FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica – apel de participare / ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию, data limită: 16 iulie 2017

– – – читай ниже на русском – – –

RO

FAȚADE PUBLICE: intervenții artistice în cartierul Botanica, Chișinău, Moldova – apel de participare
data limită: 16 iulie 2017

Între 28 mai – 1 iulie 2017, în cadrul proiectului Fațade Publice în sectorul Botanica al capitalei s-a desfășurat un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere, picnicuri comunitare cu particiarea comunității artistice locale și celei internaționale, și cu implicarea activă a locuitorilor din cartier. Scopul primar al acestui proiect este de a contribui prin intermediul artei și mijloacelor de exprimare artistică la consolidarea comunităților din blocurile rezidențiale. Pentru agenda desfășurată a evenimentului accesați acest link (grup fb).

În cadrul acestui program, pe strada Teilor, a fost instalată o replică a Apartamentului Deschis. Acesta a devenit o platformă mobilă ce serveşte drept interfață de comunicare și spațiu de interacțiune între participanți la proiect și comunitatea de locuitori din cartierul Botanica din Chișinău. Apartamentul Deschis din Botanica va rămîne amplasat în curte pînă la sfîrșitul verii.

În cadrul acestui proiect, invităm artiști, urbaniști și activiști culturali, jurnaliști și toți cei interesați să lucreze cu teme ce țin de spațiul public și comunități să conceptualizeze o idee de proiect pe care ar dori să o implementeze în cartierul Botanica, în lunile iulie şi august 2017.

Doritorii de a lua parte la program sînt rugați să completeze acest formular până la 16 iulie 2017, ora 23:59

Această acțiune face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținut de Ministerul Culturii al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală, CEC ArtsLink, MitOst, Fundația Culturală Europeană și Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.

RU

ПУБЛИЧНЫЕ ФАСАДЫ: художественные вмешательства на Ботанике – приглашение к участию
крайний срок подачи заявок: 16 июля 2017

В период с 28 мая по 1 июля 2017 года, в рамках проекта Публичные Фасады в столичном районе Ботаника прошла программа художественных мероприятий, кино, общественного радио, выставок, мастер-классов, пикников с вовлечением местного и международного художественного сообщества, и активным участием жителей этого района. Задача проекта – повлиять путем искусства и средствами творческого выражения на создание сплоченных сообществ с участием жителей проживающих в  жилых районах города. Для подробного расписания мероприятия переходите по ссылке (группа фб).

В рамках данного проекта, на улице Теилор, была установлена реплика открытой квартиры. Она стала мобильной платформой, которая служит в качестве интерфейса для связи и пространства взаимодействия между участниками проекта и местными жителями. Открытая квартира в Ботанике останется во дворе до конца лета.

Приглашаем для участия в этом проекте художников, урбанистов, активистов, журналистов и всех заинтересованных темой общественных пространств и сообществ разработать идею проекта, которую бы они хотели реализовать в районе Ботаника, в июле и августе 2017 года.

Желающих подать заявку на участие просим заполнить анкету до 16 июля (включительно)2017 года.

Это  проходит в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника и поддержанной Министерством Культуры Республики Молдова, Министерством Молодёжи и Спорта Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ, CEC ArtsLink, MitOst, Европейским Культурным Фондом и Европейским Союзом в кадре программы Креативной Европы.

Leave a reply (we review all comments)