Interviu ”Împreună pentru educație”

TEACH - Impreuna pentru educatie KV RO

Alis, Raluca și Maria

Teach For Romania

Maria Popescu – project manager ”Împreună pentru educație”

Cum susține Teach for Romania organizațiile nonguvernamentale datorită proiectului ,,Împreună pentru educație”?

Scopul proiectului este de a crește capacitatea ONG-urilor de a dezvolta și implementa intervenții sustenabile în sprijinul respectării dreptului la educație al copiilor din comunități vulnerabile. Teach for Romania a acumulat din 2013 experiență în activitatea de formare de cadre didactice dornice să aducă impact în medii provocatoare, cu precădere în mediul rural. Pe măsură ce programul nostru a crescut ca număr de profesori sprijiniți, implicit a trebuit să crească și capacitatea noastră organizațională, pentru a putea susține schimbarea sistemică pe care ne-o dorim în educație.

Astfel, prin proiectul „Împreună pentru educație” împărtășim din cele învățate pe parcursul celor 10 ani de activitate, bune practici, instrumente de management, oferim consultanță și training, dar și oportunități de networking și promovare pentru capacitarea ONG-urilor mici și mijlocii în trei direcții: fundraising și gestionarea de fonduri, management organizațional și dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile publice locale. Concret, acționăm printr-o abordare din mai multe unghiuri pentru a adresa nevoi variate ale organizațiilor cu echipe mici sau la început de drum: lucrăm cu ei la conturarea obiectivelor și strategiei lor pe viitor (unde sunt, unde își doresc să ajungă și care sunt pașii până acolo); la scrierea de propuneri de parteneriat și facilitarea întâlnirilor cu companii private pentru a obține finanțare pentru proiectelor lor; scriem în parteneriat cu ei proiecte prin care să atragem fonduri publice, pe care ei nu ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate să le atragă pe cont propriu; le asigurăm vizibilitatea pe piață prin evenimente și oportunități în care să își spună poveștile în spațiul public, dar și training despre cum să își promoveze ei înșiși mai eficient impactul muncii din comunitățile lor; oferim coaching liderilor de organizații pentru a-i echipa cu instrumentele necesare prin care să își atragă aproape oamenii potriviți, să îi motiveze, să îi conducă înspre obiectivul lor comun; facilităm contexte de schimb de experiențe cu alte ONG-uri și crearea de parteneriate cu actori relevanți din comunitățile lor – companii, experți din domeniile lor de activitate, instituții publice locale.

Educația este dependentă și de factori din afara școlii. Care sunt aceștia și cum îi afectează acești factori pe copiii din mediile rurale?

Abandonul școlar timpuriu în România rămâne printre cele mai ridicate din Europa, în 2018 când începeam să lucrăm la conturarea acestui proiect atingea 16.4% [Eurostat 2019], o rată semnificativ mai mare în mediul rural (25%)[European Commission, Education and training monitor 2019 Romania report]. În ceea ce privește rezultatele educaționale la nivel de sistem, proporția elevilor de 15 ani cu rezultate slabe pe domeniu a fost de: 41% – citire, 47% – matematica si 44% – științe [PISA 2018 Results].

Aceste rezultate sunt puternic influențate de statutul socio-economic al părinților și de absenteism. Aceste rezultate ne arată că nu este suficient să duci profesori bine pregătiți în mediile vulnerabile, întrucât până la a ajunge pregătirea profesorului la copil, copilul trebuie să ajungă la școală. Asta implică mulți factori: resurse financiare suficiente ca elevul să dispună de hrană, haine curate, rechizite, de un spațiu în care să își poate face temele, de acces la mijloace de transport până la școală și la servicii medicale și psihologice.

Pentru abordarea acestor probleme, organizațiile din societatea civilă se mobilizează în mod constant, cu scopul de a acoperi nevoile copiilor de vârstă școlară și a le putea facilita accesul la educatie.

Cum influențează lipsurile din mediile vulnerabile, abandonul școlar?

Aproape un sfert din fiecare generație de elevi se pierde până la sfârșitul ciclului gimnazial, în mediul rural. Aproximativ 300.000 de copii de vârstă școlară nu merg la școală. Mai mult decât atât, aproape jumătate din copiii României sunt la risc de sărăcie și excluziune socială, cu șanse reduse de a-și construi un viitor. Copiii pentru care accesul la școală este îngrădit de probleme de sănătate sau deficiențe psihologice netratate, de necesitatea de a-și ajuta părinții la muncă sau din lipsa unui spațiu potrivit în care să învețe, vor începe să absenteze. Fenomenul de absenteism se concretizează apoi pentru mulți dintre ei în abandon școlar dacă nu au parte de activități remediale, de recuperare a achizițiilor educaționale pierdute (activități remediale care, de multe ori, sunt realizate de către organizații).

Problema abandonului școlar și a a educației per ansamblu nu poate fie adresată fără a adresa componenta socială și accesul echitabil al fiecărui copil la îndeplinirea nevoilor de bază. Serviciile oferite de organizațiile nonguvernamentale compensează de multe ori lipsuri sistematice din anumite zone ale țării sau în cadrul anumitor categorii sociale.

Protagoniștii din proiectul ,,Împreună pentru educație” sunt ONG-urile. Care sunt principalele lor nevoi în comunitățile în care activează?

Un studiu realizat de World Bank în 2020 pe nevoile de dezvoltare ale ONG-urilor arată printre respondenți nevoi de pregătire suplimentară în strângere de fonduri (74%), dezvoltare de parteneriate naționale și internaționale(57%), management de resurse (48%), gestionarea culturii organizaționale (46%) și gestionarea imaginii publice (43%). Plecând de la acest studiu, Teach for Romania a realizat o analiza semi-structurată a nevoilor a 11 organizații, ce activează sau au avut proiecte în județele Călărași, Brașov, Iași, Ilfov, Vaslui, pentru a înțelege particularitățile acestor organizații. Rezultatul a arătat că toate organizațiile respondente au raportat o nevoie moderată sau crescută de dezvoltare a capacităților lor de atrage de fonduri, fie ele fonduri publice, finanțări sau sponsorizări de la companii private sau donații de la persoane fizice.

De asemenea, o barieră care a reieșit din partea nestructurată a analizei este absența resursei umane constante, dedicate și cu expertiză pe aceste domenii. Se lucrează în echipe mici, de oameni cu roluri multiple, astfel că uneori aceeași persoană care se ocupă de programe educaționale pentru copii cu dizabilități de vorbire și învățare se ocupă și de promovarea asociației pe Facebook, și de recrutarea de voluntari, și de campanii de strângere de donații. Această situație duce organizațiile într-un cerc vicios, în care lipsa capabilităților nu permite angajarea de resurse umane specializate, necesare pentru creșterea capabilităților respective. De aceea, proiectul își propune formarea resursei umane din ONG-urile beneficiare, astfel încât să poată conduce eforturi coerente de finanțare a propriei activități.

Ce ne puteți spune despre cele 21 de organizații cu care ați colaborat? Ce le caracterizează și le aduce împreună?

Începând din 2021 și continuând până la finalul lui 2023, am lucrat cu 21 de ONG-uri ce oferă servicii menite să faciliteze accesul la educație pentru copii din comunități vulnerabile, predominant rurale, din judetele Ilfov, Călărași, Brașov, Iași, Prahova, Galați și Vaslui.

Lucrăm cu ONG-uri care oferă servicii sociale, de asigurare a nevoilor de bază, de sănătate fizică și mintală, de asigurare a infrastructurii școlare, servicii complementare cu cel oferit în activitatea de bază a Teach for Romania, și anume formarea profesorilor. În comunitățile lor, fiecare dintre aceste ONG-uri joacă un rol crucial pentru beneficiarii lor, mulți dintre ei depinzând de aceste servicii.

Cum reacționează organizațiile societății civile pentru a răspunde problemelor învățământului din mediu rural?

Câteva dintre ONG-urile cu care lucrăm oferă servicii de terapie comportamentală pentru copii cu dizabilități sau cu tulburări mintale, consiliere pishologică și juridică, altele au construit centre educaționale în localitățile lor, pentru a asigura copiilor fără posibilități un spațiu sigur unde să facă activități remediale și recreative; avem organizații care oferă servicii educaționale sub formă de ajutor la teme sau programe de educație pentru sănătate în școli și spitale; lucrăm cu ONG-uri care sprijină copiii instituționalizați, refugiați, în risc de abandon școlar, dar și pe familiile lor, prin programe de educație parentală sau donații de obiecte esențiale; nu în ultimul rând, organizațiile sprijină inclusiv școlile prin inițiative de dotare a lor.

Momentul în care a debutat proiectul, la începutul anului 2021, a coincis cu o perioadă de mare nevoie în societate de sprijinul ONG-urilor, respectiv declanșarea războiului din Ucraina și primirea refugiaților, pe fondul crizei sanitare încă în plină desfășurare. Simultan, acela a fost și un moment foarte provocator pentru organizațiile mici și mijlocii, care au fost printre cei în prima linie de sprijin în tot ceea ce a ținut de colectarea de donații, consultanță, găsirea locurilor de cazare – un efort enorm, dus de oameni puțini, majoritar voluntari. Ceea ce fac organizațiile nonguvernamentale, vizibil mai mult decât oricând în perioada pe care o amintim, este să aducă împreună comunitatea pentru un bine comun, să valorifice la maxim resursele limitate pe care le au în folosul altora. 

Cum creează proiectul ,,Împreună pentru educație” conștientizare, la nivel național? Ce demersuri faceți pentru a vă face vocea auzită în domenii precum sistemul de sănătate, infrastructură, servicii sociale, educație?

Pentru noi este foarte important ca eforturile organizațiilor de la firul ierbii, atât cele cu care lucrăm direct, dar nu numai, să fie cunoscute în spațiu public și susținute. Este important pentru că numai așa ele se pot dezvolta și pot depăși stadiul de intervenții punctuale, ajungând la proiecte de mai mare amploare, strategice, cu impact durabil, ce responsabilizează și împuternicesc. Cu alte cuvinte, vizibilitatea ONG-urilor înseamnă sustenabilitatea intervențiilor, beneficiari mai mulți și care atrag un sprijin susținut. Astfel, publicăm periodic pe site-ul proiectului (https://impreunapentrueducatie.ro/) și pe pagina de Facebook a Teach for Romania (https://www.facebook.com/teachforromania) articole sub formă de interviuri și fotoreportaje cu ONG-urile beneficiare și poveștile lor din comunitate, care surprind realitatea de pe teren – atât partea plină de satisfacții a acestei munci și impactul semnificativ pe care îl au în comunități, cât și obstacolele de care se lovesc.

Mai mult decât atât, publicăm resurse dezvoltate prin intermediul proiectului, de la instrumente de realizare a unei strategii de comunicare pentru ONG-uri la modele de propuneri de parteneriat adresate unor potențiali finanțatori. Aceste resurse sunt destinate oricărei organizații care își dorește un punct de plecare în dezvoltarea sa. Nu în ultimul rând, asigurăm expunerea organizațiilor beneficare la contexte în care să își creeze relații noi și să vorbească despre activitatea lor, dintre care amintim asigurarea biletelor pentru beneficiari la Conferința Națională de Fundrasing din România (ARC), unde 5 organizații au participat la ateliere și au interacționat cu experți în fundraising din toată țara, precum și organizarea unui webinar cu companii partenere ale Camerei de Comerț Americane în România, ocazie pentru participanți de a-și prezenta proiectele.

O altă serie de evenimente publice a fost seria de webinare live pe pagina de Facebook „Întâlnire cu organizații de la firul ierbii”, în cadrul căreia am moderat până acum 3 discuții cu câte organizații din același domeniu de activitate, care au povestit despre experiențele lor comune și despre particularitățile comunităților pe care le deservesc. Urmează curând cea de-a treia întâlnire cu organizații de la firul ierbii, de data aceasta cu ONG-uri care lucrează cu tineri din centre de plasament. În paralel, Teach for Romania conduce o campanie de conștientizare referitoare la impactul pe care îl are sectorul nonguvernamental la nivel de comunitate și societate, cu îndemnul către fiecare dintre noi să se implice și să fie în contact cu nevoile celor mai puțin norocoși.

Cum se pot implica oamenii în organizațiile beneficiare?

Desigur, pentru fiecare persoană implicarea ia forme diferite, însă ne dorim să încurajăm pe oricine care este preocupat de bunăstarea propriei comunități să se intereseze care sunt organizațiile din zona sa sau organizațiile care sprijină cauze cu care rezonează. Din acest punct, implicarea poate lua forma voluntariatului, întrucât ONG-urile, mai ales cele mici, au nevoie enormă de oameni dedicați care contribuie la misiunea lor.

Mai mult decât atât, unele dintre ele publică inclusiv oportunități de angajare pentru persoane cu skill-uri valoroase și cu dorința de a și le folosi pentru impact în societate. Implicarea mai ia forma donațiilor, fie ele singulare, fie recurente, sau susținerea prin cumpărarea de produse de la magazinele sociale și participarea la evenimente cu rol de fundraising pentru diverse cauze. Dincolo de toate acestea, chiar și un simplu share pe Facebook și coalizarea comunității în jurul unei cauze are un impact mai mare decât ne așteptăm.

Care este ecoul creat de proiectul ,,Împreună pentru educație” în organizațiile locale?

De la începutul proiectului, organizațiile beneficiare au dezvoltat, cu sprijinul mentoral, cu instrumentele puse la dispoziție și prin acoperirea financiară a anumitor servicii din partea proiectului, mai multe piese din puzzle-ul atingerii obiectivelor lor: au realizat prezentări de organizație și documente Whitepaper prin care să se promoveze, au dezvoltat planuri pentru campanii de comunicare pentru o comunicare coerentă și eficientă despre activitatea lor, au lucrat la așezarea obiectivelor lor într-o strategie concretă și acționabilă, au primit instrumente care să le eficientizeze munca, au scris propuneri de parteneriat și au învățat cum să abordeze un potențial finanțator, cum să crească relația cu acesta, au dobândit skill-uri și cunoștințe relevante pentru ei în domeniile de gestiune financiară, fundraising, marketing, HR și management.

Urmează activități în care vor implementa, alături de organizația noastră, mecanisme noi de atragere de donații de la persoane fizice, modalități de măsurare a impactului adus și vor participa la întâlniri facilitate cu instituțiile publice locale cu care pot colabora în demersurile lor.

Fundația COTE

Alis-Isabella Ghebuță – Director Executiv Fundația COTE

Care este misiunea parteneriatului Fundației COTE cu Teach For Romania în proiectul ,,Împreună pentru educație”?

Misiunea Fundației COTE este de a sprijini incluziunea socială a copiilor și tinerilor vulnerabili. Integrarea socială și profesională a acestor copii și tineri a avut mereu o componentă educațională prin demersurile de pregătire pentru viața independentă a beneficiarilor.

De asemenea, acest parteneriat ne oferă ocazia să cunoaștem mai bine alte organizații care acționează în domeniul socio-educațional, să schimbăm idei de bună practică, să descoperim soluții la dificultățile comune și chiar să inițiem parteneriate pentru proiecte de viitor comune.

Cu ce aport vine organizația pe care o reprezentați în problematica educației? Ce face, concret?

În proiectele din primii 15 ani de activitate, începând din 1996, am derulat servicii sociale de tip rezidențial pentru copii și tineri proveniți din sistemul de protecție a copilului. Integrarea socială și profesională a acestor copii și tineri a avut mereu o componentă educațională prin demersurile de pregătire pentru viața independentă a beneficiarilor. 

Prin proiectele derulate în ultimii 10 ani, ne-am concentrat exclusiv pe proiecte educaționale, pe oferirea de oportunități pentru dezvoltarea competențelor sociale și sprijin pentru continuarea educației pentru copii și tineri vulnerabili din mediul rural. Cum facem asta? Prin programe de educație nonformală, consiliere, sprijin material și financiar. Credem în valoarea intervențiilor pe termen lung. De aceea ne bucurăm că am putut menține un program care, printr-o coincidență, are același nume cu al proiectului Teach for Romania: „Împreună pentru educație”. În acest program, finanțat de două companii private, Yonder Romania si PinkRoccade Olanda. În perioada 2014-2023, 73 de copii, elevi în clasele  𝐼𝑉-𝑉𝐼𝐼𝐼 au participat la activități de tip școală după școală, ateliere de dezvoltare personală, excursii și tabere, 32 dintre ei au fost preluați în program de sprijin pentru continuarea educației la liceu sau școală profesională.  Aproximativ 150 de voluntari au contribuit la experiența de viață și cunoaștere a copiilor incluși în program. Ne bucurăm de un parteneriat constant cu școala și primăria din comuna Ceplenița, județul Iași.

Menționez în special acest program, pentru că ne-a oferit ocazia să asigurăm intervenție pe termen lung, să însoțim copiii pe tot parcursul gimnaziului și, mai apoi la liceu, să construim o relație școală – părinți – comunitatea locală. În paralele am avut intervenții și în alte școli din mediul rural, prin proiecte cu finanțare europeană.

În prezent, aportul nostru constă în creșterea accesului la oportunități de dezvoltare personală, cu centrare pe abilități socio-emoționale, educație pentru sănătate, consiliere pentru stima de sine, orientare vocațională și motivare pentru educație. În perioada ianuarie-iunie 2023, 84 de elevi din școlile din comunele Comarna și Sinești au beneficiat de astfel de activități. În lunile iulie și august desfășurăm, în aceleași comunități, școli de vară sau ateliere estivale pentru 230 de elevi de gimnaziu, care vor participa la activități nonformale centrate pe dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă, cooperare și nondiscriminare, competiție constructivă și gândire critică. Încrederea acestor școli în calitatea activităților noastre ne onorează și ne dă ocazia de a contribui la motivarea pentru educație și formarea de noi comportamente, atitudini, valori și aspirații în rândul acestor copii și adolescenți.

Promovăm principiile educației nonformale, învățarea prin experiență, atitudinea centrată pe descoperirea punctelor forte, responsabilizarea și valorizarea fiecărui copil. Ne-am dori să putem contribui mai mult la conștientizarea comunității cu privire la responsabilitatea de acționa împreună pentru creșterea calității vieții și educației membrilor săi.

Prevenirea abandonului școlar cere măsuri integrate, care să acționeze la nivelul factorilor care țin de vulnerabilitate socială, să crească calitatea actului educațional în școală, să ofere servicii medicale, sociale și oportunități educativ-recreative în comunitate.

Care este elementul cheie care aduce la un loc ONG-urile implicate în proiecul ,,Împreună pentru educație”?

Creșterea accesului la educație pentru copii și tineri din grupuri vulnerabile și dorința de a contribui la prevenirea părăsirii timpurii a școlii, în cele din urmă oferirea unei șanse pentru o viață împlinită. Când vorbim de educație, domeniul e vast, iar acțiunile pot fi diferite: suport pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare, activități care contribuie la dezvoltarea abilităților sociale, la incluziunea socială și la creșterea nivelului de aspirații de viitor, implicarea părinților și mobilizarea resurselor comunității pentru soluționarea problemelor care împiedică accesul la școală sau care generează risc de marginalizare socială.

Cum putem aduce în discuție, mai aplicabil, tematica sistemului de sănătate, infrastructură și serviciile sociale?

Se vorbește mult și de mult timp despre servicii comunitare integrate. Există și finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii în acest sens, pe care le pot accesa în special autoritățile publice și instituțiile din domeniul social și educațional. Cred că e important că în fiecare comunitate rurală sau zonă urbană dezavantajată să existe un astfel de centru, în care fiecare persoană să aibă acces la servicii medicale, sociale și educaționale. Într-un astfel de centru se pot aduce împreună servicii oferite în parteneriat de specialiști din comunitate și din ONG-uri, de sine stătătoare sau ocazionale, sub formă de caravane sau echipe mobile.

Pentru ca astfel de servicii să funcționeze e nevoie de o strategie la nivelul comunității care să identifice atât nevoile specifice, cât și instituțiile sau organizațiile care pot acoperi unele sau altele dintre nevoi. Evident, problema majoră rămâne modul de finanțare a unui astfel de serviciu.

Cum se pot implica și colabora oamenii din comunitate cu organizația reprezentată?

O modalitate la îndemână pentru orice persoană fizică care obține venituri din salarii, pensii,  constă în completarea și transmiterea formularului pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Totuși, statisticile arată că doar o treime dintre români fac asta. Cauzele pot fi diverse: necunoaștere, neîncredere, lipsa de timp, insuficienta conștientizare a importanței utilizării acestui mecanism pentru susținerea unor organizații care și-au asumat misiuni sociale, indiferent de domeniul în care acționează (mediu, social, educație, cultură, protecția animalelor etc).

Firmele au și ele la dispoziție o facilitate fiscală, prin care pot deduce din impozitul pe profit, prin sponsorizări.

Un alt mod de implicare ar fi voluntariatul, donațiile și sponsorizările în bani, bunuri sau servicii. Vorbind de donații există o tendință de a lega acest comportament de anumite evenimente (Crăciun, Paște, 1 iunie, începerea anului școlar etc). Evident că aceste ajutoare sunt binevenite și aduc bucurie pentru orice copil și familie în dificultate. Dar și mai important e să ne gândim cum putem ajuta un copil pe tot parcursul anului: o bursă pentru continuarea studiilor, o masă caldă pe zi, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, produse de igienă, îmbunătățirea condițiilor de locuit, consultații sau tratamente medicale, asigurarea de sesiuni de informare, educație sau conștientizare, consiliere, meditații, oferirea posibilității de a merge într-o excursie educațională. Sunt multe moduri în care donațiile, ocazionale sau recurente, pot ajuta în orice perioadă a anului, un copil cu care viața nu a fost generoasă.

În ce privește implicarea autorităților publice locale, ar fi de folos dacă toate primăriile, respectiv consiliile locale din mediul rural ar avea în vedere LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Această lege este aplicată în special la nivelul primăriilor de municipiu sau la nivelul consiliilor județene, însă chiar și acolo sumele sunt mici.

„E ușor să faci bine dacă și ceilalți te ajută” este motto-ul nostru, parte din elementele de identitate vizuală ale Fundației COTE și cred că exprimă importanța implicării și colaborării oamenilor din comunitate în susținerea misiunii unei organizații.

Academia Faptelor Bune

Raluca Niculescu – presedinte Asociatie Academia Faptelor Bune

Care este misiunea parteneriatului Academiei Faptelor Bune cu Teach For Romania în proiectul ,,Împreună pentru educație”?

Cu onoare și recunoștință am primit vestea ca și noi, Academia Faptelor Bune suntem parte din acest proiect de excepție „Împreună pentru educație”. Din punctul nostru de vedere, este un parteneriat reciproc avantajos, pe de o parte aducem în atenție activitățile și provocările pe care le avem, dar pe de altă parte, primim mentorat, informații și acces la o comunitate ce are un scop comun cu al nostru.

Cu ce aport vine organizația pe care o reprezentați în problematica educației? Ce face, concret?

Academia Faptelor Bune este o organizație mică, locală care își desfășoară activitatea în județul Buzau și Ilfov, punctual în comuna Găneasa. Principalii noștri beneficiari sunt copiii din mediul rural, alături de care încercăm să construim cu prietenie, un atașament al acestora pentru școală.

În județul Buzău sprijinim peste 100 de copii anual, de fiecare dată alții, cu geci, ghete, ghiozdane echipate, desfășurăm ateliere și activități de educație non-formală, oferim tabere și excursii gratuite. În comuna Găneasa am construit și deschis în octombrie 2022, un centru socio-educațional, un loc vesel unde săptămânal le oferim copiilor din sat, asistență la teme, dar și ateliere care îi pregătesc pentru viață. Un proiect similar avem în plan să deschidem și în municipiul Râmnicu Sărat din județul Buzău.

Care este elementul cheie care aduce la un loc ONG-urile implicate în proiecul ,,Împreună pentru educație”? 

Dragostea pentru copii și dorința de a le oferi o copilărie cu acces la educație cred că sunt principalele elemente care ne aduc împreună în acest frumos proiect.

Cum putem aduce în discuție, mai aplicabil, tematica sistemului de sănătate, infrastructură și serviciilor sociale din mediul rural?

Ca să schimbăm sau să îmbunătățim ceva, în primul rând, trebuie să înțelegem cum se aplică și dacă se aplică serviciile ce țin de sănătate, infrastructură și sociale. Prin discuții sincere și transparente cu factorii decidenți din comunitate, se pot afla multe de la firul ierbii. De multe ori, soluțiile de la centru sau din birou nu au aplicabilitate în teren, așa că, din teren către birou se pot afla problemele și găsi soluțiile potrivite.

Cum se pot implica și colabora oamenii din comunitate cu organizația reprezentată?

În cazul nostru, faptul că activăm în comunități mici, constituie un avantaj din punct de vedere al implicării celor din comunitate. Oamenii ne cunosc și sunt dornici să dea o mână de ajutor atunci când facem apel în acest sens. Voluntari avem și suntem tare recunoscători pentru tot ce oferă în proiectele și evenimentele noastre. Mai avem de lucru în ceea ce privește implicarea comunității din punct de vedere financiar, aici este loc de creștere și ține doar de noi să ne facem cât mai bine treaba și să le câștigăm încrederea și susținerea pe termen cât mai lung.

Leave a reply (we review all comments)