The Original. Switch

The Original. Switch

The Original. Switch

[RO/ENG]

Amplasat în inima orașului, suspendat peste însoritele Grădini Cișmigiu, plutind sub cupola sălii de festivități a Palatului Universul, SwitchLab este un spațiu modular dedicat fotografiei. Aici se vor dezvolta și prezenta atât proiecte personale, cât și comerciale. Practica SwitchLab constă în comutarea îndemânării artistice pe execuția mercantilă și înapoi: profitul comercial îndreptat către producția culturală.

Provenind dintr-un background artistic și cu o experiență eclectică, algoritmul Switch își găsește echilibrul între o galerie de artă și un studio de fotografie comerciala, între cutting-edge și high-end. Aceste două stele neutronice valsează spiralat una în jurul celeilalte, iar când se ciocnesc creează valuri magnetice în memoria vizuală colectivă, așa cum numai fotografia poate să genereze. Efectul acesta devine în sine cea mai savuroasă monedă cultivată pe tărâmurile Elizéului.

Plot twist-ul inițial sau în cazul nostru The Original Switch, este proiecție holografică pe un chip de lut. Exilați fiind în sarcofagul nostru terestru, am recreat luxuriantul paradis pierdut!

Viitorul este o cascadă iridiscentă de posibilități, de aceea te invităm sa guști inaugurare, performance musical, expoziție, party.

engl version 2.1:

The Original Switch

Set in the heart of Bucharest city, suspended over the leafy Cismigiu Gardens, floating beneath the dome of the “Universul” Palace, SwitchLab is a modular space dedicated to photography. Here we develop and present both personal and commercial projects. SwitchLab praxis consists in turning the artistic craft into commodities and commodities back into art: commercial profit-oriented towards cultural production.

Coming with an artistic background and an eclectic experience, the Switch algorithm looks for a balance between a cutting-edge art gallery and high-end photo studio. These two neutron stars are spiralling around each other, and then, colliding create magnetic waves in collective visual memory, as only photography can generate. This effect in itself becomes the most delicious currency in Elysium land.

The initial plot twist or in our case The Original Switch is a holographic projection on a faceless sculpture! Exiled in our terrestrial sarcophagus, we recreated a luxuriant lost paradise!

The future is an iridescent waterfall of possibilities so we invite you to taste The Inauguration, exhibition & party.

SWITCHLAB / PHOTOGRAPHY:
Dani Ghercă
Nicu Ilfoveanu
Mihai Barabancea

SOUNDSCAPE:
Horatiu Serbanescu
Thomas Hofer
Andrei Dinescu part of Lacrima Mirono

STYLE:
Sibi-Bogdan Theodorescu

BREAK UP:
Mihaela Cherciu

MODEL:
https://www.instagram.com/dongiapo/
https://www.instagram.com/herm.afrodita/

VISUAL:
Vloop

CYBER:
Tokyotoys

CGI MERCENARY:
Tessellat

GRAPHIC:
Cristiana Costin

Mulțumiri:
Simona Cosma, Andrei Borțun, Iosif Kiraly, Cristi Dandes, Mihaela Dedeoglu, SKAA Arhitects, Gabriel Barbu, Vlad Gherghiceanu

Parteneri:
Chinodog-Pet, Grădina Botanică „Dimitrie Brandza”, Square Media, Vinul lui Dinescu

Parteneri media:
The Institue, RFI România, Săptămâna Sunetului

Leave a reply (we review all comments)