News from Nowhere / Știri de Nicăeri @ POINT

  • by
News from Nowhere / Știri de Nicăeri @ POINT

News From Nowhere / Știri de Nicăieri @ POINT
17 Noiembrie, 19:00

NEWS FROM NOWHERE / ȘTIRI DE NICĂIERI
[Romanian Illustrators Today]
POINT Art Hub
Str. G-ral Eremia Grigorescu 10

ȘTIRI DE NICĂIERI
17.11.2016 – 08.01.2017

Vernisaj: 17.11.2016, 19h00
Artisti: Aitch, Mădălina Andronic, Carine Arnakis, Cristina Barsony, Alina Bohoru, Matei Branea, Tiberius Ciucinciu, CoonOne, Iulia Ignat, Irina Maria Iliescu, Kape Illustration, Loreta Isac, Kitra, Alina Marinescu, Andrei Măceşanu, Timotei Nicolae, Alex Nimurad, Tuan Nini, Mircea Pop, Alina Popa, Mircea Popescu, Cristian Prandea, Pren, Giorge Roman, Saddo, Alexandru Cristian Săvescu, Andra Semciuc, Andy Sinboy, Ileana Surducan, Maria Surducan, Ioana Şopov, Sorina Vazelina.

Ilustrația reprezintă una dintre formele de artă cele mai versatile în cultura vizuală de astăzi. Într-un fel a traversat întotdeauna granița dintre artă plastică și desen într-o zonă “gri”, și-a provocat dezbateri în mod constant pentru că termenul de „ilustratie / ilustrator” este ambiguu. Definiția formei este amorfă și nedefinită, provocând în mod constant dezbateri legate de noțiunea și percepția producției imaginii contemporane. La fel ca fotografia și grafica, ilustrația a fost de multe ori analizată după intenția sa: este un produs comercial, este artă?

Ilustrația este deseori asociată cu industria editorială, campanii publicitare sau folosită politic pentru satiră, dar mai recent, ilustratorii au început să creeze lucrări care jonglează și experimentează cu noțiunea de artă vizuală contemporană și cu formele sale hibride. Ca gen, ilustrația s-a format din mai multe lucruri, cultivate în contextul său, prin intermediul noilor media și tehnologiei, iar acest lucru a însemnat că ilustrația împarte acum o platformă validă cu arta plastică. Ilustratorii de azi merg dincolo de caricatură și reprezentare vizuală prin declarații de observație cu privire la tendințele actuale ale culturii pop.

Din această toamnă, POINT, se va identifica ca un forum pentru ilustratorii contemporani români și artă grafică și va deschide o nouă platformă cu expoziția NEWS FROM NOWHERE / Știri de nicăieri – o expoziție de grup, ce va aduna peste 30 de ilustratorii români și va juca un rol critic în dezbaterea privind cultura vizuală contemporană. Pe durata expoziției se vor organiza workshop-uri, dezbateri și live performances cu artiștii invitați.

NEWS FROM NOWHERE
17.11.2016 – 08.01.2017

Opening: 17.11.2016, 19h00
Artists: Aitch, Mădălina Andronic, Carine Arnakis, Cristina Barsony, Alina Bohoru, Matei Branea, Tiberius Ciucinciu, CoonOne, Iulia Ignat, Irina Maria Iliescu, Kape Illustration, Loreta Isac, Kitra, Alina Marinescu, Andrei Măceşanu, Timotei Nicolae, Alex Nimurad, Tuan Nini, Mircea Pop, Alina Popa, Mircea Popescu, Cristian Prandea, Sebastian Pren, Giorge Roman, Saddo, Alexandru Cristian Săvescu, Andra Semciuc, Andy Sinboy, Ileana Surducan, Maria Surducan, Ioana Şopov, Sorina Vazelina.

Illustration is one of the most versatile art forms in today’s visual culture. Somehow it has always crossed boundaries between fine art and drawing into a “grey” area, and has consistently provoked debate as the “label” illustration/illustrator is ambiguous. The definition of the form is amorphous and indefinite, constantly challenging notions and perceptions of contemporary image making. Like photography and printmaking, illustration has often been questioned by its intent — if it’s commercial, is it art?

Illustration has often been partnered with the publishing industry, advertising campaigns, or used politically for satire, but more recently, illustrators are creating bodies of work that excite and experiment with the notions of contemporary visual art and its hybrid forms. As a genre, illustration has been born out of many things, grown broader in its context through new media and technology, and this has signified that illustration now shares a valid platform with fine art. Today’s illustrators go beyond caricature and visual representation to observational statements about current trends and popular culture.

Starting this autumn, POINT will set itself as a forum for contemporary illustration and graphic art and will be hosting NEWS FROM NOWHERE – a group exhibition which will gather over 30 Romanian illustrators and will play a critical part in the debate surrounding contemporary visual culture.

Leave a reply (we review all comments)