Un-hidden Bucharest – Sorina Vazelina instalație @ Lente

  • by
Un-hidden Bucharest Sorina Vazelina

[scroll for EN]
Un-hidden Bucharest – 3 noi intervenții artistice și o călătorie ghidată prin arta din spațiul public

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de 3 semnale urbane / intervenții artistice în spațiul public, co-create împreună cu comunitatea, care au ca scop umanizarea orașului București, și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.
Descoperă toate activitățile proiectului, aici: https://goo.gl/Xi9k5Z

SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Sorina Vazelina INSTALAȚIE

Pe 9 Septembrie, ilustrațiile realizate de Sorina Vazelina extind universul Lente, alăturându-se obiectului Pisica Pătrată. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public. Semnal urban I inaugurează unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, deja gazda unui obiect misterios, creat de Pisica Patrata. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru liniștit și relaxat, în centrul orașului, în mica grădină Lente.
Atmosfera prietenoasă este completată de picturile murale realizate de Irlo, Pisica Pătrată, Praf de cretă, Saddo & Pren, Ada Mușat, Cutărică, Kitră, Aitch, în cadrul seriei ”Pictăm Pereți la Lente”, proiect demarat în 2016 de Lente împreună cu feeder.ro, încă în desfășurare.

Sorina Vazelina este designer grafic freelance, ilustratoare și autoare de benzi desenate. Cariera Sorinei cuprinde multe colaborări interesante: cu muzicieni pentru care a realizat artwork-ul albumelor, antreprenori, un brand de vin dar și comic-book-ul INTERZIS care detaliază viața foștilor dependenți de droguri din România, Aooleu – un ziar scris în totalitate de mână și proiectul Neobservat prin care putem vedea Bucureștiul prin ochii oamenilor simpli, invizibili. Pe lângă toate acestea, aduce culoare și personalitate articolelor de pe VICE și Scena9 prin ilustrațiile ei.

Nu știu de ce, dar mâzgălesc de când mă știu, pe cărți, pe bănci, pentru prieteni, pentru cursuri, pentru clienți, pentru că nu găsesc vreun alt refugiu. – feeder insider w/ Sorina Vazelina

 

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LenteCinema MarconiCâtpece, Mellow Drinks
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Design grafic: Ana Dămoc
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

Un-hidden Bucharest Sorina Vazelina schita

Schiță de Sorina Vazelina

[EN]

Un-hidden Bucharest – 3 new art interventions and a guided art journey into public space

Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of 3 urban signals / artistic interventions in the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.
Discover all the project’s activities, here: https://goo.gl/Xi9k5Z

URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Sorina Vazelina INSTALLATION

On September 9, Sorina Vazelina’s illustrations extend Lente‘s universe, joining the totem by Pisica Pătrată. The distinct interventions of the two artists generate, through dialogue with the passersby and the built environment, a new scenario for the public space. Urban Signal I  inaugurates a new public space dedicated to super-contemporary art, already the host of a mysterious object created by Pisica Pătrată. The alternative exhibition area is in a quiet and relaxed setting in the city centre, in the small garden at Lente.

The friendly atmosphere is complemented by artworks by Irlo, Pisica Pătrată, Praf de Cretă, Saddo & Pren, Ada Muşat, Cutărică, Kitra and Aitch in the “Pictăm pereți la Lente” series, launched in 2016 by Lente together with feeder.ro, and still in progress.

Sorina Vazelina is a freelance graphic designer, illustrator and comics author. She works on interesting collaborations, like INTERZIS, a comic book describing the life of former drug addicts in Romania, Aooleu, a newspaper entirely hand-drawn, Neobservat, where one can see through the eyes of invisible people of Bucharest. Besides this, she brings color and personality to journalistic investigations on theblacksea.eu, VICE and Scena9 through her illustrations.

I don’t know why, but I doodle since forever, on books, desks, for friends, for classes, for clients, because I can’t find another hiding place. – feeder insider w/ Sorina Vazelina

 

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.

Project partners: CNDB, Cinema Marconi, Lente, Câtpece, Mellow Drinks
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

 

Other articles about the Un-hidden Bucharest project:

Un-hidden Bucharest w/ VJ VLC @ Cinema Marconi

BTLT: Un-hidden Bucharest w/ Pisica Pătrată totem @ LENTE

Un-hidden Bucharest – Pisica Pătrată totem @ Lente

Winner of Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

Un-hidden Bucharest @ CNDB, Sala Omnia

UN-hidden Bucharest

 

 

Un-hidden Bucharest

parteneri un-hidden bucharest

Leave a reply (we review all comments)