•F A M I L Y• | Tiberiu Căpudean

•F A M I L Y• | Tiberiu Căpudean

•F A M I L Y• | Tiberiu Căpudean

Please scroll down for English.

/RO: •FAMILY• | Tiberiu Căpudean
Curatoare: Sandra Demetrescu
Partener: ACCEPT România
Partener media: Life.ro

Vernisaj: MNAC | 11.10.2018 | 19:00
Perioada de vizitare: 11.10.2018 – 28.10.2018, între orele de vizitare ale muzeului.

•FAMILY• s-a născut la un an după N•A•K•E•D. A fost o continuare firească. Am vrut să surprind intimitatea și dragostea dintre doi bărbați. Să arăt firescul unei astfel de relații. Eu încă mai sper că oamenii vor înțelege în cele din urmă că diversitatea înseamnă normalitate și că nu suntem mai puțin umani dacă nu suntem straight. Prin urmare, Drepturile Omului, drepturile civile de care se bucură prietenii noștri heterosexuali ar trebui să se aplice și în cazul nostru.

•FAMILY• este o călătorie emoțională. Este un proiect atât vizual, cât și narativ. Îmi doresc să pot da o față și o voce celor pe care homofobii îi urăsc fără să-i cunoască măcar. Vreau să înțeleagă că nu suntem atât de diferiți și că sexualitatea noastră nu ne definește ca oameni.

Prima selecție de lucrări este prezentată de MNAC.
Tiberiu Căpudean a primit pe 7 iulie 2018, din partea KulturForum Europa, The European Tolerance Award. http://kfe.de/awards/european_tolerance_list_desc.php?item_description=24

Accesul cu automobilul se face pe porțile A1 (intrarea de la Senat) și B3 (intrarea dinspre muzeu), iar ieșirea se face pe la intrarea în muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat.

Pentru a ajunge mai ușor la muzeu, folosiți acest pin pe hartă:
Muzeul Național de Artă Contemporană
București 030167, România
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

/EN: •FAMILY• | Tiberiu Căpudean
Curator: Sandra Demetrescu
Partner: ACCEPT România
Media partner: Life.ro

Exhibition opening: MNAC Bucharest | October 11, 2018 | 7:00 PM
Visiting period: 11.10.2018 – 28.10.2018, during the museum visiting hours.

•FAMILY• comes one year after N•A•K•E•D. It happened as a natural consequence. I wanted to surprise the intimacy and the love between two men. To show that such a relationship is natural. I still hope that people will eventually understand that diversity is normality and that we are not lesser human beings for not being straight. Therefore the Human Rights, the civil rights that our heterosexual friends enjoy should also apply in our case.

•FAMILY• is an emotional journey. It is both a visual and a narrative project. I wish to give a face and a voice to those that homophobes hate without even knowing why. I want them to understand that we are not so different from others and that our sexuality does not define us as people.

The first selection of works is presented at MNAC Bucharest.
On July 7, 2018, Tiberiu Căpudean received The European Tolerance Award from behalf of KulturForum Europa. http://kfe.de/awards/european_tolerance_list_desc.php?item_description=24

Car access is made through the A1 Gate (entrance to the Senate) and B3 (museum entrance), while the exit is made through the entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged.

For easier access to the museum, please consult with the pin on the map:
The National Museum of Contemporary Art
Bucharest 030167, Romania
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

Leave a reply (we review all comments)