THE INSTITUTE OF CHANGE @ CNDB

  • by

the institute of change

THE INSTITUTE OF CHANGE @ CNDB
16 Decembrie 19:30

Spectacol în limba engleză

 

“The Institute of Change” a avut premiera în mai 2014 în cadrul Romanian Dance Showcase și a fost prezentat apoi la Centrul Național al Dansului București, la HAU2 – Hebbel am Ufer, Berlin în cadrul “25 Years After – Good Guys Only Win in Movies” (noiembrie 2014) și la Sala Radio, Cluj Napoca în cadrul Festivalului Temps d’Images (noiembrie 2014) și în cadrul Festivalului de Film Documentar ONE WORLD ROMANIA (martie 2015).  Spectacolul va fi prezentat în Copenhaga în aprilie 2016 la Festivalul de Performance Art (Multimedia and Live Art Venue Warenhouse 9).

“Performance-ul dinamitează concepţiile rigide, promovează eliberarea eului de rigorile convenţiilor sociale şi de prejudecăţi. Ce identifică femeile, ce defineşte bărbaţii? Paul Dunca şi colegii săi (figuri şi corpuri uluitoare – Carmen Coţofană, Maria Mora, Ada Muşat, Cristian Neagoe, Dionisie Lupu) aruncă o provocare: câţi dintre noi am fi tentaţi să ne reinventăm, dacă schimbarea de sex ar fi facilă? ” Oana Stoica, Dilema Veche

Deși cu un vast istoric în domeniul operațiilor de remodelare a genului, THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării este acum împotriva metodelor chirurgicale și intervenţiilor medicale. Clinica oferă servicii de reeducare sexuală, tratament hormonal și procesare de gen prin noi intervenţii: expunerea totală scenică, dansul, performanţa de gen, playback-ul, cross dressing-ul, etc. Evenimentele de prezentare ale THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării nu sunt simple spectacole cu public, ci platforme sociale cu aspect dinamic și de divertisment în jurul corpului, sexului și a schimbării în general a lumii. Sub conducerea strictă a Dr.Pissadora Duncan institutul se deschide public în cadrul acestor întâlniri de socializare prin corp și dorește să dezvolte un public informat și, de ce nu, să racoleze noi pacienţi.

Paul Dunca – un activist al corpului queer – s-a născut în Bucureşti unde continuă să trăiască şi să muncească. După ce a absolvit Universitatea Naţională de Teatru şi Film « I.L.Caragiale » (secţia Coregrafie) şi masterul de Scriere Dramatică în cadrul U.N.A.T.C., a încercat să nu spună niciodată ‘NU’. Acesta este şi motivul pentru care munca sa are un caracter eclectic și include o expresie cât mai diversă : de la chelnerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară şi go-go la reprezentarea României ca performer la Bienala de Artă de la Veneția, de la articole în reviste glossy şi roluri in filme locale la spectacole prezentate la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti și pe scena din Judson Church, New York. Una peste alta, el este fericit atunci când se poate face util.

 

Sala Stere Popescu – B-dul Mărăşeşti 80 -82

Bilete online:  https://www.kompostor.ro/evenimente/6128-the-institute-of-change

Detalii pe www.cndb.ro

Parteneri media: AGERPRES, RFI România, Liternet, Observatorul Cultural, Scena.ro, Dilema Veche, Revista Arta, Revista Arte și Meserii, Revista Cultura, Veioza Arte, Feeder.ro, Orasulm.eu, Getlokal.ro, Onlinegallery.ro, Șapte Seri.

 

“The Institute of Change” premiered in 2014 at the Romanian Dance Showcase and was then presented at the National Center of Dance Bucharest (2014-2015), HAU2 – Hebbel am Ufer, Berlin in the frames of “25 Years After – Good Guys Only Win in Movies “(November 2014), at the  Radio Hall Cluj Napoca during Temps d’Images Festival (November 2014) and during the Documentary Film Festival ONE WORLD ROMANIA (March 2015). The show will be presented in Copenhagen in April 2016 at the Performance Art Festival (Multimedia and Live Art Venue Warenhouse 9).

“The performance shakes rigid conceptions promoting self release from social rigors, conventions and prejudices. What identifies women,  what defines men? Paul Dunca and his colleagues (figures and amazing bodies – Carmen Coţofană , Maria Mora, Ada Musat, Cristian Neagoe, Dionisie Lupu) challenge the audience: how many of us would be tempted to reinvent ourselves if gender reassignment  would be easy? ” Oana Stoica, Dilema Veche

With a vast record in the field of gender reassignment procedures , THE INSTITUTE OF CHANGE  is now against surgical methods and medical interventions.  The clinic provides sexual reeducation,  hormone treatment and gender processing through new  interventions: total stage exposure,  dance, gender performance, lip synch, cross dressing, etc. The presentation events of THE INSTITUTE OF CHANGE are not just simple shows with audience, but social platforms with a dynamic and entertainment aspect regarding the body,  its sex and  changing the world in general. Under the strict leadership of Dr.Pissadora Duncan, the  institute  opens publicly during these meetings about socializing through the body and wants to develop an informed public and, why not, to recruit new clients.

Paul Dunca – a physical queer activist –  was born in 1983 in Bucharest where he still lives and works today. After graduating the National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” (Choreography section) and studying Play-Writing at U.N.A.T.C. Bucharest, he never said ‘NO’. That’s why his work is very eclectic and includes a very large diversity of expression: from waiting tables to his own MTV show, from community art and go-go dancing to performing at the Venice Biennale in the frame of the Romanian Pavilion, from articles in glossy magazines and roles in local movies to performing his work at the National Centre of Dance in Bucharest and showing it in the Judson Church, New York. All in all he’s happy whenever he can be useful.

Leave a reply (we review all comments)