Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București

  • by
Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București

[scroll down for EN]

Christoph Niemann. Punct de vedere
MNAC & Hotspot Workhub București

Vernisaj (în prezența artistului): MNAC parter, Sala Mare | 27.02.2020 | 19:00-22:00
Prezentare de artist și vernisaj Hotspot Workhub: 28 februarie, 10:30 (The Mark / Podium Building, Calea Griviței 82-98, etaj 1)
Perioada de vizitare: 27 februarie – 29 martie 2020, între orele de vizitare ale muzeului.

Pentru prima dată la București, MNAC și Hotspot Workhub prezintă cele mai cunoscute opere și serii narative ale lui Christoph Niemann, cum ar fi Coperțile The New Yorker / The New Yorker covers, Desenele de duminică / Sunday Sketches, Forme / Pattern, Caietele de notițe / Sketchbooks, Să dospească / Let It Dough, Ilustrații politice / Political Illustrations, Orașul abstract / Abstract City sau Ilustrațiile Wired / Wired. Acuarele și desene pe șervețele de cafea, lucrări fotografice și cărți de autor, ilustrații din pixeli și animații de realitate virtuală – Niemann găsește întotdeauna noi forme de exprimare artistică. Cu ochelari pentru realitatea virtuală, aplicații pentru copii și adulți și lucrări video, expoziția invită la o experiență artistică completă în familie.

Uneori jucăuș, alteori serios și mereu la obiect, Christoph Niemann surprinde impresii, spune povești într-o clipită, transformă obiecte în miniaturi poetice. Întotdeauna surprinde cu perspective neașteptate asupra a ceea ce este aparent familiar și permite publicului să devine parte integrantă din procesul artistic. În lucrările sale explicit politice îl simțim pe Niemann ca un comentator tăios al zilelor noastre, ilustrațiile sale de copertă pentru legendarul The New Yorker devenind iconice pentru lumea post-adevăr.

Lucrările sale reprezintă gesturi mici, dar necesare, pentru a transforma orice obiect sau fapt cotidian într-o întreagă poveste, imaginile sale oferă cifruri, coduri – o reinterpretare a familiarului, testând limitele abstractizării sale. Christoph Niemann este un narator în imagini, un maestru al momentului perfect, prin observațiile sale precise, ironice, de fiecare zi.

 

Expoziție organizată de MNAC & Hotspot Workhub București.
Sponsori: Crama Oprișor, Decor Floor, Grup Transilvae , Policolor România, Project 1.
Parteneri media: Cărturești, Elle România, Energiea, FEEDER.ro, GOKID.ro, Igloo media, Life.ro, National Geographic Romania, Radio România Cultural, Revista ARTA, RFI Romania, Revista Zeppelin, SUB25, Super, Supereroi printre noi, TANANANA, The Institute, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți București.

[Credit foto: Matthew Priestley.]

 

Christoph Niemann (n. 1970) este artist, autor și animator. Lucrările sale apar în mod regulat pe coperțile revistelor The New Yorker, National Geographic și The New York Times. Lucrările de artă ale lui Christoph Niemann au fost prezentate în numeroase retrospective muzeale. A desenat în direct la Bienala de Artă de la Veneția, la Jocurile Olimpice de la Londra și a schițat Maratonul orașului New York (The New York City Marathon), în timp ce alerga efectiv. A creat prima copertă care folosește realitate augmentată pentru revista The New Yorker, precum și o animație în realitate virtuală de 360 de grade, desenată manual pentru numărul US Open al revistei. Printre clienții săi se numără Hermès, Google, LAMY și Muzeul de Artă Modernă din New York.
Christoph este membru al Alliance Graphique Internationale / Alianța internațională a artiștilor grafici. În 2010 a fost inclus în Art Directors Club Hall Of Fame. Este autorul a numeroase cărți, inclusiv monografia Sunday Sketching / Schițe de duminică (2016), WORDS / CUVINTE (2016) și Suvenir / Souvenir (2017).
Cea mai recentă carte a sa, Hopes and Dreams / Speranțe și vise, are ca subiect călătoria lui Cristoph la Los Angeles pentru a-l întâlni pe artistul David Hockney. Cu Jon Huang a creat aplicațiile pentru copii PETTING ZOO și CHOMP. Opera sa este subiectul unui episod din Abstract, un serial Netflix.

 

Hotspot este noul concept de coworking al nemților de la REC Partners. După zeci de ani de consultanță pentru alți clienți și sute de mii de metri pătrați proiectați în toată Europa, REC s-a hotărât să intre pe piața foarte dinamică de coworking cu un concept inovator. Depășind practica birourilor individuale ale începutului de secol, “office landscape” al anilor ’50 și “open-space” al ultimelor decenii, REC propune un nou concept bazat pe experiență și inovație. Împreună cu arhitecții de la Biroarchitetti Milano, conceptul de “3D office landscape” propune zone de birouri pe mai multe niveluri, în mai multe configurații care sprijină utilizatorul în găsirea spațiilor și mobilierului ideal proiectului său.
Pentru a promova creativitatea și imaginația și pentru a oferi un plus de valoare spațiilor create, Hotspot s-a hotărât să demareze organizarea unei serii de evenimente culturale, în parteneriat cu alte instituții, dedicate unor nume de referință din zona arhitecturii, designului și a industriilor creative.
Prima dintre acestea va avea loc pe 27 si 28 februarie, invitat va fi ilustratorul german Christoph Niemann, căruia îi vor fi dedicate două expoziții, una la Muzeul Național de Artă Contemporană, cea de-a doua, la Hotspot.

 

Accesul cu automobilul și cel pietonal se fac pe poarta B3 (intrarea dinspre muzeu).

 

Pentru a ajunge mai ușor la muzeu, folosiți acest pin pe hartă:
Muzeul Național de Artă Contemporană
București 030167, România
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62

 

[EN]

 

Christoph Niemann. Point of View
MNAC & Hotspot Workhub

MNAC Opening (in the presence of the artist): Ground Floor, Main Hall | February 27, 2020 | 7:00-10:00 PM
Artist talk and Hotspot Workhub Opening: February 28, 10:30 am (The Mark / Podium Building, Calea Griviței 82-98, 1 floor)
Visiting period: February 27 – March 29, 2020, during the museum visiting hours.

For the first time in Bucharest, MNAC and Hotspot Workhub are presenting the well-known works and narrative series by Christoph Niemann: The New Yorker Covers, Patterns, Sketchbooks, Let It Dough, Political Illustrations, Abstract City or Wired Illustrations. Watercolours and drawings on coffee napkins, photographic works and author books, pixel illustrations and VR animations – Niemann always finds new forms of artistic expression. With virtual reality glasses, apps for children and adults, or video works, the exhibition invites the public to a 360 degrees family experience.

Sometimes playful, sometimes serious and always to the point, Christoph Niemann captures impressions, tells stories in the blink of an eye, transforms objects into poetic miniatures. He always surprises the viewers with unexpected perspectives on what is apparently familiar and lets them participate in the creative process. In his explicitly political works we experience Niemann as a sharp commentator of the present day, his cover illustrations for the legendary New Yorker are iconic for our post-truth times.

His works represent small but necessary, gestures in transforming any daily object or fact into a whole narrative, his images offer ciphers and codes – a reinterpretation of the familiar, testing the limits of its abstractization. Christoph Niemann is a picture narrator, a master of the perfect moment, surprising and enchanting his precise, ironic everyday observations.

 

Exhibition organized by MNAC & Hotspot Workhub Bucharest.
Sponsors: Crama Oprișor, Decor Floor, Grup Transilvae , Policolor România, Project 1.
Media Partners: Cărturești, Elle România, Energiea, FEEDER.ro, GOKID.ro, Igloo media, Life.ro, National Geographic Romania, Radio România Cultural, Revista ARTA, RFI Romania, Revista Zeppelin, SUB25, Super, Supereroi printre noi, TANANANA, The Institute, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți București.

[Photo credit: Matthew Priestley.]

 

Christoph Niemann (b. 1970) is an artist, author, and animator. His work appears regularly on the covers of The New Yorker, National Geographic and The New York Times Magazine. Christoph Niemann’s art has been subject to numerous museum retrospectives. He has drawn live from the Venice Art Biennale, the Olympic Games in London, and he has sketched the New York City Marathon — while actually running it. He created The New Yorker’s first Augmented Reality Cover as well as a hand-drawn 360 degrees VR animation for the magazine’s US Open issue. Clients include Hermès, Google, LAMY, and The Museum of Modern Art.
Christoph is a member of Alliance Graphique Internationale. In 2010, he was inducted into the Art Directors Club Hall Of Fame. He is the author of many books, including the monograph “Sunday Sketching” (2016), “WORDS” (2016) and “Souvenir” (2017).
His most recent book “Hopes and Dreams” is about a trip to meet the artist David Hockney in Los Angeles. With Jon Huang he created the kids’ apps PETTING ZOO and CHOMP. His work is subject of an episode of “Abstract”, an original Netflix series.

 

Hotspot is the new German coworking concept from REC Partners. After decades of consultancy services for other clients and hundreds of thousands of square meters of design building, REC has decided to enter the very dynamic coworking market with an innovative concept. After the “cellular offices” of the turn of the century, the “office landscape” of the 1950s and the “open space” of the last decades, REC proposes a new concept based on experience and innovation. Together with the architects from Biroerchitetti Milano, the concept of “3D office landscape” comes with office spaces on several levels, in several configurations that support the user in finding the ideal space and furniture for his needs.
In order to promote creativity and imagination and to add value to the created spaces, Hotspot decided to start organizing a series of cultural events, in partnership with other institutions, dedicated to leading names in the area of ​​architecture, design and creative industries.
First of these will be held on February 27 and 28, by the German illustrator Christoph Niemann, to whom two exhibitions will be dedicated, one at the National Museum of Contemporary Art, the second at Hotspot.

 

Both pedestrian and car access are made through the B3 Gate (museum entrance).

 

For easier access to the museum, please consult with the pin on the map:
The National Museum of Contemporary Art
Bucharest 030167, Romania
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62

 

Christoph Niemann. Punct de vedere la MNAC București

Leave a reply (we review all comments)