Un-hidden Bucharest w/ VJ VLC @ Cinema Marconi

  • by
un-hidden bucharest vj vlc cinema marconi

[scroll for EN]

Un-hidden Bucharest @ Cinema Marconi
VJ VLC – INTERVENȚIE ARTISTICĂ // SEMNAL URBAN

 

Instalația Un-hidden Bucharest – semnal urban III pune în lumină intervenția lui Pisica Pătrată din 2016 și clădirea-monument, cu ajutorul unei intervenții efemere creată de VJ VLC, dezvăluind istoria și viitorul Cinema Marconi.

 

VJ VLC 

VJ VLC este un VJ, tânăr regizor și fotograf, aparent omniprezent, care realizează fotografii experimentale dar și tradiționale ale Bucureștiului, oamenii săi fermecători și mașini flamboaiante. În 2016, VJ VLC a animat fațada Teatrului de vară CAPITOL, un alt monument abandonat unde Pisica Pătrată privește trecătorii.

Despre Cinema Marconi

Autorizat în 1926 de arhitectul Constantin Cananau și inaugurat în 1930, Cinematograful Marconi cunoaște perioada sa de glorie până la naționalizarea din 1948. În paralel cu proiecțiile de film se montau pe mica scenă și spectacole de teatru și de vodevil.

În ton cu schimbările impuse de noul regim politic, numele este schimbat din Marconi în Alexandr Popov urmând ca în anii ‘60, în acord cu noile linii ale național-comunismului, numele să fie schimbat din nou în Cinema Dacia. În perioada tulbure a anilor ’90 clădirea este scoasă din uz, rămânând neutilizată și degradându-se semnificativ. Din păcate, din motive financiare nici după retrocedarea ei către proprietarii de drept, în 2006, clădirea nu reușește să-și recâștige gloria de altă dată.

Clădirea este clasată ca monument istoric clasa B.

Începând cu mijlocul lui 2015, printr-o colaborare între proprietari și Asociația Industrii Cultural Creative se încearcă repunerea clădirii în circuitul public, creând un spațiu performativ, cu scopul de a salva clădirea dar și de a atrage atenția asupra unei zone aflate în acest moment în disoluție, în ciuda faptului că se află într-o zonă istorică protejată din centrul Bucureștiului.

În 2016, Asociația Industrii Cultural Creative îl invită pe Pisica Pătrată, ilustrator, street artist și creator de bandă desenată, să realizeze o serie de panouri-semnal care animă fațada degradată a Cinema Marconi, comunicând cu trecătorii.

Turul alternativ Un-hidden Bucharest, care va fi în curând disponibil în format tipărit și ca o hartă web, conține 22 de noi intervenții artistice publice în București.

 

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană imaginat ca serie de 3 semnale urbane care au ca scop umanizarea orașului, și promovarea explorării acestuia prin artă, într-un traseu cultural alternativ, care recomandă cele mai remarcabile intervenții artistice în spațiul public.

Cele trei semnale urbane sunt produse în colaborarea cu partenerii proiectului – CNDB, Cinema Marconi, Lente, activând prin artă spațiile publice pe care aceștia le împart cu localnici și turiști.

 

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LenteCinema MarconiCâtpece, Mellow Drinks
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Design grafic: Ana Dămoc
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

 

Pisica Patrata Cinema Marconi
Pisica Patrata @ Cinema Marconi, 2016

 

Un-hidden Bucharest @ Cinema Marconi
VJ VLC – ARTISTIC INTERVENTION // URBAN SIGNAL 

 

Un-hidden Bucharest – Urban Signal III illuminates the 2016 intervention of Pisica Pătrată and the monument building with the help of an ephemeral intervention created by VJ VLC, revealing the history and the future of Cinema Marconi.

VJ VLC

VJ VLC is a VJ, budding filmmaker and eagle eye, seemingly omnipresent, snapping experimental as well as traditional shots of Bucharest, its charming people and flamboyant cars. In 2016, VJ VLC animated the façade of Teatrul de vară CAPITOL, yet another abandoned monument where a Pisica Pătrată glances at the passersby.

 

About Cinema Marconi

Authorized in 1926 by architect Constantin Cananau and inaugurated in 1930, the Marconi Cinema knows his period of glory until nationalization in 1948. In parallel with the film projections, theatre and vodevil performances were mounted on the small stage.

In line with the changes imposed by the new political regime, the name is changed from Marconi to Alexandr Popov, and in the 1960s, in accordance with the new lines of national communism, the name will be changed again in Dacia Cinema. During the turbulent period of the 1990s, the building is out of use, remaining unused and degrading significantly. Unfortunately, for financial reasons, even after its restitution to the rightful owners in 2006, the building fails to regain its glory once again.

The building is classified as a B class historic monument.

Starting in the middle of 2015, through a collaboration between owners and the Asociația Industrii Cultural Creative, it is trying to return the building into the public circuit, creating a performance space to save the building, but also to draw attention to an area currently in dissolution despite the fact that it is in a protected historical area in the center of Bucharest.

In 2016, Asociația Industrii Cultural Creative invites Pisica Pătrată, illustrator, street artist and cartoonist to create a series of signal-panels that animate the degraded façade of Cinema Marconi, communicating with onlookers.

 

 

The Un-hidden Bucharest alternative tour, which will soon be available in print and as a web map, features 22 fresh public art interventions in Bucharest.

 

Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project imagined as a series of 3 public signals aimed at humanising the city and promoting its exploration through art in an alternative cultural route that recommends the most remarkable artistic interventions in the public space. The three urban signals are produced in collaboration with the project partners – CNDB, Cinema Marconi, Lente, activating, through art, the public spaces they share with locals and tourists.

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.

 

Project partners: Lente, CNDB, Cinema Marconi, Câtpece, Mellow Drinks
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

 

 

Other articles about the Un-hidden Bucharest project:

UPDATE: Deadline extended until 5 August

VOTE: Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

Winner of Open Call Un-hidden Bucharest @ CNDB, Omnia Hall

Un-hidden Bucharest – Pisica Pătrată totem @ Lente

Un-hidden Bucharest: Pisica Pătrată totem @ LENTE

Un-hidden Bucharest @ CNDB, Sala Omnia

Un-hidden Bucharest

parteneri un-hidden bucharest

 

Leave a reply (we review all comments)