Constantin Brâncuși: omul și lucrurile @ ARCUB

  • by
Constantin Brâncuși: omul și lucrurile @ ARCUB

Constantin Brâncuși: omul și lucrurile @ ARCUB
23 Iunie – 6 Iulie, 19:00

[For English please scroll down]

Constantin Brâncuși: omul și lucrurile
în colecția Emilian Radu
Curatori: Doina Lemny, Erwin Kessler

Vernisaj: 23 iunie, ora 19:00
Perioadă de vizitare: 23 iunie – 11 septembrie 2016
luni-duminică, 14:00-22:00
ARCUB (Str. Lipscani 84 – 90)
Acces gratuit.
Eveniment parte din candidatura orașului la titlul de Capitală Europeană a Culturii – Bucuresti 2021.

Începând cu 23 iunie, celebrăm la ARCUB 140 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși printr-o expoziție inedită, realizată de Erwin Kessler și de Doina Lemny, ce prezintă obiecte care au aparținut sau au fost create de sculptorul român, aflate în colecția familiei Emilian Radu.

Expoziția reunește:
→ o serie de fotografii originale ale sculptorului;
→ scrisori parte din corespondența artistului cu prietena sa Florence Meyer;
→ piese autentice din garderoba lui Constantin Brâncuși (pantaloni, veste, sacouri, impermeabil, valize) și obiecte de uz casnic (andrele, cădelniță), realizate de către sculptor;
→ desenul lui Brâncuși „Pupăza cu moț”, conceput ca ilustrație a volumului „Plante și animale. Terase”, publicat de poetul Ilarie Voronca la Paris, în 1929;
→ un portret al lui Brâncuși de Marcel Iancu, realizat de acesta probabil cu ocazia unui interviu pe care i l-a luat în 1925, pentru revista Contimporanul;
→ o scrisoare autografă a lui Tristan Tzara, în care acesta își afirmă cu entuziasm aprecierea pentru Brâncuși, dar și înțelegerea sa pentru exigența deosebită a artistului față de orice publicare sau reproducere a operei sale.

Stabilit în Franța din 1904, Brâncuși s-a integrat rapid în mediul artistic cel mai fertil al timpului – nume diverse, de la Picasso la Modigliani și de la Duchamp la Satie îi vor fi prieteni și colaboratori – devenind un reper de inovație și neconvenționalism pentru ceea ce va fi cunoscut drept Școala de la Paris.

„Constantin Brâncuși: omul și lucrurile” aduce în prim plan prezența personajului Brâncuși, atât prin exponate, cât și prin modalitatea sugestivă de prezentare a acestora, ca din interiorul unui aparat de fotografiat, în care privitorul are prilejul să arunce o privire, pentru a descoperi acolo ceea ce a fost deja imortalizat și intens mediatizat de mai bine de o jumătate de secol, de la imaginea artistului, înconjurat de obiecte ce i-au aparținut, la corespondența și viața sa socială specific pariziană, dar și bucureșteană sau – poate cel mai interesant pentru cititorul român – aceea direct legată de perioada petrecută la Târgu-Jiu, pentru pregătirea instalării Coloanei fără sfârșit.


Expoziția a fost concepută anterior și independent de campania națională de achiziționare a Cumințeniei pământului, dar se alătură eforturilor ample de susținere a subscripției publice.

„Constantin Brâncuși: omul și lucrurile” este realizată de Erwin Kessler, istoric de artă cu publicații în domeniul avangardei europene și artei contemporane în România și străinătate și de Doina Lemny, doctor în istoria artei, muzeograf-cercetător la Muzeul național de artă modernă, Centrul Pompidou din Paris, specialistă în sculptură modernă, și mai cu seamă în creația lui Constantin Brâncuși, cu numeroase publicații dintre care cele dedicate sculptorului român.

Emilian Radu este unul dintre cei mai renumiți și pasionați colecționari români de artă modernă și contemporană, a cărui colecție cuprinde lucrări ale unor avangardiști de marcă, dar și ale unora dintre cei mai importanți artiști actuali.

___

Constantin Brâncuși: the man and his objects
in Emilian Radu Collection
Curators: Doina Lemny, Erwin Kessler

Vernissage: June 23rd, 2016 – starting 7 p.m.
Open for public view: June 23rd – September 11th , 2016
Monday-Sunday, 2 p.m. – 10 p.m.
ARCUB (84-90 Lipscani Street, Bucharest)
No admission.
Event part of Bucharest’s bid to the European Capital of Culture 2021 title.

On June 23rd, ARCUB will open an original exhibition that celebrates 140 years since the birth of Constantin Brâncuși. Organized by Erwin Kessler and Doina Lemny, the exhibition includes objects that belonged to or were created by the Romanian sculptor, all of them in the collection of the Emilian Radu family.

The originality of this exhibition is given by the fact that it shows a collection which puts together:
→ a series of previously unpublished photographs of the sculptor;
→ a handwritten body of correspondence with his friend Florence Meyer;
→ authentic pieces of wardrobe belonging to Constantin Brâncuși (trousers, vests, coats, raincoat, suitcases), and housekeeping objects (knit pins, censer);
→ a sketch by Brâncuși, Pupăza cu moț / The Tufted Hoopoe, created in Paris, in 1929, as an illustration to the volume Plants and animals. Terraces by the poet Ilarie Voronca;
→ a portrait of Brâncuși by Marcel Janco, probably produced by the latter in 1925, when he took an interview of the artist for the Contimporanul review;
→ a letter signed by Tristan Tzara in which the author expresses his enthusiastic appreciation for Brâncuși, and also his understanding for the artist’s specific concern about any kind of publication or reproduction of his works.

Settled in France since 1904, Brâncuși mingled quickly in the most fertile artistic milieu of that period, becoming a model of innovation and non-conventionalism for what will be known as The School of Paris. Famous names, from Picasso to Modigliani, and from Duchamp to Satie, would become his friends and collaborators.

“Constantin Brâncuși: the man and his objects” brings forth the character Brâncuși, both through the exhibited items and through the suggestive way of displaying them, as if from the interior of a photo camera in which the beholder has the opportunity to peep, just enough to discover there things that have already been immortalized and intensely broadcasted for more than half a century, from the artist’s image, surrounded by the objects he owned, to his correspondence and his specific social life in Paris, in Bucharest or – perhaps most interesting for the Romanian readers – in Târgu-Jiu, while he was preparing the installation of The Endless Column.


The exhibition “Constantin Brâncuși: the man and his objects” was designed in advance, and independent from the national campaign of buying Cumințenia pământului / The Wisdom of the Earth, but it joins the great efforts to support the public subscription.

“Constantin Brâncuși: the man and the objects” is an exhibition organized by the arts historian Erwin Kessler, author with extensive publications on the European avant-garde and on the contemporary arts, both in Romania and abroad, and by Doina Lemny, PhD in arts history, curator and researcher at the National Museum of Modern Arts, the Pompidou Center in Paris, specialist in modern sculpture and mainly in the work of Constantin Brâncuși, author of numerous publications, most of them dedicated to the Romanian sculptor.

Emilian Radu is one of the most famous and passionate Romanian collectors of modern and contemporary art, whose collection includes works by prominent avant-garde artists, and also by some of the most important contemporary artists.

 

Leave a reply (we review all comments)