BTLT: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL

BTLT Pisica Patrata Semnal urban CAPITOL 2017

[scroll for English]

BTLT: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL

Alexandru Ciubotariu aka Pisica Pătrată este unul dintre cei mai apreciați ilustratori și muraliști din Romania, dar și fondatorul Muzeului Benzii Desenate. Lucrează constant, desenează pisici pătrate și acceptă tot felul de provocări. Lucrările sale street-art semnalează locuri uitate și inspiră dialog.

Pisica Pătrată ajută Teatrul de vară Capitol să participe la viața orașului. La invitația Save or Cancel, el a ilustrat “spiritul locului” în 2009 și 2016, pisica verde care interacționează cu trecătorii de pe Constantin Mille.

CAPITOL semnal urban Pisica Patrata 2017-01

Anul acesta, noua intervenție artistică Pisica Pătrată pe fațada teatrului re-utilizează sistemul existent de afișaj pentru reclame și cele două vitrine, care au înlocuit statuile originale, anticipând momentul când animalele urbane se vor amuza în grădina teatrului de vară. Noul semnal urban de pe str. Constantin Mille nr. 13 se distinge în frontul continuu, atrăgând privirea către clădire, lucrarea din 2016 și textul manifest, parte din intervenție.

Instalarea a început pe 8 August, când au sosit primele banners, care folosesc un sistem simplu și non-invaziv pe prindere 🐭pe grilajele existente.

Duminică, 20 August, chiar a doua zi după Un-hidden Bucharest Pisica Pătrată totem, ne-am re-întâlnit pentru suspenda cele 2 panouri care utilizează sistemul de reclamă. Prietenoșii parteneri ai proiectului, Teatrul Mic, au contribuit cu schela de pe care Alexandru și Vlad au constatat că panourile sunt ok, însă șuruburile sunt mult prea mici, dacă vor să folosească găurile din rama metalică a sistemului, deja existente. După câteva idei, mai bune sau mai amuzante, soluția a fost să marcheze găurile din metal pe forex, să-l găurească iar apoi să prindă cu… 🐭.

Încă din timpul instalării, semnalul urban a atras curiozitatea riveranilor și turiștilor, un grup de tineri exploratori urbani și un grup de fotografi.

Parteneri ai proiectului, RADEF susțin demersul de promovare a ansamblului de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, sau Grădina de vară Capitol, celălalt nume al teatrului.

Vara aceasta am explorat universul Pisicii Pătrate plin de culori și mesaje pozitive, în cadrul seriei de evenimente Pictăm Pereți, unde artistul a realizat un personaj care pare că plutește, amintind lumile suspendate din arta japoneză ukiyo-e (“pictures of the floating world“); la Street Delivery, cu o pictură murală imensă care ilustrează tema acestei ediții “Grădini Posibile”; la Sibiu International Street ART Festival; în Tei, atrăgând atenția, împreună cu WWF, că în anul 2017, 24.000 de hectare de păduri virgine din România au intrat în patrimoniul UNESCO. Pe 19 August, împreună cu feeder și Save or Cancel inaugurează primul Semnal Urban din proiectul Un-hidden Bucharest – un totem produs de Câtpece și animat de Pisica Pătrată, în mica grădină Lente din strada Dionisie Lupu. Una dintre cele mai interesante intervenții Pisica Pătrată rămâne tratamentul fațadei Cinema Marconi, din 2016.

Află mai multe despre proiectul de regenerare CAPITOL, aici.

Această acțiune este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din proiectul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN, și produs cu suportul ArCub, în cadrul programului cultural “București – Oraș Participativ 2017“.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri: AFCN, ArCub, PMB, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.roArt7Arte și meserii

Design: Acme Industries
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale

[EN]

BTLT: Pisica Pătrată @ CAPITOL Summer Theatre

Alexandru Ciubotariu aka Pisica Patrata is one of the most acclaimed illustrators and muralists in Romania and founder of the Comic Books Museum. Always set to work, he draws square cats and does not keep back from challenges. His street-art works signal forgotten places and inspire dialogue.

Pisica Patrata helps the Capitol Summer Theatre to participate in the city’s life. Invited by Save or Cancel, he illustrated the “spirit of the place” in 2009 and 2016, the green cat interacting with passersby on Constantine Mille.
The new Pisica Patrata artistic intervention on the façade of the theatre re-uses the existing display system for commercials and the two windows, which replaced the original statues, anticipating the moment when the urban animals will be amused in the garden of the summer theatre.

The new urban signal on Constantin Mille Street no. 13 sets itself apart in the continuous front, drawing gazes to the building, the work of 2016 and the manifest text, part of the intervention.

The installation started on August 8, when the first banners arrived, using a simple and non-invasive hanging system 🐭 on existing grids. On Sunday, 20 August, the very next day after the Un-hidden Bucharest Pisica Pătrată Totem, we met again to suspend the two panels using the advertising system. The friendly partners of the project, Teatrul Mic, contributed the scaffolding on which Alexander and Vlad found that the panels are ok but the screws are too small if they want to use the existing holes, found in the metal frame of the system. After some ideas, some better and some fun, the solution was to mark the holes through the metal on the forex, drill it and then secure it with … 🐭.

While still installing, the urban signal has attracted the curiosity of the locals and tourists, a group of young urban explorers and a group of photographers.

Project partners, RADEF, support the promotion of the Cinema / Summer Theatre CAPITOL, or Capitol Summer Garden, the other name of the theatre.

This summer we explored the colourful and positive messages of the Pisica Patrata universe in the series Pictăm Pereți (Painting Walls), where the artist made a character that seems to float, reminding the Japanese world of ukiyo-e (“pictures of the floating world”); at Street Delivery, a huge mural painting illustrating this edition’s theme “Grădini Posibile”(Possible Gardens); at Sibiu International Street ART Festival; in Tei, drawing attention, together with WWF, that in 2017, 24,000 hectares of virgin forests in Romania have entered UNESCO’s patrimony. On August 19, together with the feeder and Save or Cancel, he inaugurates the first Urban Signal from the Un-hidden Bucharest project – a totem produced by Câtpece and animated by Pisica Patrata, in the small Lente Garden, on Dionisie Lupu Street. One of the most interesting interventions by Pisica Patrata remains the treatment of Cinema Marconi façade, in 2016.

Find out more about CAPITOL and the regeneration project, here.

This action is organized by Save or Cancel, via feeder.ro, and is a part of the “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL” multiannual cultural project, co-financed by AFCN, produced with the support of ArCub, as part of the “București – Oraș Participativ 2017” cultural programme.

Organizer: Save or Cancel
Partners: AFCN, ArCub, PMB, CNDB, Teatrul Mic, Cinema Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro,  anyplace.ro, Art7, Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr
Photos: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

Other articles in the awareness campaign:

VOTE: Open Calls for CAPITOL
NEW Open calls for CAPITOL
Cinema CAPITOL at the beach @ Plaja de Carte, Vama Veche
BTLT: Cum a fost la Someș Delivery 2017, Cluj?
CAPITOL Grădina Cinema la Someș Delivery 2017
BTLT: Reactivarea patrimoniului: provocări și beneficii @ CNDB
OPEN CALL CAPITOL DESIGN Winner: Acme Industries – Y
OPEN CALL DESIGN – Shape the future of CAPITOL
despre feeder.ro și regenerare urbană prin artă – un interviu IQads cu Save or Cancel
Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018
Capitol Cinema / Summer Theatre history and future 1912 – 2020
41 de foste și actuale cinematografe în București
38 de teatre din București
22 de clădiri reabilitate care pun în valoare patrimoniul din România

parteneri hub cultural Cinema / Teatrul de vară Capitol 2017-2018

44 thoughts on “BTLT: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL”

 1. Pingback: Paint-a-monument / Workshop for children • Capitol

 2. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București • Save or Cancel

 3. Pingback: Pisica Pătrată street art intervention has been removed • feeder.ro

 4. Pingback: [Artist in the studio] Pisica Pătrată • feeder.ro

 5. Pingback: feeder.ro live w/ Primărie & Pisica Pătrată • feeder.ro

 6. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL - Fotografia câștigătoare • Capitol

 7. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL - Fotografia câștigătoare • Capitol

 8. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti și CAPITOL • Capitol

 9. Pingback: Paint-a-monument / Workshop for children • Capitol

 10. Pingback: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL - Save or Cancel

 11. Pingback: Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL – Save or Cancel

 12. Pingback: Participare Save or Cancel x feeder.ro x Lente la Noaptea Albă a Galeriilor 2017 – Save or Cancel

 13. Pingback: VOTE: OPEN CALL ARCHITECTURE & DESIGN - Shape the future of CAPITOL • Feeder.ro

 14. Pingback: OPEN CALL ARHITECTURĂ & DESIGN – Imaginează viitorul CAPITOL – Capitol

 15. Pingback: A less common visit to the Capitol – Capitol

 16. Pingback: O vizită mai puțin obișnuită la Capitol – Capitol

 17. Pingback: Descarcă aplicația CAPITOL CONTINUUM  pentru a vedea cum arată Teatrul de vară Capitol, dincolo de fațadă • Feeder.ro

 18. Pingback: Uimitorul CAPITOL se poate redeschide cu ajutorul tău • Feeder.ro

 19. Pingback: O vizită mai puțin obișnuită la Capitol • Feeder.ro

 20. Pingback: "Bucharest is no longer a nasty city", says photographer Ștefan Tuchilă | | Feeder.ro

 21. Pingback: Uimitorul CAPITOL se redeschide cu ajutorul tău | | Feeder.ro

 22. Pingback: „Bucureştiul nu mai este un oraş urât”. Fotografii de Ștefan Tuchilă. – Capitol

 23. Pingback: "Bucureştiul nu mai este un oraş urât." Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 24. Pingback: Pisica Pătrată x Un-hidden Bucharest Art Toy P | | Feeder.ro

 25. Pingback: Bucureştiul nu mai este un oraş urât. Fotografii de Ștefan Tuchilă. | | Feeder.ro

 26. Pingback: Pisica Pătrată x Un-hidden Bucharest Art Toy Grad | | Feeder.ro

 27. Pingback: A shy cat with freckles is here to colour your day! | | Feeder.ro

 28. Pingback: A small Polliwog arrives in the shop! | | Feeder.ro

 29. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Photography | | Feeder.ro

 30. Pingback: WINNER: Open call for CAPITOL – Photography – Capitol

 31. Pingback: Apel deschis pentru CAPITOL – Fotografia câștigătoare – Capitol

 32. Pingback: feeder.ro BTLT: evenimente și activități CAPITOL în 2017 – Capitol

 33. Pingback: Sondaj – Despre tine, Bucureşti şi CAPITOL | | Feeder.ro

 34. Pingback: Save or Cancel lansează site-ul capitol.rehab | | Feeder.ro

 35. Pingback: Un-hidden Bucharest online map | | Feeder.ro

 36. Pingback: CAPITOL Talks 2 @ HUB A, Casa OAR București | | Feeder.ro

 37. Pingback: Un-hidden Bucharest / sumar de proiect | | Feeder.ro

 38. Pingback: Participare Save or Cancel x feeder.ro x Lente la Noaptea Albă a Galeriilor 2017 – Capitol

 39. Pingback: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC – Capitol

 40. Pingback: Cum a fost la Noaptea Albă a Galeriilor 2017

 41. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL – Capitol

 42. Pingback: TOP: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 43. Pingback: Vote: Open call POEM CAPITOL | | Feeder.ro

 44. Pingback: Un-hidden Bucharest – Sorina Vazelina & Primitiv print instalație la Lente | | Feeder.ro

Leave a reply (we review all comments)