Save or Cancel anunță lansarea revistei „Artă în lucru, nr. 2”

  • by
Artă în lucru nr. 2, colouring magazine

[Read in English]

Al doilea număr al revistei „Artă în lucru” este disponibil online, pe feeder.ro/shop, iar în curând va putea fi răsfoit gratuit în rețeaua Bibliotecii Metropolitane București.

Proiectul editorial produs de Save or Cancel ia forma unei reviste interactive, care invită cititorii să devină co-autori ai unor noi lucrări de artă și să exploreze arta urbană contemporană într-un mod inedit. Revista „Artă în lucru, nr. 2” este un puzzle alcătuit din materiale și produse culturale din diferite domenii. Revista încurajează gândirea creativă prin exerciții de colorat sau de tip rebus, integrame, unește punctele, găsește diferențele între imagini.

Revista „Artă în lucru, nr. 2” oferă spre colorat, completat și investigat lucrările și schițele unora dintre cei mai activi și apreciați artiști precum Aeul, Homeboy, Ionut Popescu, iZZY iZVNE, MSER, Ortaku, Pandele, Pisica Pătrată, RUN și Serebe alături de o serie de artiști emergenți precum Alexa Lincu, Antonia C, Coon One, Doni, Eugen Munteanu, Louis K. Jamal, Roper și SANDi. În plus, revista conține trei schițe realizate de Andreea Gabriela Tudor (locul I), Aara (locul II) și Maria Tender (locul III), desemnate câștigătoare prin vot public, în urma apelului deschis lansat în cadrul proiectului.

Publicația „Artă în lucru, nr. 2” prezintă o serie de activități, jocuri și schițe care stârnesc creativitatea și stimulează interesul pentru artă în rândul audiențelor generale, copii și adulți deopotrivă, și sunt menite să îi apropie de lucrările artiștilor români și internaționali, care activează în diverse domenii, cum ar fi ilustrație, design, grafică și street art.

Al doilea număr al revistei „Artă în lucru, nr. 2” își propune să pună bazele unei publicații remarcabile pentru calitatea conținutului și selecției de artiști, continuând eforturile organizației Save or Cancel de promovare și susținere a artei contemporane românești.

Comandă revista – feeder.ro/shop // eMag

Proiectul editorial „Artă în lucru, nr. 2” este produs de Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan) prin feeder.ro și co-finanțat de AFCN.

Proiectul editorial nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Parteneri: Biblioteca Metropolitană București
Parteneri media: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, One Night Gallery, Designist, La pas prin Brașov, Litera 9, Romania Pozitivă, Book Hub, Teen Press, Revista Golan, Agenția de carte, Modernism.ro

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

[EN]

The magazine "Artă în lucru nr. 2" offers for colouring, completing and investigating the works and sketches of some of the most active and appreciated artists such as Aara, Aeul, Alexa Lincu, Andreea Gabriela Tudor, Antonia C, Coon One, Doni, Homeboy, Ionut Popescu, iZZY iZVNE, MSER, Eugen Munteanu, Louis K. Jamal, Maria Tender, Ortaku, Pandele, Pisica Pătrată, Roper, RUN, SANDi and Serebe.

Save or Cancel announces the launch of “Artă în lucru, nr. 2” magazine

The second issue of “Artă în lucru, nr. 2” magazine is available online, on feeder.ro/shop, and will soon be available for free in the Bucharest Metropolitan Library network.

The editorial project produced by Save or Cancel takes the form of an interactive magazine, inviting readers to become co-authors of new artworks and explore contemporary urban art in a new way. The magazine „Artă în lucru, nr. 2” is a puzzle containing materials and cultural products from different fields. The magazine encourages creative thinking through colouring or rebus exercises, integrates, connects the dots, and finds the differences between images.

The magazine „Artă în lucru, nr. 2” offers for colouring, completing and investigating the works and sketches of some of the most active and appreciated artists such as Aeul, Homeboy, Ionut Popescu, iZZY iZVNE, MSER, Ortaku, Pandele, Pisica Pătrată, RUN and Serebe together with several emerging artists such as Alexa Lincu, Antonia C, Coon One, Doni, Eugen Munteanu, Louis K. Jamal și SANDi. In addition, the magazine contains three sketches by Andreea Gabriela Tudor (1st place), Aara (2nd place) and Maria Tender (3rd place), who were chosen as winners by public vote following the open call launched within the project.

The publication „Artă în lucru, nr. 2” presents a series of activities, games and sketches that spark creativity and stimulate interest in art among general audiences, children and adults alike, and are meant to bring them closer to the work of Romanian and international artists working in various fields such as illustration, design, graphic design and street art.

The second issue of „Artă în lucru, nr. 2” aims to lay the foundations of a publication remarkable for the quality of its content and selection of artists, continuing Save or Cancel’s efforts to promote and support Romanian contemporary art.

Order the magazine – feeder.ro/shop // eMag

„Artă în lucru, nr. 2” is an editorial project initiated by Save or Cancel (Cristina Popa, Andrei Racovițan), launched by feeder.ro and co-financed by AFCN.

The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the project’s content or the way the project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Partners: Bucharest Metropolitan Library
Media partners: IglooZeppelinThe InstituteIQadsRevista Atelierul, La pas prin BrașovLitera 9Romania PozitivăBook HubRevista GolanAgenția de carteModernism.roPropagarta

About Save or Cancel
Since 2009, Save or Cancel
 has been a medium for communicating and propagating arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.

Save or Cancel’s self-initiated multidisciplinary programs aim to identify sustainable and adaptable opportunities to (re)enhance the existing through cultural and editorial projects.

Leave a reply (we review all comments)