Un-hidden Bucharest – Pisica Pătrată totem @ Lente

  • by
Un-hidden Bucharest - Pisica Pătrată totem @ Lente

[scroll for EN]
Un-hidden Bucharest – 3 noi intervenții artistice și o călătorie ghidată prin arta din spațiul public

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de 3 semnale urbane / intervenții artistice în spațiul public, co-create împreună cu comunitatea, care au ca scop umanizarea orașului București, și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.
Descoperă toate activitățile proiectului, aici: https://goo.gl/Xi9k5Z

SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Pisica Pătrată TOTEM

Semnal urban I este inaugurarea unui nou spațiu public dedicat artei super contemporane, gazda unui obiect misterios, creat de Pisica Patrata. Spațiul alternativ de expunere se află într-un cadru liniștit și relaxat, în centrul orașului, în mica grădină Lente. Instalația va fi completă pe 9 Septembrie, când ilustrațiile realizate de Sorina Vazelina vor extinde universul Lente, alăturându-se obiectului Pisica Pătrată. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public.
Atmosfera prietenoasă este completată de picturile murale realizate de Irlo, Pisica Pătrată, Praf de cretă, Saddo & Pren, Ada Mușat, Cutărică, Kitră, Aitch, în cadrul seriei ”Pictăm Pereți la Lente”, proiect demarat în 2016 de Lente împreună cu feeder.ro, încă în desfășurare.

Un-hidden Bucharest este un proiect cultural produs de Save or Cancel prin feeder.ro, co-finanțat de AFCN.

Partenerii proiectului: Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, LenteCinema MarconiCâtpece, Mellow Drinks
Parteneri media: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Design grafic: Ana Dămoc
Foto: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.

/////////

[EN]

Un-hidden Bucharest – 3 new art interventions and a guided art journey into public space

Un-hidden Bucharest is an urban regeneration project conceived as a series of 3 urban signals / artistic interventions in the public space, co-created with the community, aiming at humanizing Bucharest and promoting its understanding and exploration through art.
Discover all the project’s activities, here: https://goo.gl/Xi9k5Z

URBAN SIGNAL I // ARTISTIC INTERVENTION
Pisica Pătrată TOTEM

Urban Signal I is the inauguration of a new public space dedicated to super-contemporary art, the host of a mysterious object created by Pisica Pătrată. The alternative exhibition area is in a quiet and relaxed setting in the city centre, in the small garden at Lente. The installation will be complete on September 9, when Sorina Vazelina’s illustrations will extend Lente universe, joining the object by Pisica Pătrată. The distinct interventions of the two artists generate, through dialogue with the passersby and the built environment, a new scenario for the public space.

The friendly atmosphere is complemented by artworks by Irlo, Pisica Pătrată, Praf de Cretă, Saddo & Pren, Ada Muşat, Cutărică, Kitra and Aitch in the “Pictăm pereți la Lente” series, launched in 2016 by Lente together with feeder.ro, and still in progress.

Un-hidden Bucharest is a cultural project produced by Save or Cancel via feeder.ro, co-financed by AFCN.

Project partners: CNDB, Cinema Marconi, Lente, Câtpece, Mellow Drinks
Media partners: Zeppelin, IQads, Smark, Art7, Dizainăr, Iqool, anyplace.ro
Graphic design: Ana Dămoc
Photos: Alex Iacob
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic)

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.

 

Other articles about the Un-hidden Bucharest project:

UN-hidden Bucharest

 

 

Un-hidden Bucharest

parteneri un-hidden bucharest

Leave a reply (we review all comments)