TAG YOUR IDEAS: ANDREEA CHIRICĂ x CLEVER @ Control Club

TAG YOUR IDEAS: ANDREEA CHIRICĂ x CLEVER @ Control Club

/for English please scroll down

TAG YOUR IDEAS

Andreea Chirică

 

11 iulie – 11 august 2019
Curator: Eugen Rădescu

Vernisaj: 11 iulie 2019, ora 20:00
Control Club
str. Constantin Mille 4

Intrarea  liberă

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

Building forms/aesthetic/urban art language

Cultura alternativă și-a găsit întotdeauna locul în Control Club prin imensa convergență de muzică, evenimente, atmosferă și oameni. Însă Control Club este mai multe decât atât: a ajuns unul dintre cele mai importante cluburi din Europa Centrală și de Est, fiind cel mai activ spațiu de evenimente din București, funcționând zilnic la capacitate maximă, pe toată perioada anului.

Iar în tot acest timp, s-au adunat 11 ani de diversitate. Încă de la început, misiunea clubului a fost de a facilita accesul publicului din București la ultimele tendințe muzicale și artistice din Europa și din lume. Evident că un asemenea manifest a atras un un public tânăr, fidel, deschis către nou și creativate. Considerat scena undergroundului bucureștean, Control adună la un loc publicul artsy, boem, intelectual-monden.

Scena Control-ului capată acum o nouă dimensiune: lansăm primul “canvas” de artă urbană open space, deschis zilnic și aproape non-stop, unde aducem împreună artiști vizuali și branduri care simt că orașul vibrează mai puternic dinspre strada Constantin Mille nr. 4.

Deși locuim într-un oraș cu o suprafață mare, arta stradală – tag-urile, grafitti-ul, muralurile, nu par că îmbogățesc vizual povestea capitalei – sunt prea puține și sunt prea ascunse, în timp ce arta românească se sufocă în galerii prea mici și în muzee prea rigide. De aici a plecat ideea TAG YOUR IDEAS – ca un loc unde artistul este invitat să creeze o poveste urbană care să fie expusă unui public avizat. Zilnic, sute de oameni vin la Control Club pentru promisiunea pe care o respectăm: THE ALTERNATIVE.

TAG YOUR IDEAS devine o nouă platformă de comunicare vizuală a orașului, ce completează nevoia de susținere a unui manifest artistic care ne înfrumusețează existența. În fiecare lună, un nou artist va reinterpreta peretele-panou din curtea interioară a clubului Control, susținând un discurs început deja de alți artiști despre modul în care poate fi exploatat spațiul public în cadrul orașului, la intersecția dintre public și privat. Melanjul eclectic pe care îl creăm cu acest proiect va dura minim un an și va completa un dialog cultural urban pe care l-am început acum 11 ani.

TAG YOUR IDEAS: ANDREEA CHIRICĂ x CLEVER

“Orașul la picioarele noastre” – cum mi-am numit neoficial lucrarea – este o pledoarie vizuală pentru explorarea Bucureștiului indiferent dacă-i cu mașina, cu taxi, cu trotineta, bicicleta sau la pas și pentru încercarea de a ni-l asuma ca parte din noi.

Andreea Chirică este ilustrator și autor de romane grafice. A publicat “The year of the pioneer” in 2011 cu care a participat la Comic Con New York și la Salonul Internațional de Bandă Desenată de la Barcelona. Al doilea roman grafic ”Home Alone” a participat la expoziția centrală Romanian Design Week 2017 și a câștigat premiul pentru ilustrație la “Cele mai frumoase cărți din România”, tot în 2017.

A publicat bandă desenată și ilustrație în The Guardian, Die Tageszeitung, LA Times, Re:public Sweden, Elle Romania. Colaborează frecvent cu Scena9 și DOR. A expus la Kunstraum Walcheturm Zurich, Visual Kontakt Cluj, Creart București, Centrul Mora București, ComiXconnection  Zagreb, Bratislava. În iunie 2019, s-a aflat într-o rezidență artistică la Berlin unde a locuit și desenat, timp de 30 de zile, într-un centru temporar pentru refugiați. De altfel, temele sociale, asupra cărora se apleacă cu un ochi subiectiv, dar necritic, sunt cele care îi formează cea mai mare parte a universului vizual. Postează (aproape) un desen pe zi pe instagram.com/persoana_fizica

 

Eugen Rădescu este manager cultural, curator și teoretician, cu studii în științe politice (specializat în relativism moral și etică politică). A scris pentru diferite reviste și publicații naționale și internaționale. A fost, printre altele, curatorul Bucharest Biennale 1, cu tema “Identity Factories”, al expozițiilor “How Innocent Is That?”, “Common Nostalgia” la Pavilion, Hidden Shadows/Roma stories” Mobius Gallery București.  A publicat cartea “How innocent is that?” la Revolver Book, Berlin. Este co-editorul PAVILION – journal for politics and culture, co-directorul Bucharest Biennale și președinte al board-ului organizațional BUCHAREST BIENNALE. Este membru al board-ului de selecție apexart New York, pentru programele “Franchise” și “Unsolicited Proposal Program”. A ținut numeroase prelegeri și conferințe la diverse instituții, printre care apex, New York; Badisher Kunstverein, Karlshrue; Casa Encedida, Madrid; Paris Photo, Paris,  Gulbenkian Centre, Lisabona. Este lector la Universitatea București și profesor asociat Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Locuiește și lucrează în București.

 

Clever este cea mai folosită aplicație de mobilitate urbană ce integrează serviciile de e-hailling și ridesharing, din România. Misiunea companiei este să eficientizeze transportul și traficul din orașe pentru a spori calitatea vieții. Aplicația a pornit ca start up românesc, în 2017 fiind achiziționată de grupului deținut de Daimler și BMW. 

 

Un proiect susținut de CLEVER & CONTROL CLUB


Manager de proiect: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

 

Parteneri: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

 

Vino cu Clever la TAG YOUR IDEAS și descoperă cum vibrează orașul prin desen. Dacă e prima oară când folosești aplicația Clever, introdu codul CONTROL.CLUB și cursa este gratuită. Descarcă aplicația aici: http://www.clvr.at/app

 

– – –

 

TAG YOUR IDEAS

Andreea Chirică

 

July 11th – August 11th 2019
Curator: Eugen Rădescu

Opening: July 11th, 8 p.m.
Control Club
Constantin Mille 4 st.

Free entrance

Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/tagyourideas/

 

TAG YOUR IDEAS

The alternative culture has always found its place inside the Control Club through the merge between music, events, atmosphere and people. But Control Club is more than that: it has become one of the most important clubs in Central and Eastern Europe, being the most active event venue in Bucharest where there is always something going on, operating at full capacity every day throughout the year.

And in all these time, 11 years of authentic diversity have gathered. From the beginning, the club’s mission was to facilitate the public’s access to the latest musical and artistic trends from Europe and worldwide. Obviously, such a manifestation has attracted a young, open-minded and equally eclectic public. Considered the scene of the Bucharest’s underground, Control brings in the artsy bohemian public.

Currently the scene of Control Club has a new dimension: we developed the first urban art canvas in an open space, which can be seen daily and almost non-stop, where artists and brands are brought together to make the city’s vibes stronger from 4 Constantin Mille Street.

Although we live the big city life, street art – tags, graffiti, murals, don’t seem to enrich the story of the capital – there are only a few works and hidden, while the Romanian art suffocates in galleries too small and museums toorigid. Hence the idea of TAG YOUR IDEAS – a place where anartistis invited to create an urban story which will be exposed to a comprehensive audience. Every day, hundreds of people come to Control Club for the promise we all respect: THE ALTERNATIVE.

TAG YOUR IDEAS becomes a new visual communication platform for the city, completing the need to support an artistic manifestation that embraces our existence. Every month, a new artist will redesign the space of Control Club’s inner courtyard, sustaining a speech which has been already reflected by other artists about how public space can be exploited within the city, at the intersection between public and private. The eclectic conversation we create with this project will last for at least a year and will complete an urban cultural dialogue that Control Club has started 11 years ago.

TAG YOUR IDEAS: ANDREEA CHIRICĂ x CLEVER

“The city at our feet” – as I have unofficially called my work – is a visual pledge for the exploration of Bucharest whether by car, taxi, scooter, bicycle or by foot and for trying to assume the city as part of ourselves.

Andreea Chirică is an illustrator and author of graphic novels. She published “The Year of the Pioneer” in 2011 with which she participated at Comic Con New York and the Barcelona International Drawing Show. The second graphic novel “Home Alone” was presented at the Romanian Design Week 2017’s central exhibition and won the prize for illustration at “The most beautiful books in Romania” Awards. She also published cartoons and illustrationsin The Guardian, Die Tageszeitung, LA Times, Re: public Sweden, Elle Romania. She collaborates frequently with Scena9 and DOR. She exhibited at the Kunstraum Waltersurm Zurich, Visual Contact Cluj, Creart Bucharest, Mora Bucharest Center, ComiXconnection Zagreb, Bratislava. In June 2019, she has completed an artistic residence in Berlin where she lived and created for 30 days in a temporary refugee centre. Furthermore, the social themes on which she bend with a subjective but non-critical eye are the ones that make up most of hervisual universe. She uploads (almost) a drawing a day on instagram.com/persoana_fizica

 

Eugen Rădescu is a cultural manager, curator and theoretician, with background in political science (specialised on moral relativism and political ethics). He wrote for various magazines and newspapers. He curated, among others, Bucharest Biennale 1 with the theme “Identity Factories”, “How Innocent Is That?” , “presently i have nothing to show and i’m showing it!”  and “Common Nostalgia” at Pavilion Bucharest. He published the book “How Innocent Is That?” at Revolver Book Berlin. He is co-editor of PAVILION – journal for politics and culture and co-director of Bucharest Biennale and the chairman of the organisational board of PAVILION and BUCHAREST BIENNALE. He is member of the selection board at apexart for the programs “Franchise” and “Unsolicited Proposal Program”. He held different lectures at several institutions such as apex, New York, Badisher Kunstverein, Karlshrue, Casa Encedida, Madrid, Paris Photo, Paris,  Gulbenkian Centre, Lisbon.

He is professor at Bucharest University and Babeș-Bolyai University, Cluj. Lives and works in Bucharest.

 

Clever is the most popular Romanian app that integrated e-hailing and ridesharing services. The company mission is to efficient transportation and the city`s traffic for a better living for everybody. The app started as a local Romanian start-up and was acquired in 2017 by Daimler and BMW`s urban mobility apps group. 

 

A project supported by CLEVER & CONTROL CLUB


Project manager: Alexandru Manda

Graphic design: Filip Cocoș

 

Partners: IQADS, IGLOO, FEEDER.RO

 

Use Clever to arrive at TAG YOUR IDEAS and discover how the city vibrates through a drawing. If this is your first time using Clever app, use CONTROL.CLUB as code and the ride is free of charge. Download the app here: http://www.clvr.at/app

Leave a reply (we review all comments)