Thomas Tsang: Soundwich

Thomas Tsang: Soundwich

Thomas Tsang: Soundwich

[RO/ENG]

THOMAS TSANG: Soundwich
vernisaj: vineri, 11.05.2018, 18.00 – 21.00
perioada de vizitare: 11.05 – 29.06.2018, cu programare

Pentru prima dată de la deschiderea sa, Sandwich poate fi scos la plimbare prin oraș, fără a-și pierde proporțiile atipice. Thomas Tsang, arhitect și artist din Hong-Kong, construiește o structură ce încorporează, pe post de susținere, una din lucrările sale de sunet.

“În 1999 am luat o pauză de la studiile de arhitectură de la Cooper Union și am petrecut un an învățând scenografie la Juilliard School. Am putut să văd tot ceea ce este ascuns publicului, și am avut ocazia să observ toată complexitatea spectacolelor din spatele scenei.” (Thomas Tsang)

Într-un spațiu ce se definește, practic, prin spatele a doi pereți, cu toate îmbinările, șuruburile și rugozitatea la vedere, sunt puține șanse să găsim perfecțiune. La fel ca și cusăturile hainelor, deși mai tot timpul ascunse, aceste detalii ne sunt apropiate și umane, chiar ciudat de familiare. Este exact această lipsă de frontalitate ce a convins artistul să folosească pereții înșiși drept mediu: vibrând prin suprafața de metal, sunetul devine un instrument pentru a descrie inegalitățile acesteia. Un desen arhitectural devine o structură de oțel care, în ciuda supleții sale, susține și clarifică spațiul.

În timpul petrecut în București, Thomas Tsang colecționează sunete și unghiuri dificile ale orașului și le aduce împreună într-o construcție mobilă ce reușește să redeseneze spațiul Sandwich ca fiind chiar și mai îngust decât e în realitate.

Thomas Tsang, arhitect, artist și curator stabilit în Hong-Kong, este profesor al Departamentului de Arhitectură, Universitatea din Hong-Kong și fondator al DEHOW PROJECTS, un studio ce integrează practici artistice și arhitectură, prin expoziții, construcții și proiecte curatoriale.
A studiat la Southern California Institute of Architecture și la The Cooper Union în New York City.
A primit premiul Marion O. & Maximilian E. Hoffman Rome Prize pentru Architecture și a fost numit Fellow of the American Academy in Rome.
Mai multe despre proiectele sale >> http://www.dehow.com/about

sandwich valorifică potențialul ascuns al unui spațiu rezidual dintre două construcții utilitare și folosește limitele constructive ale acestuia pentru provocarea unor noi soluții. sandwich funcționează ca spațiu independent de artă, din aprilie 2016.

Str. Băiculești 29 – Combinatul Fondului Plastic, București
http://sandwichgallery.ro/
hello@sandwichgallery.ro
FB/sandwich.bucharest
Insta/sandwich.gallery
T: 0040.743.104.745

Evenimentul face parte din Proiectul “Sandwich Moves the Center – Construcție Culturală Periferică”.
Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

==============================================
cover image – Thomas Tsang: Miniature Museum at Inside-Out Art Museum, Beijing
==============================================

[ENG}

THOMAS TSANG: Soundwich
opening: Friday, 11.05.2018, 6-9 pm
exhibition open: 11.05 – 29.06.2018, by appointment

For the first time since its opening, we can take out Sandwich for a walk through the city, while keeping its proportions intact. Thomas Tsang, architect and artist based in Hong-Kong, constructs a structure that incorporates one of his sound pieces as a support system.

“In 1999 I took a sabbatical year from my architectural studies at Cooper Union, moved uptown where I spent an entire academic year building stage-set at Juilliard School. I saw everything that audiences don’t see, and I witnessed the incredible scenes, richness, and complexity from the back of the stage.” (Thomas Tsang)

In a space that is basically defined by the backs of two walls, with their seams, screws and roughness exposed in plain sight, there is little perfection. Like the seams of the clothes we wear, although always hidden from our eyes, these details are much closer to our skin and humanity. It is specifically this lack of frontality that has led the artist to use the walls themselves as a medium: while pushing and vibrating through the metal, the sound becomes a tool for describing its unevenness. An architecture drawing becomes a steel wireframe structure that, despite its lightness, reinforces and clarifies the space.

During his stay in Bucharest, Thomas Tsang is collecting strange and residual angles in the city’s ambience sounds and reintroduces them back into a mobile unit that redraws Sandwich as an even more narrow space.

Thomas Tsang, architect, artist, and curator based in Hong Kong, is Associate Professor at the Department of Architecture, The University of Hong Kong and founder of DEHOW PROJECTS, a studio practice that integrates artistic practice with architecture in exhibitions, buildings, and curations.
He studied at the Southern California Institute of Architecture and one year in the stage production at the Juilliard School. In 2000, he received a professional degree in Architecture at The Cooper Union in New York City.
A recipient of the coveted Marion O. and Maximilian E. Hoffman Rome Prize in Architecture was named a Fellow of the American Academy in Rome.
More on his projects >> http://www.dehow.com/about

sandwich reclaims the hidden potential of a residual space between two utilitarian buildings and uses its own constructive limits in order to provoke new solutions. sandwich functions as an independent art space since April 2016.

Băiculești 29 St. – Combinatul Fondului Plastic, Bucharest
http://sandwichgallery.ro/
hello@sandwichgallery.ro
FB/sandwich.bucharest
Insta/sandwich.gallery
T: 0040.743.104.745

This event is part of the Project “Sandwich Moves the Center – Marginal Cultural Construction”.
A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Leave a reply (we review all comments)