De la aproape către departe. Cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai și Vama Veche

  • by
De la aproape către departe. Cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai și Vama Veche

[English version down the page]
15 octombrie – 15 noiembrie 2020
Muzeul Național al Țăranului Român, Sala Tancred Bănățeanu
O expoziție organizată de tranzit.ro/București
Curatoare: Iuliana Dumitru

Subiectul 2 Mai și Vama Veche a fost explorat în ultimii 20 de ani din mai multe perspective. S-au scris romane, biografii, articole estivale, povestiri dar și cercetări academice: dizertații (cu nuanțe) etnografice, antropologice, economice și istorice. Astfel, cele două sate nu mai sunt de mult simple așezări la malul mării, ele având un caracter aparte în peisajul litoralului românesc, mai dificil de încadrat, dar interesant de cercetat. Expoziția „De la aproape către departe. Cartografieri vizuale ale spațiului 2 Mai și Vama Veche” continuă, într-un mediu diferit de cel al cercetării de doctorat a cărui prelungire este, studiul realizat de Iuliana Dumitru despre narațiunile și mitologizarea acestui spațiu. Pornind de la legătura afectivă cu zona, fiind născută și crescută la 2 Mai, curatoarea adaugă un strat vizual cercetării narative deja întreprinse.

Expoziția prezintă lucrări de pictură, grafică, sculptură, ceramică, fotografie, realizate de artiști din generații diferite: Geta Brătescu, Nicolae Comănescu, Irina Crivăț, Constantin Pacea, Ion Pacea, Cristian Pepino, Silvia Radu, Simona Runcan, Viorel Simionescu, Anamaria Smigelschi, Adrian Maftei, Lucia Maftei, Alexandru Maftei, Ovidiu Marcu, Constanța Stratulat. Vor mai fi prezentate două materiale filmate, documentarul antropologic al Mirunei Tîrcă și filmul poetic al Adei-Maria Ichim. Design-ul expozițional este realizat de Alex Axinte.

Lucrările sunt realizate în perioada 1960-2015 și reprezintă explorări ale spațiului 2 Mai și Vama Veche, localități cunoscute publicului larg pentru că în perioada comunistă erau locurile preferate ale boemei intelectuale, locuri alternative turismului de masă și orarului fix, ce le-au permis celor care veneau să beneficieze de o anumită libertate, propice creației artistice.

Expoziția are ca scop schimbarea felului în care ne raportăm la un spațiu, cunoscut doar printr-o anumită prismă, aceea de destinație în principal pentru vacanțe auto-organizate. Pe lângă lucrările artistice și documentare vor fi incluse materiale de arhivă, artefacte și obiecte de uz cotidian, ce vor încerca să ofere un portret mai amplu al unui spațiu care este și unul al locuirii, nu doar al vizitării sezoniere. Astfel, prin varietatea materialelor prezentate expoziția se va înscrie în seria expozițiilor de cercetare organizate de tranzit .ro/București, care contextualizează lucrările de artă integrându-le într-un discurs cultural și social mai larg.

Obiecte împrumutate de la:
Alexandra Naum, Didița Rață, Elena Dumitru, Florentina Cornea, Florina Rață, Lenuța Dragomir, Lenuța Sandu, Liliana Ivan, Liliana Tudose, Maria Feodorof, Maria Ghelbere, Marian și Cristina Rață, Olga Naum, Saide Velișa, Silvia Cubaniț, Itu Constantin, Toma Niculae, Pescăria 2 Mai (Stănică Georgian), Valentina Banu, Florin Tudosoiu, Valentin Matei.

Design grafic: Eduard Constantin
PR: Cristina Zanfirescu
Consultanță curatorială: Raluca Voinea
Redactare texte și traduceri: Dana Andrei
Texte publicație: Andreea Berechet-Ionescu, Paul Breazu, Iuliana Dumitru, Ruxandra Petrinca

Parteneri: Centrul de Cercetare în Studiul Imaginii (CESI), Galeria Ivan

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Partenerul principal al tranzit.ro este Fundația ERSTE.

http://ro.tranzit.org/
https://www.instagram.com/tranzit.ro.bucuresti

———

From Near to Far. Visual Cartographies of the Spaces 2 Mai and Vama Veche

October 15th – November 15th, 2020
The National Museum of the Romanian Peasant, Bucharest
An exhibition organised by tranzit.ro/București
Curator: Iuliana Dumitru

The subject of 2 Mai and Vama Veche has been explored in the past 20 years from various perspectives. Novels, biographies, seasonal articles, stories have been written, as well as academic research: dissertations with ethnographic, anthropological, economical and historical nuances. Thus, the two villages have long been more than dwellings on the shore, they have a special character in the landscape of Romanian seaside, difficult to frame, but interesting to research. The exhibition ”From Near to Far. Visual Cartographies of the Spaces 2 Mai and Vama Veche” continues, in a different medium from the PhD research whose extension it is, the research made by Iuliana Dumitru about the narratives and mythmaking of this space. Starting from her emotional bond with this area, as she is born and raised in 2 Mai, the curator adds a visual layer to the narrative research she has already made.

The exhibition showcases works of painting, graphics, sculpture, ceramic, photography, made by artists from various generations: Geta Brătescu, Nicolae Comănescu, Irina Crivăț, Constantin Pacea, Ion Pacea, Cristian Pepino, Silvia Radu, Simona Runcan, Viorel Simionescu, Anamaria Smigelschi, Adrian Maftei, Lucia Maftei, Alexandru Maftei, Ovidiu Marcu, Constanța Stratulat. Two video works will also be shown, the anthropological documentary of Miruna Tîrcă and the poetic film of Ada-Maria Ichim. The exhibition design is made by Alex Axinte.

The works have been made between 1960 and 2015 and represent explorations of the space framed by 2 Mai and Vama Veche, places known to a large audience because during the communist period, these were the favoured places of the intellectual bohemians, alternatives to mass tourism and fixed schedules, allowing those going there to have a certain freedom, favourable to artistic creation. The purpose of the exhibition is to change the way we relate to a space, known only through a certain prism, that of a destination for self-organised vacations.
Alongside artworks and documentary work, archive material, artifacts and daily use objects will also be showcased, trying to render an ample portrait of a space which is also one of dwelling, not only of seasonal visiting. Thus, through the variety of the materials showcased, the exhibition will align itself to the series of research exhibitions organised by tranzit.ro/Bucharest, contextualising works of art and integrating them in a wider cultural and social discourse.

Objects borrowed from:
Alexandra Naum, Didița Rață, Elena Dumitru, Florentina Cornea, Florina Rață, Lenuța Dragomir, Lenuța Sandu, Liliana Ivan, Liliana Tudose, Maria Feodorof, Maria Ghelbere, Marian și Cristina Rață, Olga Naum, Saide Velișa, Silvia Cubaniț, Titu Constantin, Toma Niculae, 2 Mai Fishery (Stănică Georgian), Valentina Banu, Florin Tudosoiu, Valentin Matei.

Graphic design: Eduard Constantin
PR: Cristina Zanfirescu
Curatorial consultancy: Raluca Voinea
Texts editing and translations: Dana Andrei
Texts for publication: Andreea Berechet-Ionescu, Paul Breazu, Iuliana Dumitru, Ruxandra Petrinca

Partners: Center of Excellence in Image Studies (CESI), Ivan Gallery

A cultural project co-financed by The Administration of the National Cultural Fund. The project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

The main partner of tranzit.ro is the ERSTE Foundation.

http://ro.tranzit.org/
https://www.instagram.com/tranzit.ro.bucuresti/

Leave a reply (we review all comments)