Shoot – Ateliere specializate de fotografie

Shoot - Ateliere specializate de fotografie

Shoot – Ateliere specializate de fotografie

For English please scroll down.

Walk & Shoot s-a împărțit în 2 tipuri de experiențe fotografice.
Shoot devine un atelier specializat în care ne concentrăm pe câte un gen fotografic. Este un atelier intens, cu multiple ședințe foto; este mai mult decât o introducere într-o nișă.

_______________________________
03/11/2018 – Peisaj urban cu Cornel Lazia Photographer
În peisajul urban orașul este subiect. Noi vă propunem o abordare de la înățime, punctele de stație fiind de pe JW Marriot Bucharest Grand Hotel, InterContinental București, turnul cu apă din Pantelimon, Piața Spania Gallery și altele.
Preț: 600 lei + TVA (transport inclus)

10/11/2018 – Fotografie de spectacol cu Bulboaca
Atelierul îi va purta pe participanți prin 3 săli diferite de spectacol unde vor fotografia trei performance-uri (teatru și dans). Mai mult, va fi și o ședință foto cu artiști pentru a exersa fotografia de spectacol cu scop comercial.
Preț: 700 lei + TVA

17/11/2018 – Fotografie de arhitectură cu Alexandru Crisan
Atelierul se va axa pe fotografia de arhitectură de exterior, explorând atât fotografia cu scop comercial cât și cea artistică. Se trece de la zi la noapte. Într-un traseu de cațiva kilometri, de la Mitropolie până în Cotroceni, va fi rezumată toată arhitectura din București.
Preț: 600 lei + TVA

08/12/2018 – Portret cu Cristian CrisbasanLoredana Bîtculescu – photravelust și Cornel Lazia Photographer
Atelierul este împărțit în trei: portret de blogger (coordonat de Cristian Crisbășan), portret de familie și lifestyle (coordonat de Loredana Bîtculescu) și portret de soldat (coordonat de Cornel Lazia). Fiecare înscris va participa la toate cele trei ședințe foto. Va fi și posibilitatea de a exersa condiții de studio.
Preț: 900 lei + TVA
_______________________________
Detalii (valabile pentru fiecare atelier)
* durată: 12h
* desfășurare: meet & greet și introducere teoretică în genul abordat (1h30) | fotografiem (8h30) | selecție foto și feed-back (2h)
* grupă: min. 6 – max. 10 participanți (cu excepția atelierului “Portret” unde vor fi max. 12 participanți)
* Discount pentru Atelierele Walk
→ Înscrișii la un Walk și la un Shoot primesc 50% reducere din Walk

Discounturi pentru Atelierele Shoot
→ Înscrișii la 2 Shoot-uri primesc 20% discount din atelierul mai ieftin;
→ Înscrișii la 3 Shoot-uri primesc 20% discount pentru 2 dintre ele, cele mai ieftine;
→ Înscrișii la toate cele 4 Shoot-uri primesc 20% discount din fiecare – plata poate fi făcută în tranșe.

***

Walk & Shoot has been split into two types of photo experiences. Thus, Shoot becomes a specialized workshop, focused on a photo genre. It’s a intensive workshop, with multiple photo sessions; it’s more than just an introduction to a genre.

_______________________________
03/11/2018 – Urban Landscape with Cornel Lazia Photographer
In urban landscape photography, the city becomes the subject. We are proposing a view from above, from high points such as JW Marriot Bucharest Grand Hotel, InterContinental București, the water tower from Pantelimon, Piața Spania Gallery and others.
Fee: 600 lei + VAT (transport included)

10/11/2018 – Stage photography with Bulboaca
The workshop will bring us to three different event venues where we’ll photograph three performances (theatre and dance). Also, we will try our hand at commercial stage photography by having a photo shoot with artists.
Fee: 700 lei + VAT

17/11/2018 – Architectural photography with Alexandru Crisan
We will focus on exterior architectural photography and we will go from commercial to artistic, and from day to night. We will examine and practice architectural photography from Mitropolie to Cotroceni neighbourhood.
Fee: 600 lei + VAT

08/12/2018 – Portrait with Cristian CrisbasanLoredana Bîtculescu – photravelust and Cornel Lazia Photographer
The workshop is divided into three: portrait of a blogger (coordinated by Cristian Crisbășan), family and lifestyle portrait (coordinated by Loredana Bîtculescu) and portrait of a soldier (coordinated by Cornel Lazia). Each participant will take part in all three photo sessions. We will also provide the opportunity to practice studio lighting.
Fee: 900 lei + VAT
_______________________________
Details (valid for each workshop)
* duration: 12h
* program: meet & greet and theoretical introduction in the genre (1h30) | we photograph (8h30) | photo selection and feed-back (2h)
* group: min. 6 – max. 10 participants (excepting the “Portrait” workshop where we will have max. 12 participants)
* Discount for the Walk Workshops
→ If you subscribe at a Walk and a Shoot you receive a 50% discount on the Walk

Discounts for the Shoot Workshops
→ If you subscribe for 2 Shoot workshops you will receive a 20% discount from the cheaper workshop;
→ If you subscribe for 3 Shoot workshops you will receive a 20% discount for 2 of them (the cheaper ones);
→ If you subscribe for all 4 Shoot workshops you will receive a 20% discount of each – the payment can be made in instalments.

Mulțumim pentru susținere/ Thank you for your support ♥
TANANANAVICE RomâniaMetropotamBanchiza UrbanăFEEDER.ro

Leave a reply (we review all comments)