digitizArte.ro invites you to vote for your favourite visual art and music

digitizArte vote open call

[Citește în Română mai jos]

You are invited to discover the artists and musicians participating in the digitizArte open call and vote your favourites

The digitizArte open call addressed to creative people has ended recently, and you are invited to discover the amazing works submitted and select your favourite.

The open call was answered by 45 participants (30 artworks & 15 track & dj sets) from Romania, Italy and Portugal. The jury, made up of members of partners and guest artists, will select and award 6 of the participants. The public vote, in which you are invited to participate, will select and award a work, respectively, an audio composition.

Open call calendar 

4 – 14 September 2021 – selection: Prizes 1, 2 and 3 are selected by a jury composed of artists, together with representatives of the organizer and project partners, whose composition is made public once the results of the open call are published; 2 public awards are selected by anonymous public vote online, on the project platform;
18 September 2021 – publishing the results: announcing the 8 awarded contributions and publishing a permanent virtual gallery that exhibits the participating works.

Awards categories

a. visual artworks, video & multimedia artworks

Award 1 – 600 lei 
Award 2 – 500 lei 
Award 3 – 400 lei 
The public award – 300 lei

b.  audio

Award 1 – 600 lei 
Award 2 – 500 lei 
Award 3 – 400 lei 
The public award – 300 lei

digitizArte aims to become an interactive online platform for self-publishing, launching and promoting for creatives, composed of, but not limited to, artists, architects, designers, graphic designers and musicians.

Project produced by Save or Cancel

Distributed by feeder.ro

Media partners: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Assamblage, Revista Atelierul

Co-financed by AFCN

The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or how the results of the program can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel

Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of the existing, through cultural, editorial, architecture and design projects.

digitizArte vote open call

Descoperă apelul deschis pentru artiști și muzicieni lansat pe noua platformă, digitizarte.ro

Apelul deschis digitizArte adresat creativilor s-a încheiat recent și ești invitat/ă să descoperi uimitoarele lucrările înscrise și să le selectezi pe cele preferate.

La apelul deschis au participat 45 artiști și muzicieni (30 lucrări de artă vizuală & 15 melodii și înregistrări audio) din România, Italia și Portugalia. Juriul, format din membri ai partenerilor și artiști invitați, va selecta și premia 6 participanți. Votul public, la care ești invitat/ă să participi va selecta și premia o lucrare, respectiv o compoziție audio.

Calendar apel deschis digitizArte:

4 – 14 Septembrie 2021 – selecție: Premiile 1, 2 și 3 sunt selectate de către un juriu impar compus din artiști, alături de reprezentanți ai organizatorului și partenerilor de proiect, a cărui componență este făcută publică odată cu publicarea rezultatelor apelului deschis; 2 premii ale publicului sunt selectate prin vot public anonim online, pe platforma proiectului.
18 Septembrie 2021 – publicarea rezultatelor: anunțarea celor 8 contribuții premiate și publicarea unei galerii permanente virtuale, care expune lucrările participante.

Premii:

a. lucrări de artă vizuală, video și multimedia

Premiul 1 – 600 lei 
Premiul 2 – 500 lei 
Premiul 3 – 400 lei 
Premiul publicului – 300 lei

b. lucrări audio

Premiul 1 – 600 lei 
Premiul 2 – 500 lei 
Premiul 3 – 400 lei 
Premiul publicului – 300 lei

digitizArte își propune să devină o platformă interactivă online de auto-publicare, lansare și promovare pentru creativi, compuși din, dar fără a se limita la, artiști, arhitecți, designeri, graficieni și muzicieni.

Proiect produs de Save or Cancel

Distribuit de feeder.ro

Parteneri media: Igloo, Zeppelin, The Institute, IQads, Assamblage, Revista Atelierul

Cofinanțat de AFCN

Programul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel

Din 2009, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.

Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte și programe culturale și editoriale.


1 thought on “digitizArte.ro invites you to vote for your favourite visual art and music”

  1. Pingback: feeder sound 322 mixed by Javier • feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)