Descentrat 7. Întâlnirile indisciplinate

Descentrat 7. Întâlnirile indisciplinate

Descentrat 7. Întâlnirile indisciplinate

Miercuri 30 ianuarie, ora 19:30, la Centrul Național al Dansului, B-dul Mărășești nr. 80-82
(please scroll down for English version)

KICKBOXING INTIM cu Despina Maria Ilinca Iorga
Cum ni se modifică corpul atunci când practicăm intens un sport sau mai multe?
Cum influențează părerea celorlalți felul în care continuăm să practicăm un sport? Ne oprim? Îi oprim?
Despina invită spectatorii într-o stare colectivă în care să ne gândim la cum ne purtăm corpul în sport și în orice altceva.
Despina Iorga este cercetător și arhitect, recent stabilită la București. Practică acum KICKBOXING și alte nenumărate sporturi de performanță și de plăcere. În KICKBOXING INTIM e acompaniată de Jasmina Al-Qaisi, cercetătoare vizuală și poetă, Berlin-București.

Laura Craciun este medic specialist neurolog și doctorand în neuroetică.
Va aborda mecanismele de apărare dintr-o perspectivă neurocognitivă, încercând să le facă mai ușor de înțeles și, posibil, de modulat.
Deși circuitele neuronale ce coordonează reacțiile defensive sunt unele dintre cele mai vechi și primitive, conexiunile lor și reacțiile pe care le generează sunt complexe și au ecou în cotidianul fiecăruia.

Ardeja Fraga un smekeraș delicat de bucurești, născut în corpul unei fete, cu pofta de minimalism eclectic.
fost cântăreț de cor, producător și gangster autodidact, basist, toboșar, clăpar și chitarist amator.
atenție, se afișează cu mesaje obraznice împachetate în ambalaj dulce.

Descentrat deschide dialogul cu mai multe zone de manifestare şi practici diferite, care provin sau nu din mediul artistic. Fără să stabilizeze aria de interes într-o anumită zonă ideatică sau estetică, Descentrat aduce împreună oameni care vor să își manifeste și să îşi împărtășească interesele, devenind un nod de intersecție pentru conținuturi generate de către participanți.

Paula Dunker, Farid Fairuz, Maria Mora, Cristian Nanculescu, Alice Venir şi invitații lor propun un cadru de reflecție și acțiune, o serie de întâlniri indisciplinate care au fost iniţiate plecând de la premisa că experiențele offline, întâlnirile fizice și contactul direct sunt din ce în ce mai necesare pentru ca dialogul să nu rămână un accident virtual. Fiecare întâlnire propune un nou format cu un alt specific și deschide spațiul performativ tuturor celor interesați și indisciplinați.

Evenimentul se va desfășura în limba română.

PREȚ
ceai plus altele – 10 lei
Descentrat. Întâlnirile indisciplinate – este un proiect susținut de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.

************************************************************
Wednesday, January 30, 19h.30, National Dance Center Bucharest, Bd. Marasesti 80-82

INTIMATE KICKBOXING with Despina Maria Ilinca Iorga
How does the body modify when we practice intensely one or more sports? How does the others’
opinion influence the manner in which we continue to practice a sport? Do we stop? Do we stop
them?
Despina invites the audience to a shared state in which we can think about how we wear our bodies in sports and elsewhere. She is a researcher and architect who recently moved to Bucharest. She is practicing now KICKBOXING- many other sports for performance and pleasure purposes. In INTIMATE KICKBOXING she is accompanied by Jasmina Al-Qaisi, visual researcher and poet living between Berlin and Bucharest.

Laura Craciun is a neurologist, researcher and PhD in neuroethics. She will talk about defense mechanisms from a neurocognitive perspective, that could make them easier to understand and maybe even control. The neuronal networks underlying self defense reactions are some of the oldest and most primitive, but their connections and the reactions they can generate are complex and have an influence on our daily lives.

Ardeja Fraga sensible jerk based in bucharest, born in a girl’s body with a taste for eclectic minimalism. former choir singer, self taught producer & gangster, amateur bass, drums, keys & guitar player. comes with naughty message wrapped in cute package.

Decentred opens up a dialogue with various areas of manifestation and practices, not necessarily from the artistic medium. Without focusing on a particular ideaistic or aesthetic field, Decentred brings together people who want to manifest and share their interests, aiming to become a point of intersection for content generated by the participants.

Paul Dunca/Paula Dunker, Farid Fairuz, Maria Mora, Cristian Nanculescu, Alice Venir and their guests propose a framework for reflection and action, a series of undisciplined meetings initiated from the premise that offline experiences, physical encounters and direct contact are increasingly necessary so that dialogue does not remain a virtual accident. Each meeting proposes a new format with a different particularity and opens the performative space to all those who are interested and undisciplined.

The event will be in Romanian.
National Dance Center Bucharest, Bd. Marasesti 80-82
PRICE
tea and all – 10 lei

Decentred. Undisciplined meetings – a project supported by the National Dance Center Bucharest

Leave a reply (we review all comments)