THE CHOMSKY – FOUCAULT DEBATE @ Atelier 35

THE CHOMSKY - FOUCAULT DEBATE @ Atelier 35

THE CHOMSKY - FOUCAULT DEBATE @ Atelier 35

THE CHOMSKY – FOUCAULT DEBATE @ Atelier 35
19 Decembrie, 18:00-22:00

La finalul celei de-a doua ediţii a Căminului Cultural, vă invităm la Chomsky-Foucault, care de această dată va avea un format atipic. Am invitat artişti care să reflecteze şi să se poziţioneze faţă de tema şi întrebările pe care le avem, fiind apoi invitaţi să intre în dezbatere cu ceilalţi participanţi.

“Când resursele se împuținează, morala se ascute. E arta un lux sau un instrument de emancipare socială? E arta politică în virtutea cauzelor pe care le servește sau/ și prin modul în care operează, cui se adresează, ce forme utilizează și ce mize mai ample are, altele decât cele documentar-jurnalistice? Mai sunt artiștii o categorie profesională și socială viabilă sau aparțin deja trecutului romantic?”

Printre invitaţi se află: Mihaela Drăgan, Mihai Lukacs, Iulia Popovici, Ioana Păun, Veda Popovici, Mona Vătămanu, Florin Tudor, Manuel Pelmuș, Raluca Voinea.

Seria de talkuri Chomsky-Foucault este curatoriată de Manuel Pelmuş și Raluca Voinea.

Multumiri: Iulia Popovici, Raluca Voinea, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu

www.caminulcultural.ro

 

(EN)
To round up Caminul Cultural’s program in 2015, we are pleased to invite you to a special Chomsky-Foucault debate, with a special format this time. We have invited artists to reflect upon and react to the underlying themes of the current season.

“When the resources go scarce, the morale goes sharp. Is art a luxury or an instrument for social emancipation? Is art political due to the causes it supports or through the means it operates? What forms does it employ and what are its broader stakes beyond the journalist-documentary? Are the artists a viable professional and social class, or do they belong to a romantic past?”

With: Mihaela Drăgan, Mihai Lukacs, Iulia Popovici, Ioana Păun, Veda Popovici, Mona Vătămanu, Florin Tudor, Manuel Pelmuș, Raluca Voinea & more to be announced shortly.

The Chomsky-Foucault Debate talk series is curated by Manuel Pelmuş and Raluca Voinea.

Special thanks to: Iulia Popovici, Raluca Voinea, Larisa Crunţeanu, Xandra Popescu

www.caminulcultural.ro

Leave a reply (we review all comments)