Finisaj – Ant generated future – Ștefan Ungureanu @ H’art Gallery

  • by

Finisaj – Ant generated future – Ștefan Ungureanu @ H’art Gallery
29 Ianuarie, 19:00

for english scroll down

Ant generated future este un termen derivat din sociologie care descrie anumite tropisme inteligente ale grupului. Ideea din spate este că oamenii luați individual sunt supuși erorii însă grupul, aglomerația de tip entitate – Borg este o suprastructură mai deșteaptă. Vectorul generat de grup ține loc de destin colectiv. Nu mai este cu putință eroul civilizator sau modelator, poate n-a fost posibil niciodată, civilizațiile au avut un destin spenglerian ce nu putea fi preîntîmpinat sau deviat. E un concept ce ține să înlocuiască providența divină ce determina de sus în jos mersul lucrurilor. Acum, simpla agregare a indivizilor, lipsiți de discernămînt sau avînt discernămînt, creează sens, ordine sau dezastru. (…) Ștefan Ungureanu revine cu o serie apăsătoare ce înfățișează imagini ale apocalipsei date de aspectul gregar al viețuirii omenești contemporane. (Dan Popescu)

Ant generated future is a term derived from sociology, descriptive of certain intelligent tropes of the group. The idea behind it is that people, taken separately, are susceptible to error, but the group, the collective Borg-like entity is a smarter structure. The group-generated vector counts as collective future. There can be no more shaping, civilizing heroes, perhaps they never were, to begin with. Civilizations have a spenglerian destiny, unshakable and unpreventable. It’s a concept that aims to replace divine providence and its top-down approach to things. Now, the simple aggregation of individuals, lacking discernment or not, creates sense, order or disaster. (…) Stefan Ungureanu returns with an oppressive series depicting images of the apocalypse, spurred by the gregarious aspect of contemporary daily living. (Dan Popescu)

Leave a reply (we review all comments)