FOLIAGE a RDW special @ Monteoru

FOLIAGE @ Monteoru Romanian Design Week collateral event

FOLIAGE @ Casa Monteoru 

20-21 MAI

Eveniment colateral Romanian Design Week

FOLIAGE este un eveniment în cadrul Romanian Design Week organizat de Alina Turdean, Poteca Studio și Galeria Imposibila.

CONCEPT

Natura tradusă prin design, în relație cu orașul.

Instalație de design vegetal și new media ce propune un dialog pe tema relației orașului cu natura și a relației plantelor cu spațiul construit. Infuzia de vegetal, coordonată de creativi din domenii diferite, are menirea de a sublinia permanența în timp a spațiului în care are loc evenimentul, Casa Monteoru și de a potența spațiul înconjurat de vegetație, ca gest firesc pentru viața orașului. Punem în tandem culoarea Pantone a anului „Greenery”, biophilia și conceptul FOLIAGE. Instalațiile sunt potențate prin intervenții new media – vizual o dată cu lăsarea serii, într-un demers de experimentat cu toate simțurile.

PROGRAM

BY DAY | 17:00 | Terasa Monteoru

INSTALAȚII: Poteca Studio | Alina Turdean | De Ceramica | vloop

SOUND EXPERIMENTS: MadPiano | DImitri

 

BY NIGHT | AFTER PARTY | 23:00 | CASA MONTEORU

Galeria Imposibila | Ada Kaleh | Nu Zau | Sublee | Monteoru

bilet after party: 30 ron

 

INSTALAȚII

Poteca Studio – GREEN LAYERS

www.poteca-studio.ro

Instalația vegetală sub conceptul BIOPHILIC DESIGN, pune în valoare relația spațiului interior cu natură. Impactul instalației este accentuat de alăturarea stilului arhitectural bogat al interiorului și prezența elementelor naturale controlate într-un design contemporan.

Alina Turdean – EAT ME [ the Leaf series ]

www.alinaturdean.ro

“I was always ashamed to take. So I gave. It was not a virtue. It was a disguise.”

Anaïs Nin, from The Diary Of Anais Nin

330 de biscuiți-frunză imprimați cu pattern-ul mesei leaf. Un stol generos pentru autoservire.

33 de ani de istorie personală a oferitului.

33 de istorie personală devorată mereu pe nepusă masă. De savurat până la ultima firmitură.

Mădălina Teler_De Ceramica– Touch-mee-not/ instalatie ceramica

www.deceramica.ro

Mimosa pudica este o specie de plante tropicale, ce are caracteristic reflexul de apărare: la atingerea plantei, scăderea temperaturii sau lipsei de lumină frunzele se restrâng.

Denumirea de mimosa vine din grecescul mimos = actor sau mim + sufixul -osa = a semana cu, aluzie la faptul ca frunzele sunt senzitive şi par să mimeze viaţa conştientă.

Instalaţia propusă caută să transpună ȋn material ceramic, prin transparenţe şi culoare, ceva din natura acestei plante.

Îmbinarea ȋntre delicateţea frunzei şi a porţelanului sugereză fragilitatea plantei, iar degradeul de culoare aminteşte de mişcarea retractilă a frunzei la atingere.

Vloop – Mirror Erro / instalație vizuală

www.petrutzv1.wixsite.com/vloop

Oglindă spartă ce comprima și expandează timpul , deformează și reformează.

 

 

[EN]

BY DAY | STARTING 5 PMTerasa Monteoru
ART INSTALLATIONS BY Poteca Studio | Alina Turdean | De Ceramicavloop
SOUND EXPERIMENTS BY DAY | MadPiano | DImitri
************************************************************************
THE AFTER PARTY | 11 PMMonteoru Mansion
Galeria Imposibila | Ada Kaleh | Nu Zau | Sublee | Monteoru

Galeria Imposibila, Alina Turdean & Poteca Studio pres. FOLIAGE @ Romanian Design Week 2017
ART INSTALLATIONS | NEW MEDIA INTERVENTIONS | UNDERGROUND ROMANIAN SOUND EXPERIMENTS | VINYL YARD SALE
************************************************************************
FOLIAGE | NATURE TRANSLATED INTO DESIGN
Nature translated into design and it’s relationship with the city
Vegetal design installation that invites you to a dialogue based on the city’s relationship with nature and the relationship of plants with the built environment. The vegetal infusion coordinated by various creatives from different domains is intended to underline the durability throughout time of the building in which the event takes place, the Moteoru Mansion, as well as enhancing the already green sourrounded space as a natural gesture for the life of the city. We coordonate Pantone’s colour of the year “Greenery”, biophilia and the FOLIAGE concept in an initiative that you will experiment with all the senses.

ART INSTALLATIONS

Poteca Studio – GREEN LAYERS

Vegetal design installation under BIOPHILIC DESIGN concept that highlights the relationship between space and nature by associating natural textures and shades of green. The impact of the installation is enhanced by joining the rich architectural style of the interior and the presence of natural elements controlled in a contemporary design. Noninvasive approaches show respect for the building’s architecture and history.

Alina Turdean – EAT ME [ the Leaf series ]

“I was always ashamed to take. So I gave. It was not a virtue. It was a disguise.”
Anaïs Nin, from The Diary Of Anais Nin
330 de leaf-biscuits with pattern imprints. A generous flock for your self service.
33 years of the personal history of giving.
33 years of personal history always devoured unannounced. For you to savour till the last bite.

Madalina Teler I De Ceramica – Touch-mee-not

Mimosa pudica is a tropical plant species characterized by a defense reflex: the leaves close quickly when touched, at low temperature or lack of light.
The generic name is derived from the Greek word mimos= actor or mime + the suffix –osa = resembling, suggesting its sensitive leaves which seem to mimic conscious life.
The proposed installation seeks to transpose into ceramic material, through transparency and color, something from the nature of this plant.
The marriage between the delicacy of the leaf and porcelain suggests the fragility of the plant, while the gradient color is reminiscent of the retractable movement of the leaf when touched.

vloop – Mirror ErroR

Broken mirror that compresses and expands time , disfiguring and reforming.

Leave a reply (we review all comments)