Răsfoiește online noul booklet CAPITOL #03

Last updated on October 22nd, 2020 at 05:50 pm

Răsfoiește online noul booklet CAPITOL #03

Produsă de Save or Cancel, Capitol booklet #03 prezintă informații despre ansamblul monumentelor, un rezumat al studiilor istorice și o recapitulare a activităților și evenimentelor care, în ultimii 10 ani, urmăresc să reactiveze memoria colectivă și să reintegreze CAPITOL în circuitul public.

CAPITOL booklet #02 a fost lansată și distribuită pentru prima oară în cadrul conferinței CAPITOL Talks 2/4, în octombrie 2017, găzduită împreună cu Calup la noul centru Hub A. CAPITOL #01 a debutat în cadrul Expoziției CAPITOL, în noiembrie 2016, găzduită de ArCub Hanul Gabroveni și este una dintre publicațiile participante la Anuala de Arhitectură București 2017, secțiunea Cercetare și viziuni prin arhitectură – Carte de arhitectură.

Proiectul cultural este co-finanțat de către Administrația Fondului Cultural Național.

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

Browse online the new CAPITOL #03 booklet

[EN]

Produced by Save or Cancel, the Capitol booklet #03 booklet presents information about the ensemble of monuments, a summary of the historical studies, and a recap of the activities and events which, for the last 10 years now, aim to reactivate collective memory and to reintegrate CAPITOL in the public circuit.

CAPITOL booklet #02 was launched and first distributed during the CAPITOL Talks 2/4 conference, in October 2017, hosted together with Calup at the new Hub A. CAPITOL booklet #01 made its debut during the CAPITOL Exhibition, in November 2016, hosted by ArCub Hanul Gabroveni, and is one of the participating publications in the Bucharest Architecture Annual 2017, Research and Visions through Architecture – Architecture Books.

Edition of 100 prints.

Text in Romanian.

Published by Save or Cancel

© 2018-2019, Bucharest, Romania

Concept: Cristina Popa, Andrei Racovițan
Design: Paramon Ditu
Photography: Save or Cancel, feeder.ro, Cristian Vasile, VJ VLC, Ștefan Tuchilă, Dincolo de fațade, Future Shorts, Alex Iacob “Reptilianul”, Ciprian Rășoiu, Nicolae Nenciulescu archive, Willy Pragher.

 

About the cultural programme
Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.
In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

 

The cultural project is co-funded by the National Cultural Fund Administration.

* The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of existence through architectural, cultural and editorial projects.

 

4 thoughts on “Răsfoiește online noul booklet CAPITOL #03”

  1. Pingback: The CAPITOL booklet | Graphic Design | Romanian Design Week 2019 • Capitol

  2. Pingback: The CAPITOL booklet | Graphic Design | Romanian Design Week 2019 • Capitol

  3. Pingback: The CAPITOL booklet | Graphic Design | Romanian Design Week 2019 – Capitol

  4. Pingback: BTLT CAPITOL @ Romanian Design Week & Creative Quarter Design Festival – Capitol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.