Reverse Donation / Dan Perjovschi

Reverse Donation / Dan Perjovschi

Reverse Donation / Dan Perjovschi

(please scroll down for English version)

6 – 9 septembrie 2018

Deschidere: Joi, 6 septembrie, 15.00 – 19.00

Receptarea lui Constantin Brâncuși în spațiul public și mental local a fost un subiect urmărit cu interes în ultimii ani atât de Salonul de proiecte, cât și de Dan Perjovschi. Prima colaborare pe această temă cu Dan Perjovschi a avut loc în 2015, cu ocazia expoziției organizate de Salonul de proiecte în cadrul Timișoara Art Encounters – “Fiii și fiicele lui Brâncuși. O intrigă de familie”. La doi ani de la eșecul campaniei Brâncuși e al meu, ne bucurăm să găzduim acest eveniment prin care Dan Perjovschi readuce în discuție Cumințenia pământului și istoria ei recentă. Sculptura a dispărut din circuitul public, nu mai avem acces la ea. Capitalul politic câștigat la vremea respectivă de câteva personalități a dispărut și el. Am rămas în schimb cu banii blocați în conturile Ministerului Culturii și cu amintirea clădirii Guvernului acoperită de un banner grandios care asocia sculptura cu tricolorul, artistul cu țara.

Dan Perjovschi oferă mai jos câteva detalii despre proiectul său, artistul urmând să fie prezent la deschiderea programată pe 6 septembrie între 15.00 și 19.00:

„În 2016, în timpul expoziției ‘Cumințenia pământului. Aceasta nu este o piatră’ de la Muzeul Național de Artă din București, am strâns de la vizitatori 1514 lei. La finalul expoziției am depus banii în contul Ministerului Culturii special constituit pentru achiziționarea lucrării.

Din păcate, subscripția națională a fost ratată (cu toate că oamenii au donat mai mult de un milion de euro). Motivele sunt multe, tâmpite și frustrante. Cumințenia nu a fost achiziționată. Capodopera nu este publică.

Am militat, am vorbit, am desenat, am postat, m-am certat și am donat pentru proiectul ăsta. Pentru mine, Cumințenia era/este o Catedrală mai mică.

V-am invitat personal să depuneți bani în vitrina care odinioară a protejat lucrarea. Banii voștri, răspunderea mea. După doi ani, încă nu e clar ce se întîmplă cu donațiile. Bâlbâieli, birocrații și noaptea mintii…

Nu mai aștept. Voi returna toți bani strânși.

1514 lei.

Veniți și luați cât ați pus. 50, 10 sau 1 leu. Dacă nu vă aduceți aminte, aproximați cu gentilețe. Cu câteva excepții, nu știu cine și cât a donat. Nu am cum verifica.

Mergem pe încredere.”

Mulțumiri speciale: Valentina Iancu

Evenimentul este organizat de Asociația Salonul de proiecte, cu sprijinul Muzeului Național de Artă al României.

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Palatul Universul, Corp B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23 – 25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

__________________________________________________________________

“Reverse Donation” / Dan Perjovschi
September 6 – 9, 2018

Opening: Thursday, September 6, 15.00 – 19.00

The reception of Constantin Brâncuși in the public space and local mentality has been a subject followed with interest by both Salonul de proiecte and Dan Perjovschi in recent years. The first collaboration on this theme with Dan Perjovschi took place in 2015: “The Sons and Daughters of Brâncuși. A Family Saga” exhibition that Salonul de proiecte organised as part of Timișoara Art Encounters. Two years after the failure of the Brancusi Is Mine campaign, we are happy to host this event whereby Dan Perjovschi brings back into discussion the Wisdom of the Earth and its recent history. The sculpture has vanished from the public eye and we no longer have access to it. The political capital gained at the time by a number of public figures has also vanished. Instead, we are left with money frozen in the accounts of the Ministry of Culture and the memory of the Government building draped with a pompous banner that juxtaposed the sculpture and the national flag, the artist and the country.

Below, Dan Perjovschi provides a few details of his project and he will be present at the opening scheduled for September 6 between 15.00 and 19.00:

“In 2016, during the ‘Wisdom of the Earth. This Is Not A Stone’ exhibition at the National Museum of Art in Bucharest, I collected 1,514 lei from visitors. At the end of the exhibition, I deposited the money in the Ministry of Culture account specially set up for purchase of the work.

Unfortunately, the national subscription was a failure, even though people donated more than a million Euros. The reasons are multiple, stupid, and frustrating. The Wisdom was not purchased. The masterpiece is not public.

I campaigned, talked, drew, posted, quarrelled, and donated to the project. To me, the Wisdom was/is a smaller Cathedral.

I personally invited you to deposit money in the glass display case that once housed the artwork. Your money, my responsibility. Two years on, it still isn’t clear what has happened to the donations. Mumbling, bureaucracy, the dark night of the mind…

I’m not going to wait any longer. I’m going to return all the money collected.

1,514 lei.

Come and take back what you donated. 50 lei, 10 lei, 1 leu. If you can’t remember, make a genteel guess. With a few exceptions, I can’t remember who donated what. I’ve no way of checking.

We’ll rely on people’s honesty.”

Special thanks: Valentina Iancu

This event is organised by the Salonul de proiecte Association, with the support of the National Museum of Art of Romania.

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a curatorial program initiated in 2011 by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader context, local as well as international. Between 2011 and 2015 Salonul de proiecte was located within MNAC Anexa and was supported by the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. Since the fall of 2015 the program functions exclusively through the Salonul de proiecte Association. Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Universul Palace, Building B, 1st Floor
Ion Brezoianu 23 – 25, Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

Leave a reply (we review all comments)