Nu o lua personal la Centrul Național al Dansului București

Nu o lua personal la Centrul Național al Dansului București
“Zilnic trecem printr-o serie de emoții, mai mult sau mai puțin nuanțate – bucurie, frică, tristețe, mânie, surpriză, dezgust – stări ale corpului, așa cum le percepem mental. Dar ce facem cu ele, într-o lume în care suntem îndemnați să despărțim rațiunea de afect? Cât de mult ne negăm emoțiile în încercarea de a păstra echilibrul în situații stresante, într-un mediu tehnologizat, în continuă și rapidă schimbare? Ce ecou au în corpul nostru experiențele de zi cu zi, ce alegem să păstrăm din ceea ce trăim, ce ignorăm și ce exprimăm?” Irina Marinescu
 
„Nu o lua personal” este o invitație într-un spațiu în care emoția devine mișcare, sunet, culoare. Separat și împreună, propunerile celor cinci artiști care colaborează în proiect, antrenează imaginația și corpul într-o experiență imersivă care își propune să ofere perspective despre somatizare. Fiecare propunere are o consecință imediată, dar nu o lua personal.
 
Premiera performance-ului creat de Irina Marinescu va avea loc pe 25 și 26 octombrie la Centrul Național al Dansului București, de la orele 19.30 și 20.30. În fiecare zi vor avea loc două reprezentații, cu un număr maxim de 25 de persoane/reprezentație.
 
Nu o lua personal
Un performance despre eventualitatea emoțiilor
Concept și interpretare: Irina Marinescu
Scenografie: Alexandra Panaite
Visuals: EZA – Alina Ușurelu
Muzica: Alexandros Raptis
Sound design & interaction design: Ștefan Damian
Producătoare: Laura Trocan
 
”Nu o lua personal” este un proiect produs de Asociația Developing Art. A fost prezentat într-o primă variantă work in progress în cadrul unei rezidențe artistice oferite de Fundația Gabriela Tudor în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, în luna mai 2019.
 
Un proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
 
Parteneri: Festivalul Vizual Amural, Centrul Național al Dansului București (CNDB), CESI (Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii), UNATC I.L.Caragiale prin CINETic (Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative), La Firul Ierbii – Centru pentru Dezbateri și Inițiative Civice, Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC)
 
Parteneri media: Modernism.ro, Feeder.ro, Gala Societății Civile
 
//EN
 
“Every day we go through a series of emotions, more or less visible – joy, fear, sadness, anger, surprise, and disgust – states of the body as they are perceived mentally. But what do we do with them in a world in which we are encouraged to separate reason from affect? How much do we deny our emotions, while trying to keep the balance in stressful situations, in a technological environment that is continuously and rapidly changing? What echo do every day experiences have in our body, what do we choose to keep from what we live, what do we ignore and what do we express?”
Irina Marinescu
 
“Don’t take it personally” is an invitation in a space where emotion becomes movement, sound, color. Separately and together, the proposals of the five artists that collaborate in this project engage body and imagination in an immersive experience that sets out to offer perspectives about somatization. Each proposal has an immediate consequence, but don’t take it personally.
 
The performance will premiere on October 25 and 26 at the National Centre for Dance Bucharest. There will be 2 performances per evening, starting for 19.30 and 20.30, with a maximum of 25 persons/performance.
 
 
Don’t take it personally
A performance about the eventuality of emotions
Concept & interpretation: Irina Marinescu
Scenography: Alexandra Panaite
Visuals: EZA – Alina Ușurelu
Music: Alexandros Raptis
Sound design & Interaction design: Ștefan Damian
 
“Don’t take it personally is a project produced by the Developing Art Association. It has been presented in a work in progress version within an artistic residency offered by the Gabriela Tudor Foundation in partnership with the Cultural Center “George Apostu” in Bacău, in May 2019.
 
A project co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)
The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. They are entirely responsible to the beneficiary of the funding.
 
Partners: Visual Amural Festival, UNATC I.L. Caragiale through CINETic (International Center for Research and Education in Innovative Creative Technologies), The National Dance Center Bucharest (CNDB), CESI (Center of Excellence in Image Study), La Firul Ierbii, National Museum of Contemporary Art Bucharest (MNAC)
 
Media partners: Modernism.ro, Feeder.ro, Gala Societății Civile
 
 
 

Leave a reply (we review all comments)