23 Dezbaterea Procentul convenabil. Echitate și gen

23 Dezbaterea Procentul convenabil. Echitate și gen

23 Dezbaterea Procentul convenabil. Echitate și gen

[You can read this announcement in English down the page]

În ultimii ani, mediul cultural românesc a început, cu un decalaj calculat în decenii față de cel european, să arate o deschidere față de mizele feministe, chestionându-se absența sau reprezentarea vagă a femeii în mai multe dintre mediile esențiale, cum ar fi cel educațional (lipsa scriitoarelor din manuale), cel artistic (problema premiilor literare și artistice, prezența femeilor în structuri de conducere) sau cel științific (așa cum subliniază câteva proiecte derulate la finalul anului 2018, precum cel care discuta despre femeile reprezentative din arhitectură sau proiectul Nesupusele).

Multe dintre chestionările sau tentativele de a aduce acest subiect în spațiul public au stârnit polemici aprinse (când n-au fost întâmpinate de-a dreptul cu reacții virulente). O simplă întrebare, de ce femeile nu sunt reprezentate suficient în mediile culturale, academice, științifice din România, a fost întâmpinată inclusiv cu o altă întrebare: „Ce procent de reprezentare v-ar mulțumi?!”

Șocul de a primi acest gen de întrebare de la oameni pe care îi credeam de aceeași parte a baricadei ne-a făcut să ne dăm seama că lucrurile nu sunt clare ca lumina zilei pentru toată lumea, că trăim încă în lumi diferite și e încă nevoie să afirmăm niște principii pe care le credeam de la sine înțelese. Vă invităm să reflectăm asupra acestor probleme împreună cu o serie de invitați din diferite domenii culturale și medii universitare. Cât de mult din această discuție este despre gen și cât este despre putere? A fost societatea socialistă mai egalitară, în realitate, nu în discurs, decât cea în care trăim acum? Acceptăm ne-discriminarea (de orice tip) doar atunci când este impusă din afară? Chiar credem că lucrurile se pot schimba fără voință politică, activism și insistență?

Proiectul este organizat de tranzit.ro/București și de Premiile Sofia Nădejde pentru Literatură Scrisă de Femei

Participanți: Anca Bucur, Anca Dumitrescu, Carmen Mușat, Crina Mureșanu, Cristian Iftode, Cristina Modreanu, Dana Andrei, Elena Marcu, Fatma Yilmaz, Flavia Dima, Iulia Popovici, Laura Sandu, Liliana Basarab, Magda Cîrneci, Magda Radu, Nicoleta Moise, Nona Șerbănescu, Oana Băluță, Ovidiu Anemțoaicei, Ovidiu Pop, Tudorina Mihai, Veronica Lazăr

Moderatoare: Elena Vlădăreanu (proiectul Premiile Sofia Nădejde) și Raluca Voinea (tranzit.ro/București)

Concept vizual: Liliana Basarab, ‘Regulile… (Omagiu Geta Brătescu)’, 2019, colaj textil, 20×50 cm, drepturile aparțin artistei

Pentru mai multe informații despre dezbaterea „Procentul convenabil”: raluca.voinea@tranzit.org
http://ro.tranzit.org/

Fundația ERSTE este partenerul principal al rețelei tranzit.
—————————————————————————–
tranzit.ro/București and Sofia Nădejde Awards for Literature Written by Women organise the debate The Convenient Per-Cent. Equity and Gender
• 23 March 2019, tranzit.ro/București, Strada Gazelei 44, sector 4, from 4 p.m.
• Participants: Anca Bucur, Anca Dumitrescu, Carmen Mușat, Crina Mureșanu, Cristian Iftode, Cristina Modreanu, Dana Andrei, Elena Marcu, Fatma Yilmaz, Flavia Dima, Iulia Popovici, Laura Sandu, Liliana Basarab, Magda Cîrneci, Magda Radu, Nicoleta Moise, Nona Șerbănescu, Oana Băluță, Ovidiu Anemțoaicei, Ovidiu Pop, Tudorina Mihai, Veronica Lazăr.
• Moderators: Elena Vlădăreanu (Sofia Nădejde Awards project) and Raluca Voinea (tranzit.ro/București)

In the past years, the Romanian cultural milieu has started, with a delay calculated in decades compared to the European one, to show some openness towards the feminist stakes, questioning the absence or the vague representation of women in more of the essential domains, such as the educational one (lack of women writers from the schoolbooks), the artistic (the issue of literary and artistic awards, the presence of women in leadership positions) or the scientific one.

Many of the questionings or attempts to bring this topic to public debate have raised hot polemics (when they were not greeted with virulent reactions). One simple question, why are women not enough represented in the cultural, academic, scientific fields in Romania, was answered with another question: “What per cent of representation would be satisfactory for you?!”

The shock of receiving such a reaction from people we believed to be on the same side of the barricade made us realise things are not clear as daylight for everyone, that we still live in different worlds and we have yet to affirm some principles we believed were self-evident. We invite you to reflect on these topics together with a series of guests from different cultural and academic fields. How much of this discussion is about gender and how much is it about power? Was the socialist society more egalitarian, in reality, not in discourse, than the one we are currently living in? Do we accept non-discrimination (of any kind) only when it is imposed from outside? Do we really believe things can change without political will, activism and insistence?

The Sofia Nădejde Awards for Literature Written by Women is an independent initiative, which aims to create a platform for debate regarding the place of women in the cultural field, with a focus on the literary one. The Sofia Nădejde Awards were given for the first time in December 2018, within an event organised by Art No More Association and cofinanced by Fundația9.

For more information about the debate “The convenient per cent”: raluca.voinea@tranzit.org
http://ro.tranzit.org/

ERSTE Foundation is the main partner of tranzit.

Leave a reply (we review all comments)