Lansare Șușanele – Episodul 5 @ Atelier 35

Launching the 5th Șușanea

Lansare Șușanele – Episodul 5 @ Atelier 35
5 Martie, 20:00

[For English please scroll down]

Atelier 35 vă invită sâmbătă, 5 martie, de la ora 20:00 la premiera celui de-al cincilea episod al serialului online Șușanele – The Springs.

Program:
20:00 Doors Open
20:15 Proiecție Șușanele – The Springs
20:30 Discuție cu echipa “Șușanele”: Mihnea Mihalache-Fiastru (creator), Black Horse Mansion (video), Oana Dorobanțu (PR, social media) moderată de Xandra Popescu
Discuția va adresa caracterul ambigu al Șușanelelor, care refuză limitările unui gen anume, procesul neconvențional de producție și aspectul său de modelare a publicului.
21:00 Salon de socializare cu echipa de producție și distribuția Șușanele
Bring your own drinks.

Șușanele ficționalizează evenimentele și antropologia unui oraș universal. Serialul pătrunde în zone și subiecte neacoperite de istorie și lucrări științifice, care supraviețuiesc doar prin gura lumii sub forma unor povești despre oamenii și locurile în care trăim.

Șușanele propune o reconfigurare și reinterpretare a spațiului cotidian prin reactualizarea acestor povești orfane.

Șușaneaua 5 povestește despre apele minerale de la noi din oraș. Episodul îi are ca protagoniști pe corespondenții din societatea contemporană a personajelor care frecventau pontoanele apelor minerale din secolul al-XIX-lea.

The Springs recrează lumea bună a perioadei într-un episod de societate. Pornind de la premisa că doar masa psihotică a vremurilor este schimbătoare și trecătoare (credințe, obiceiuri, etici, modă), însă structural și funcțional oamenii și societatea rămân la fel.

Odată stabilită această atemporalitate socială, The Springs construiește un storytelling comun despre viața și lumea de la apele minerale din oraș.

[EN]

Atelier 35 invites you Saturday, 5th of March, at 20:00 for the premiere of the 5th installment of the web series Șușanele – The Springs.

Program:
20:00 Doors Open
20:15 First Showing of Șușanele – The Springs
20:30 Artist Talk with Șușanele Crew: Mihnea Mihalache-Fiastru (creator), Black Horse Mansion (video), Oana Dorobanțu (PR, social media), moderated by Xandra Popescu
During the talk we will address Șușanele’s ambiguous character, refusing the confines of a given genre, its unconventional making process, and its audience-modeling aspect.
21:00 Salon for socializing with Șușanele crew and cast
Bring your own drinks.

Șușanele fictionalizes the events and the anthropology of an universal city. The series touches areas and subjects unaddressed by history and scientific papers, which survive only by word of mouth in the form of stories about the people and the places where we live.

Șușanele proposes a reconfiguration and reinterpretation of everyday life through the update these orphan stories.

The 5th episode of Șușanele talks about the mineral waters in our city. The protagonists are the contemporary social correspondents of the characters which frequented the pontoon bridges over the mineral waters during the 19th century.

The Springs recreates the fine world of that period in a society episode. Based on the premise that only the psychotic mass of the times is changing and fleeting (beliefs, habits, ethics, fashion), yet structurally and funcționally people and society stay the same.

Once a sense of social timelessness is established, The Springs builds a collective storytelling about the life and the people who gathered around the mineral waters of the city.

Leave a reply (we review all comments)