
Intrarea liberă / Free entrance

Poemul vizual Abis are ca punct de plecare personalitatea enigmatică a artistei Irinel Liciu, prim-balerină la Opera Română din Bucuresti in anii ’50-’60. Filmul abordează teme generale umaniste, cum ar fi dragostea și devotamentul, precum și aspecte ale condiției artisului care ia decizii fundamentale în viața sa. Totodată, sunt explorate și tehnici tradiționale ale filmului pe peliculă (supraimpresiune, utilizarea de pelicule cu sensibilități, contraste și granulații diferite) care întregesc stilul vizual al filmului bazat pe alternarea de cadre atent construite cu altele spontane, subiective, în ideea construirii unei poetici vizuale specifice.

Matei Bejenaru este artist vizual și profesor de fotografie și artă video la Universitatea Națională de Arte “George Enescu” Iași. Este fondator și director artistic al Bienalei de Artă Contemporană Periferic din Iași (între 1997 și 2008). În proiectele sale din ultimii ani, prin fotografie, video și performance-uri, el investighează politici de reprezentare în fotografia și filmul documentar social, metode interdisciplinare de generare a proiectelor artistice hibride, care importă elemente de limbaj din alte medii precum muzică, teatrul performativ ori poezie.

eXplore festival #14

Producători: Asociația 4Culture și WASP Working Art Space and Production

Proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național – AFCN
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din București, Centrul Cultural Palatele Brâncovenești, Institutul Geologic Al Romaniei – Muzeul Național De Geologie, Muzeul de Artă Craiova

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism Punct Ro, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Designist.ro, FEEDER.ro, IQads, România Pozitivă

[EN]

Explore Festival #14 – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

Matei Bejenaru – ABYSS
Documentary premiere
Free entrance

The visual poem Abyss has as a starting point the enigmatic personality of the artist Irinel Luciu, prima ballerina at the Romanian Opera in Bucharest in the 50’s-60’s. The film approaches general humanist themes, such as love and devotion, as well as aspects of the condition of the artist who makes fundamental decisions in his life. Traditional techniques of film (overprinting, the use of films with different sensitivities, contrasts and granulations) are also explored, which complete the visual style of the film based on the alternation of carefully constructed frames with spontaneous, subjective ones in the idea of constructing specific visual poetics.

Matei Bejenaru (b. 1963) is a visual artist and professor of photography and video art at “George Enescu” National University of Arts Iasi. He is the founder and artistic director of Periferic Biennial for Contemporary Art in Iasi (between 1997 and 2008). In his latest projects, through photographs, video and public performances, he examines the politics of representation in documentary photography and film and methods of generation of hybrid art projects at the confluence between visual arts, poetry, experimental music and scientific research.

eXplore festival #14

Producers: 4Culture Association and WASP Studios
Cultural project co-financed by the Administration of the National Cultural Fund – AFCN

The project does not necessarily represent the position of AFCN.
AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. This is entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Balassi Institute – The Hungarian Institute in Bucharest, Brancovenesti Palaces Cultural Center, Geological Institute of Romania – National Museum of Geology, Craiova Art Museum

Media partners: Radio Romania Cultural, Modernism, Zeppelin, Revista Arta, Designist, Feeder, IQads, Romania Pozitivă

Leave a reply (we review all comments)