Fete de vis / Fair Maidens. Vernisaj/Opening

Fete de vis / Fair Maidens. Vernisaj/Opening

Fete de vis / Fair Maidens. Vernisaj/Opening

RO (please scroll down for English version)

MIERCURI, 27 MARTIE 2019, ora 19:00, la sediul MARe/Muzeul de Artă Recentă, din bulevardul PRIMĂVERII 15, Sector 1, București, va avea loc deschiderea expoziției temporare „Fete de vis: Idealul feminin de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu / Fair Maidens: The Feminine Ideal from Nicolae Grigorescu to Ion Grigorescu”.

Curatori: Ioana ȘERBAN și Erwin KESSLER

La vernisaj va fi lansat catalogul bilingv (ro/eng) al expoziției, produs cu Editura Vellant.

[Mulțumim brandului Teilor, Fine Jewellery, care ne-a fost alături în realizarea acestui eveniment.]

„Fete de vis: Idealul feminin de la Nicolae Grigorescu la Ion Grigorescu cartografiază chipurile idealului feminin în arta românească, de la jumătatea secolului 19 pînă la ora actuală. Catalizat social, politic, arhetipal, erotic, idealul este punctul de fierbere al unor etape. Este reverie sau, dimpotrivă, impas al reveriei. Idealul mediază între denumirea ce indexează femeia și statutul/situația pe care aceasta o relevă, între excepționalitate și anxietatea indusă de această excepționalitate.

Mamă, ibovnică, model sau fotomodel, țărăncuță, doamnă de societate sau matroană, tovarășă polivalentă, zînă și cotoroanță, icoană și totem păgân, activistă feministă, frumoasă fără corp sau nubilă pornografiată, alter-ego digital, idealul feminin proliferează odată cu modernitatea, prin mitizări, demitizări și remitizări succesive. Sunt câteva dintre ipostazierile fetelor de vis, din vis sau de coșmar – reprezentări emblematice ce fluctuează istoric, comunică asonant și sunt regenerate în mod contrastant uneori chiar scandalos.

Cei doi Grigorești, Nicolae și Ion, sînt capete de pod pentru două paradigme: expoziția nici nu începe cu Nicolae Grigorescu și nici nu se încheie cu Ion Grigorescu. Dar fiecare coagulează visele despre feminitate de dinainte respectiv de după el, de la țărăncuța-arhetip al eternului rural românesc la acea everywoman ștanțată Pop-Art și voyeurist-psihanalitic. Ambii Grigorești oferă borne ale unor feminități ce ar putea fi considerate comune, aparent neutralizate prin poziția în societate (față de doamna de viță nobilă a precursorilor lui Nicolae Grigorescu sau față de femeia cerebrală, revendicativă față de propria identitate a succesorilor lui Ion Grigorescu).

Miza expoziției este tocmai ascendentul acestor modele asupra artei românești, de la mijlocul secolului 19-lea până în prezent. În planul literaturii române aceasta ar corespunde idealului silfidei eminesciene și idealului activistei, vizată de premiile „Sofia Nădejde” pentru literatură scrisă de femei, lansate în 2018.

Blockbuster dublat de un studiu teoretic, expoziția va fi acompaniată de catalogul bilingv dedicat explorării fulgurațiilor vizuale ale feminității, așa cum a fost aceasta fantazată în cultura vizuală românească modernă.”

(Iuna Șerban, curator).

În expoziție vor fi prezentate lucrări ale artiștilor (în ordine alfabetică): Theodor AMAN, George ANGHELESCU, Nina ARBORE, Vioara BARA, Ana BĂNICĂ, Ion BÂRLĂDEANU, Anca BENERA, Traian BILIȚIU-DĂNCUȘ, Michele BRESSAN, Codruța CERNEA, Irina CODREANU, Nicolae COMĂNESCU, Suzana DAN, Lucia DEM. BĂLĂCESCU, Ștefan DIMITRESCU, Dumitru GORZO, Ion GRIGORESCU, Nicolae GRIGORESCU, Béla GRÜNWALD, Max HERMANN MAXY, Carol HÜBNER, Marcel IANCU, Regina IONESCU, Iosif ISER, Mi KAFCHIN, József KLEIN, Kimon LOGHI, Hans MATTIS-TEUTSCH, Florin MITROI, Ivana MLADENOVIC, Anca MUREȘAN, Imre NAGY, Dimitrie PACIUREA, Theodor PALLADY, Jules PERAHIM, Mișu POPP, Anamaria PRAVICENCU, Adrian PREDA, Magdalena RĂDULESCU, Mircea ROMAN, Lia SZASZ, Mircea SUCIU, Francisc ȘIRATO, Nicolae TONITZA, Ștefan UNGUREANU, Ioana URSA, Ecaterina VRANA, Victoria ZIDARU

ENG:

On Wednesday, 27th March 2019, from 19.00, at MARe/The Museum of Recent Art, from Primaverii Boulevard, no. 15, Sector 1, Bucharest, there will be the opening of the temporary show “Fair Maidens: The Feminine Ideal from Nicolae Grigorescu to Ion Grigorescu”.

Curators: Ioana ȘERBAN & Erwin KESSLER

The bilingual catalogue of the exhibition (RO/ENG), published with Vellant, will be launched at the opening.

[Special thanks goes to @TEILOR, Fine Jewellery, for supporting us in this project.]

”Fair Maidens: The Feminine Ideal from Nicolae Grigorescu to Ion Grigorescu” configures the faces of the feminine ideal in Romanian art, from the mid-19th century to the present. Seen from different perspectives (social, political, archetypal, erotic), the feminine ideal is the boiling point of various stages: it is a daydream or, on the contrary, the deadlock of a daydream.

The ideal mediates between the name that indexes the woman and the status / situation that it reveals, between the exceptionality and the anxiety induced by this exceptionality. Mother, lover, model or photo model, peasant, lady or matron, polyvalent comrade, fairy or harridan, icon and pagan totem, feminist activist or a beauty without body, pornographic nubile and digital alter ego, the feminine ideal has proliferated with modernity through a process of successive mythicizations, demythicizations and mystifications.

These are some of the hypostasis of the fair maidens, the girls from dreams or nightmares – emblematic representations that have historical fluctuations and which are communicating in a joyful way, being regenerated in a contradictory move, sometimes even in an outrageous manner.

The two artists called Grigorescu, Nicolae and Ion, are bridgeheads for two paradigms: the exhibition does not begin with Nicolae Grigorescu and neither ends with Ion Grigorescu. But both of them coagulates the dreams of femininity from their periods, from the peasant archetype of the Romanian rural eternity to that of the everywoman „engraved” in a Pop-Art and voyeurist-psychoanalytical style. Both of them offer feminine marks that could be considered common, seemingly neutralized by their position in society (compared to the noble lady of Nicolae Grigorescu’s precursors or to the cerebral woman, claiming for her own identity of Ion Griogrescu’s followers).

The stakes of the exhibition are precisely the influence of these models on the Romanian art, from the middle of the 19th century to the present. In the Romanian literature, this would correspond to the ideal of Eminescu’s sylphide and to the ideals of the feminist activist, targeted by events such as “Sofia Nădejde” literary prize for women writers, launched in 2018.

(Ioana Iuna Șerban, curator).

The exhibition will present the works by the artists (in alphabetical order): Theodor AMAN, George ANGHELESCU, Nina ARBORE, Vioara BARA, Ana BĂNICĂ, Ion BÂRLĂDEANU, Anca BENERA, Traian BILIȚIU-DĂNCUȘ, Michele BRESSAN, Codruța CERNEA, Irina CODREANU, Nicolae COMĂNESCU, Suzana DAN, Lucia DEM. BĂLĂCESCU, Ștefan DIMITRESCU, Dumitru GORZO, Ion GRIGORESCU, Nicolae GRIGORESCU, Béla GRÜNWALD, Max HERMANN MAXY, Carol HÜBNER, Marcel IANCU, Regina IONESCU, Iosif ISER, Mi KAFCHIN, József KLEIN, Kimon LOGHI, Hans MATTIS-TEUTSCH, Florin MITROI, Ivana MLADENOVIC, Anca MUREȘAN, Imre NAGY, Dimitrie PACIUREA, Theodor PALLADY, Jules PERAHIM, Mișu POPP, Anamaria PRAVICENCU, Adrian PREDA, Magdalena RĂDULESCU, Mircea ROMAN, Lia SZASZ, Mircea SUCIU, Francisc ȘIRATO, Nicolae TONITZA, Ștefan UNGUREANU, Ioana URSA, Ecaterina VRANA, Victoria ZIDARU

Leave a reply (we review all comments)