Deschiderea Galeriei @ Labirint Concept Store

  • by
Deschiderea Galeriei @ Labirint Concept Store

Deschiderea Galeriei @ Labirint Concept Store
1 Decembrie, 19:00

Reconsiderăm mentalități printr-un ritual inițiatic în arta graffiti.

1 decembrie, 2016
Splaiul Independenţei 42 – 44

RO : Treizeci de artiști ai comunității street art își pierd tag-ul și iconografia, iar miza se mută pe suportul formal pânză/carton, într-o retrospectivă a ceea ce se întâmplă dincolo de ziduri, unde forma stă mărturie împotriva cenușiului și betonului.
Pentru prima oară, arta de stradă comunică public într-un spațiu destinat exclusiv acestei culturi urbane, deschisă către colaborarea mai multor funcțiuni.
Strada vorbește la persoana întâi despre un sistem fără instituție, autentic și complex, ce evoluează într-un soi de eroism în relația cetățeanului cu orașul.
Fiind cel mai vizibil context, cu o permanență posibilă, dar niciodată garantată, strada dispune de un set cuprinzător de intenții, ce lasă în urmă stilul hieroglific.
Ce pretenții ridică street art-ul în ramă și panotare? Hai pe 1 decembrie să îi întrebi pe artiști.

Artiști : Biex, Cage, Dablef, Duno, Erps, Gaciu, Homeboy, IRLO, July, Kero, KITRA, Lost Optics, Luchian, Luna, Matei Branea, Matei Țigăreanu, Neon, Newclearfairy, Obert, Obie Platon, Ocu, Oksen, Pădure, Pandele, Pisica Pătrată, Poli, Privește Cerul, Raid, Saddo, Vadio.

Echipă curatorială : IRLO, Simona Abagiu.

1 decembrie, 2016
Splaiul Independenţei 42 – 44

EN : Thirty artists of the street art community give up their tags and iconography by placing their stake on the formal support of canvas and paper, in a retrospective of what is happening beyond the walls, where form bears witness against the grey and the concrete.
For the first time, the street art communicates publicly in a space exclusively consigned to this urban culture, open to the collaboration of several functions.
The street speaks in the first person about a system without an institution, which is authentic and complex, evolving into a kind of heroism regarding the relationship between the citizen and the city.
Being the most visible context, with a possible but never assured permanence, the street has a comprehensive set of intentions, leaving behind the hieroglyphic style.
What claims does the street art raise in framing and hanging? Come and ask the artists yourself on the 1 of december.

Artists : Biex, Cage, Dablef, Duno, Erps, Gaciu, Homeboy, IRLO, July, Kero, KITRA, Lost Optics, Luchian, Luna, Matei Branea, Matei Țigăreanu, Neon, Newclearfairy, Obert, Obie Platon, Ocu, Oksen, Pădure, Pandele, Pisica Pătrată, Poli, Privește Cerul, Raid, Saddo, Vadio.

Curating team : IRLO, Simona Abagiu.

Leave a reply (we review all comments)