Roman Tolici

Roman Tolici

Roman Tolici

Galeria Mobius are plăcerea de a prezenta expoziția celei mai recente serii de lucrări ale artistului Roman Tolici, serie ce explorează dimensiunea mistică a lumii, tendința omului de a căuta fără încetare un sens, chiar și în contexte care frizează absurdul sau paradoxalul.

Expoziția este găzduită la sediul galeriei Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, în perioada 14 octombrie – 31 decembrie 2018.
Vernisajul va avea loc la ora 19:00, duminică, 14 octombrie.

Tolici este fascinat de relația dintre conștiința individuală și cea colectivă, care se conturează prin alegerile și acțiunile noastre personale, precum și prin dinamica ce rezultă atunci când ne întâlnim în grupuri, familii, comunități sau pur și simplu străini ce împărtășesc un interes comun. Principala preocupare în demersul artistic inițiat de Tolici este felul în care aceste relații se manifestă în termeni de destin, determinism, șansă și soartă în contextul rațiunii, al naturii și ordinii, al științei și matematicii. Imaginarul creat de Tolici explorează atât legile (fie ele imaginare sau reale) care stau la baza vieții, cât și impulsurile care ne ghidează în devenirea noastră existențială. Astfel, în lucrările sale, Tolici traversează universul fizic și pe cel metafizic și exploatează intersecția dintre comportamentul uman și forțele ce se află dincolo de controlul sau înțelegerea noastră. (Matthew Price)

Roman Tolici (n. 1974) este asociat cu un realism fotografic infuzat de poezie și un sentiment suprarealist al existenței cotidiene. Picturile lui par să fie detalii ale unei povestiri monumentale, aflate în legătură directă cu întrebări și anxietăți general umane. Această forță narativă transformă subiectele recurente în capitole neîntrerupte și reflecții ale vieții cotidiene în proiecții despre timp, memorie și urme surprinse de percepția delicată a artistului.

Roman Tolici

De-a lungul anilor, lucrările lui Roman Tolici au fost găzduite de galerii și muzee independente la Moscova, Stuttgart, Berlin, Paris, Praga, Viena, Graz, Frankfurt, Bruxelles, San Francisco și New York.
Expoziții (selecție): Homo Deus, Vacation Gallery, New York (2018); Double Heads Matches, Új Budapest Galéria, Budapesta (2018); Simvlacrvm, Mobius Gallery, București (2015, solo); Milk. Honey. Blood., Palatul Știrbei, București (2014, solo); Ceremonies, Muzeul Național de Artă al Moldovei, Chișinău (2014, solo); Sweet Nightmares, H’art Gallery, București (2012, solo); Nobody, Jecza Gallery, Timişoara (2011, solo); Action, Virtuell-Visuell, Dorsten (2010, solo); Zoomania.ro, Muzeul Național de Artă Contemporană, București (2010); Badly Happy: pain, pleasure and panic in recent Romanian art, The Performance Art Institute, San Francisco (2010), It Could Happen Tomorrow, Muzeul Național de Artă Contemporană, București, (2008, solo)

ENG

Mobius Gallery is pleased to present the exhibition of the latest series of works by artist Roman Tolici, a series exploring the mystical dimension of the world, human tendency to seek incessantly sense, even in contexts that borders on the absurd or paradoxical. The show is on display at #2 Mendeleev D.I. Street from October 14 through December 31, 2018.
An opening reception will be held at 7 pm, on Sunday, October 14th.

Tolici is fascinated by the relationship between individual and collective consciousness – by our personal choices and actions and the dynamics that result when we come together as families, communities, or simply strangers with a common interest. How these relationships are manifested in terms of destiny, determinism, fate and chance against the backdrop of rationality, nature, order, science and mathematics preoccupy the artist’s work, exploring the laws (whether imaginary or real) that underpin life and the impulses that guide us through them. In his paintings, Tolici traverses the physical and metaphysical universe, mining the intersection between human behavior and forces beyond our control or understanding. (Matthew Price)

Roman Tolici (b. 1974) is associated with a photographic realism infused by poetry and a surreal sense of everyday existence. His paintings seem to be details of a monumental story related to the general human questions and anxieties. This narrative force turns the recurrent subjects into never-ending chapters and the reflections of everyday life into projections about time, memory and traces captured by the artist’s tender perception.

Throughout the years, Roman Tolici’s works have been hosted by independent galleries and museums in Moscow, Stuttgart, Berlin, Paris, Prague, Vienna, Graz, Frankfurt, Brussels, San Francisco and New York.

Selected exhibitions: Homo Deus, Vacation Gallery, New York (2018); Double Heads Matches, Új Budapest Galéria, Budapest (2018); Simvlacrvm, Mobius Gallery, Bucharest (2015, solo); Milk. Honey. Blood., Stirbei Palace, Bucharest (2014, solo); Ceremonies, The National Art Museum of Moldova, Chisinau (2014, solo); Sweet Nightmares, H’art Gallery, Bucharest (2012, solo); Nobody, Jecza Gallery, Timişoara (2011, solo); Action, Virtuell-Visuell, Dorsten (2010, solo); Zoomania.ro, The National Museum of Contemporary Art, Bucharest (2010); Badly Happy: pain, pleasure and panic in recent Romanian art, The Performance Art Institute, San Francisco (2010), It Could Happen Tomorrow, National Museum of Contemporary Art, Bucharest(2008, solo)

Leave a reply (we review all comments)