TAG YOUR Ideas: Claudia Brăileanu x Control Club

TAG YOUR Ideas: Claudia Brăileanu x Control Club

TAG YOUR Ideas: Claudia Brăileanu x Control Club

[scroll down for English]

TAG YOUR IDEAS

Claudia Brăileanu

28 octombrie – 20 noiembrie 2019
Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 28 octombrie 2019, ora 20:00
Control Club
str. Constantin Mille 4 Intrarea liberă

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

Talking about patterns

A treia lună de TAG YOUR IDEAS o prezintă pe scena alternativă a Control-ului, deschisă zilnic și aproape non-stop, pe artista Claudia Brăileanu. Una din exprimările cele mai reprezentative ale instalației Claudiei o reprezintă conceptualizarea pattern-ului, a acelui element de expresie formală, ce impune o reprezentare, prin repetiție, a unei autenticități.

“Lucrările Claudiei Brăileanu vorbesc despre o estetică mecanică, ce are la bază elemente ce vin din structura matematică, aparent inflexibilă, tehnică, plină de semnificații “rigide”. Linia, ca element primordial al tehnologicului, devine subiect și obiect al construcției oricărei imagini; ea este cea care unește două puncte, două stări,” descrie curatorul Eugen Rădescu lucrarea Claudiei pentru TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS este o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoia de susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE. De aceea, în fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melajul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect complează un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: CLAUDIA BRĂILEANU x CONTROL CLUB

Virtualul este asociat cu fictivul, irealul, dar trimite totodată către posibilități sau alternative care nu pot fi imaginate fără a recurge la cunoștiințele despre lume, la patternuri – privite ca modele funcționale a căror construcție are la bază repetiția.

Claudia Brăileanu (n. 1981) a studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București în perioada 2012-2017. În 2016 a obținut o bursă oferită de Academia de Arte din Leipzig. Practica sa artistică recentă include pictură și imagine generată de computer. Evoluând în jurul unui concept extins de pictură, elementele care formează conturul limbajului său vizual sunt linia și patternul (repetiția). În lucrările sale, aceste elemente devin conținut. Prima sa expoziție personală (‘Deviations. Line, Pink…Black Square’) a avut loc în 2017 la Galeria Mobius din București. A participat la expoziții de grup ca Out of the Blue, Galeria Mobius (București, 2017); StartPoint Prize, Victoria Art Center (București, 2017); Zum Zoom Zoum, Gapgap (Leipzig, 2017); Rundgang, HGB Leipzig (2017); Dada, adică nu!, Jecza Gallery (Timișoara, 2016); Bucharest Contemporary/ Reshaping Landscapes, Five Plus Art Gallery (Viena, 2016); Tendencies in Contemporary Romanian Painting, Ambasada României în Berlin (2015), The Second International Student Drawing Biennial (Sofia, 2014). Trăiește și lucrează în București.

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii în științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, “Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București. A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele “Franchise” și “Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisabona. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

Un proiect susținut de CONTROL CLUB
Manager de proiect: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

Parteneri: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

[ENGLISH]

TAG YOUR IDEAS Claudia Brăileanu

October 28th – November20h 2019
Curator: Eugen Rădescu

Opening: October 28th, 8 p.m.
Control Club
Constantin Mille 4 st. Free entrance

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

Talking about patterns

The third month of TAG YOUR IDEAS presents the artist Claudia Brăileanu on the alternative scene of Control Club, the place which is opened daily and almost non-stop. One of the most representative expressions of Claudia’s installation is the conceptualization of the patterns, of that element of formal expression, which requires a representation, through repetition, of the authenticity.

“The work of Claudia Brăileanu speaks of a mechanical aesthetic, based on elements that come from the mathematical structure, seemingly inflexible, technical, full of “rigid” meanings. The line, as an essential element of the technology, becomes the subject and object of the construction of any image; it is the one that unites two points, two states,” describes curator Eugen Rădescu Claudia’s installation for TAG YOUR IDEAS.

TAG YOUR IDEAS is a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE. This is why, every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project completes an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: CLAUDIA BRĂILEANU x CONTROL CLUB

The virtual is associated with fiction, with the unreal, but it simultaneously points towards possibilities or alternatives that cannot be imagined without using our knowledge of the world, without using patterns – viewed as functional models that are built on repetition.

Claudia Brăileanu (n. 1981) a studiat pictura la Universitatea Națională de Arte din București (2012-2017) și arte vizuale la Academia de Arte din Leipzig (2016) unde a obținut o bursă de studii. Prima sa expoziție personală (‘Deviations. Line, Pink…Black Square’) a avut loc în 2017 la Galeria Mobius din București și a fost urmată de Rooms la Galeria Creart (București, 2018). A participat la expoziții de grup ca Out of the Blue, Galeria Mobius (București, 2017); StartPoint Prize, Victoria Art Center (București, 2017); Zum Zoom Zoum, Gapgap (Leipzig, 2017); Rundgang, HGB Leipzig (2017); Dada, adică nu!, Jecza Gallery (Timișoara, 2016); Bucharest Contemporary/ Reshaping Landscapes, Five Plus Art Gallery (Viena, 2016); Tendencies in Contemporary Romanian Painting, Ambasada României în Berlin (2015), The Second International Student Drawing Biennial (Sofia, 2014).

Eugen Rădescu is cultural manager, curator and theoretician, with background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently i have nothing to show and i’m showing it!” and “Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart for the programs “Franchise” and “Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris, Gulbenkian Centre, Lisbon. He is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

A project supported by CONTROL CLUB
Project manager: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

Partners: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

After party w/ Zabriskie

Leave a reply (we review all comments)